OPINIE – Eén ding is nu al zeker, fractievoorzitter van de PvdA, Attje Kuiken heeft geen gelijk gekregen. Rutte IV is niet gevallen voor Kerst en dus zitten we nog steeds met de gebakken peren. Maar de steun brokkelt af voor vak K, het vertrouwen is gedaald tot 0 en het kabinet krijgt de laagste scores. Er is dus nog hoop. 

Verkiezingen maart 2023
En die hoop moet dan eigenlijk gaan komen van de verkiezingen van komende maart. Op 15 maart kan er weer wat gekozen gaan worden. Ten eerste de leden van de Provinciale Staten en ten tweede zijn er de Waterschapsverkiezingen. Nu is het niet bekend – misschien is het nooit aan u gevraagd – of u gaat stemmen op leden van de waterschappen. Mij heeft het nog nooit geboeid. Om dit ‘fenomeen’ te kunnen begrijpen ben ik maar eens verder gaan kijken. 

Waterschap Zuiderzeeland
Gewoon als voorbeeld is het Waterschap Zuiderzeeland genomen. Het Waterschap heeft een algemeen (Algemene Vergadering of AV) en een dagelijks bestuur. Het eerste is te vergelijken met een gemeenteraad en het tweede (College van Dijkgraaf en Heemraden) als het College van Burgemeester en Wethouders. Tot zover simpel, toch? 
De Algemene Vergadering (AV) bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Op dit moment, na de laatste verkiezingen van 20 maart 2019, kent deze AV 10 fracties. In de AV zitten 18 leden die democratisch zijn gekozen via verkiezingen en 7 leden die zijn aangewezen (dat zijn de zogenoemde geborgde zetels). 
De fracties die zitting hebben in de AV zijn Water, Wonen en Natuur, ChristenUnie, Werk aan Water Flevoland, VVD, 50Plus, CDA en Algemene Waterschapspartij. Tevens de drie categorieën geborgde zetels: Bedrijfsgebouwd, Ongebouwd en Natuurterreinen. 
Nu begrijp ik waarom deze verkiezingen mij nooit hebben getrokken. 

Verkiezingen Provinciale Staten en andere politieke zaken 
Waar het dan op 15 maart meer om zal draaien, zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten. Deze liggen dichter bij de gemiddelde kiezer. Met deze verkiezingen worden de leden van de Provinciale Staten gekozen in de 12 provincies. De nieuw gekozen leden van de Provinciale Staten en van de kiescolleges voor de Eerste Kamer zullen dan op 30 mei tijdens de verkiezingen voor de Eerste Kamer een nieuwe Eerste Kamer kiezen. Indirect zijn deze verkiezingen zeer belangrijk voor vak K, daar hierbij duidelijk wordt wat het vertrouwen is in de maatschappij over het kabinetsbeleid en tevens hoeveel problemen het kabinet krijgt bij het verkrijgen van een meerderheid in de Eerste Kamer om haar beleid uit te kunnen voeren.  
Enkele dingen vallen nu al op. 

Pieter Omtzigt
De pitbull van de Tweede Kamer – en dat is positief bedoeld – zal niet meedoen met de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten. Pieter Omtzigt – ex-CDA – zit als eenmansfractie in de Tweede Kamer. Hij is wel gevraagd om zich beschikbaar te stellen voor de verkiezingen, maar heeft zich niet ingeschreven voor de komende verkiezingen. Het kan misschien nog wel een keer veranderen. Op dit moment is hij druk met plannen voor beter bestuur en bestaanszekerheid in Nederland.  

Daarentegen hebben de ‘Vrienden van Omtzigt’ een politieke partij opgericht met de naam ‘Alliantie’. De naam is geregistreerd bij de provinciale verkiezingsbureaus in Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant. 
De ‘politieke beweging’ is ontstaan omdat men zich grote zorgen maakt over de staat én de koers van het land. Volgens de schrijvers van de ambitie is er een alternatief nodig voor de huidige technocratische en visieloze politiek. “ … Een politieke beweging die streeft naar een nieuw sociaal contract en wordt gedragen door alle lagen van de bevolking. Een beweging die zaken echt voor elkaar krijgt en ons land wél elke dag een klein beetje beter maakt! … “ De nieuwe partij komt voort uit De Nieuwe Denktank, waar bij lezingen Pieter Omtzigt ook regelmatig was te vinden. 

Gert-Jan Segers
Enkele maanden voor deze verkiezingen draagt fractievoorzitter Gert-Jan Segers, ChristenUnie, het stokje over aan Mirjam Bikker. Hij heeft in een brief aan de leden aangegeven dat het Kamerwerk veel van hem vergt, maar zeker ook veel van zijn familie heeft gevraagd. Het is één van de redenen om nu te stoppen. De fractievoorzitter – die a.s. dinsdag, na het reces, het stokje overdraagt – wil meer tijd voor zijn gezin nemen. Tevens zou zijn opvolger dan genoeg tijd hebben voor de volgende landelijke verkiezingen van 2025. 
Nu is de politiek een ‘baan’ dat veel van de persoon vergt waardoor nogal wat Kamerleden vroegtijdig moeten stoppen, onder meer via een burnout. Bij Gert-Jan Segers had ik dat niet gezien, hij was altijd in de Kamer wanneer hij nodig was. Natuurlijk is de ChristenUnie een kleine partij, maar was een trouw partner van vak K. Natuurlijk gaan er nu tweets rond over het gemis van Gert-Jan Segers; elke politieke leider geeft aan dat het gemis zal worden. 
Ik moet ook toegeven dat ik de fractievoorzitter van de ChristenUnie ook zal missen, zeker in het dossier over Mensenrechten.    
De vraag is of dat het moment wel het juiste moment is, net voor de verkiezingen, maar dat zal de uitslag wel aangeven. In een interview met het Nederlands Dagblad geeft hij aan “ … Het is rond, het is klaar … “ Hij zegt hier dat hij hoopt dat mensen zullen zeggen, dat hij zijn best heeft gedaan. In het interview blikt hij nog terug naar zijn tijd bij de RPF, de Reformatorische Politieke Federatie, waar hij op 25-jarige leeftijd begon als fractiemedewerker. In het artikel is een foto opgenomen met daaronder de tekst “ … Gert-Jan Segers: ‘Ik vind het moeilijk als mijn integriteit in twijfel wordt getrokken.’ … “

Caroline van der Plas
De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft gemeld dat de partij meedoet met de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen. De lijst van de BBB in bijvoorbeeld Flevoland heeft zo’n 21 kandidaten. Voor Brabant is dat zelfs 24 kandidaten. Hierbij gaat het dan wel over de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 
Echter voor de Waterschappen zal de partij ook mee gaan doen. Dit zijn flinke stappen voor de huidige eenmansfractie. Enkele maanden geleden was er sprake van dat lokale partijen zich konden aansluiten bij BBB en op die manier BBBondgenoten worden. Op de site van BBB zijn een aantal van deze partijen te zien. 

Lokale Partijen 
Lokale Partijen kunnen ook meedoen met de komende verkiezingen en dat gebeurt ook door vele partijen. Maar het is anders om een stem te krijgen in de landelijke politiek, lees Eerste Kamer. Dat gaat meestal via een regionaal Platform en via de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF). De OSF is een samenwerkingsverband van enkele partijen met een gezamenlijke kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. 
De senator van OSF in de Eerste Kamer is Ton Raven; tegenwoordig gaat de partij, die opgezet is middels een platform structuur, waarbij de aangesloten lokale partijen de eigen identiteit (kunnen) blijven houden, verder onder de naam Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL).
De naam lijkt wat op de naam van de partij van Wybren van Haga – nu nog in de Tweede Kamer onder de naam Groep van Haga, met 3 Kamerleden – en dat is BVNL. Volgens de site van BVNL gaat deze partij ook meedoen met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, zelfs in alle provincies. En met ambities en oude bekenden, zoals oud-LPF Kamerlid Harry Wijnschenk (Flevoland), die aangeeft voor een zetel in de Eerste Kamer te gaan. In een aantal provincies heeft de partij reeds Statenleden. 

(Bronnen: Waterschap Zuiderzeeland, Waterschappen, Wikipedia, NOS, NRC, Alliantie, Tubantia, Business Insider, Islamitische Nieuwsbank, Telegraaf, Nederlands Dagblad, BoerBurgerBeweging, ANP, Lokale Politieke Partijen, OPNL, BVNL) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 13.01.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights