OPINIE – Jan Schnerr schreef op 22 maart 2014 het artikel ‘De Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever onder bezetting’. Hierin wordt onder meer aangegeven dat zo’n 2.5 miljoen Palestijnen op de West Bank leven, geen staatsburger zijn van de bezettende macht, maar wel vallen onder militair bestuur en militaire rechtspraak van diezelfde bezetter. 

Oslo Akkoorden, nr I 
De Oslo Akkoorden waren niet bedoeld als vredesakkoord, maar meer de onderhandelingen om zo’n akkoord mogelijk te maken. Het begon met de ‘Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements’(ofwel Oslo I-Akkoord). Hierin werden de doelstellingen vastgelegd. 
Op zich is dit al zeer vreemd en inhumaan te noemen, daar men eerst de kapitale blunder van de Balfour-verklaring heeft gemaakt, om daarna in 1948 Palestijns grondgebied te verhandelen alsof het grond was waar niemand leefde. Twee historische kapitale blunders. 
Volgens de opzet van Oslo I zouden de praktische details later uitgewerkt worden. Hierbij was het doel om een interim bestuur van Palestijns zelfbestuur – Palestinian Interim Self-Government Authority – in te stellen en een democratisch door het volk gekozen parlement. Tevens zou de bezetter zich terugtrekken uit de Gazastrook en de West Bank.  

Oslo Akkoorden, nr II 
Nu is van Oslo I niet zoveel terecht gekomen. Oslo II was een verdere uitwerking van Oslo I en zou een tijdelijke regeling zijn over de rest van de West Bank en de Gazastrook. Ook hier werden weer kapitale blunders gemaakt, zoals het beperkt zelfbestuur over de plaatsen Bethlehem, Hebron, Jenin, Nablus, Qalqilya, Ramallah, Tulkarm en 450 dorpen. Tevens werd aangegeven dat de bezetter zich terug zou trekken uit deze bevolkingscentra. 

Complete bullshit, dat de Palestijnen beperkt zelfbestuur krijgen over hun eigen gebied, over hun eigen land, waarbij de bezetter zich stap voor stap terug zou trekken. Laat het duidelijk zijn, uit de dagelijkse berichten die uit Palestina komen, blijkt dat de bezetter nog steeds niet is teruggetrokken. Maar we horen de heer Segers niet, we horen advocaat Ceder niet, we horen mevrouw Bikker niet. Sorry, dat kan ook niet. De ChristenUnie is druk bezig met de mensenrechten in Iran en de bezetting van Oekraïne. Een kleine fractie kan niet alle ‘brandhaarden’ in de wereld bespreken. Tenslotte duurt de bezetting van Palestina pas 75 jaar en de vraag is of dit al doorgedrongen is tot de spelonken van het Tweede Kamer gebouw.    

In Oslo II werd een van de meest grote ingrepen in de Palestijnse geschiedenis vastgelegd en dat is de bewuste versnippering van de West Bank. Als de bezetter zich terug zou trekken, wilde men in feite nog steeds de macht over de gebieden houden, vandaar een versnippering in zones waardoor de zogenoemde Palestijnse deken van kleine enclaves ontstond. Deze gebieden werden een onderdeel van de zones A of B.  

Zone A was bij de afspraak zo’n 3 procent van de West Bank, in 1998 was het 15 procent, en bestond met name uit de steden en onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit (PA);
Zone B, was het deel van de PA maar stond onder het bewind van de militaire bezetter. Het gebied was zo’n 27 procent van de West Bank en was voornamelijk verstedelijkt; 
Zone C, dit was het overgrote deel, zo’n 70 procent van de West Bank en het wordt het buitengebied genoemd;   

Met name in gebied Zone C zijn de Palestijnen voor het overgrote deel verdreven door etnische zuivering van de bezetter. Dit is pure apartheidspolitiek gebleken. Hierdoor is een stroom op gang gekomen naar Zone B en de nog kleinere Zone A, waardoor grote concentraties van Palestijnen is ontstaan. 
Daarnaast zijn er vele Palestijnse kampen in het eigen land en vallen Oost Al Quds, Golan Hoogvlakte en Gaza niet onder de afspraken van de West Bank. 
In het artikel van Jan Schnerr werd al aangegeven dat het bezettingsregime waaronder de Palestijnen leven, het leven in de C-gebieden er niet gemakkelijk op gemaakt heeft. Het gebied wordt stelselmatig onteigend, ingepikt en gestolen. De eerste illegale kolonisten begonnen in 1967 land te stelen, met behulp van het leger van de bezetter, op een manier dat ruim 50 jaar later al zo’n 300.000 illegale kolonisten op Palestijns grondgebied ‘woonden’. Dit gebeurd in speciale gebieden die niet toegankelijk zijn voor Palestijnen. Apartheid in zijn meest zuiverste vorm. 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
Op 10 december 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties aangenomen, juist na het uitroepen van de staat van de bezetter op Palestijns grondgebied.  

Enkele artikelen uit de Verklaring zijn: 

Artikel 2
‘Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook’. Hierna volgt een opsomming. De bezetter van Palestina schendt dit artikel elke dag, 24 uur per dag, 7 dagen in de wijk, op het moment dat er mensen worden ontvoerd. In één artikel op de site van Khamakar News Agency is al sprake van de ontvoering van 17 Palestijnen.  

Artikel 3
‘Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon’. Zo wordt in het bovenstaande artikel aangehaald dat op maandagmorgen 9 januari jl. twee Palestijnen in de stad zijn neergeschoten. Een paar uur later, maandagmiddag, zijn veel schoolkinderen in de stad Silwad gewond geraakt door de soldaten van de bezetter. De soldaten nemen een loopje met het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van Palestijnen. 

Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing’. Donderdag 5 januari is Karim Younes vrijgelaten na 40 jaar gevangenisstraf. Opvallend was dat hij juist de folteringen en onmenselijke bestraffing noemde. Tevens dat hij één van de gevangene was die in het kader van de Oslo Akkoorden vrijgelaten zou worden, wat nooit is gebeurd. De bezetter heeft lak aan alle afspraken, regels, verdragen en overeenkomsten.

Artikel 9
‘Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning’. Dit is helemaal een lachertje natuurlijk, als men ziet dat Palestijnen willekeurig worden opgepakt, huizen worden binnengevallen, huisraad vernield en huizen gesloopt. Kinderen die van school komen worden opgepakt, Palestijnen die van het gebed in de Al-Aqsa Moskee komen, worden opgepakt, Palestijnen die een zogenoemde militaire wegversperring – waar komt die nu ineens vandaan – voorbij gaan, worden opgepakt. Vrijgelaten gevangenen worden een week of maand later weer doodleuk opgepakt. Allemaal zonder enige vorm van reden, proces of aanklacht. De bezetter doet wat hij wil op Palestijns grondgebied. 

En waar zijn de Tweede Kamerleden? Oh ja, sorry ze hadden vakantie. Vak K was te druk met stikstofberekeningen die van geen kant blijken te kloppen en in het Torentje was topberaad over de migratiestroom en hoe het kabinet alle regels – zelfs die van de rechter – kan omzeilen. Ja, en dan moeten de Palestijnen nog maar even wachten. Die hebben geen haast, tenslotte is Palestina toch al 75 jaar bezet. Het is een schande zoals de Nederlandse politici omgaan met dit ‘dossier’ en met de sancties tegen de bezetter en het op het matje roepen van de ambassadeur van de bezetter van Palestina. Neen, voor dit soort zaken heeft de Nederlandse politiek geen tijd in de agenda. 

(Bronnen: Kenniscentrum Israël Palestina, Amnesty International, Wikipedia, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 11.01.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights