OPINIE – Er schijnt een Journalistieke Code te zijn voor de publieke omroep. Een van de zaken die daarbij hoort, is dat er niet gesproken wordt over een apartheidsregime als we spreken over de bezetter van Palestina. Het mocht natuurlijk wel als er gesproken werd over alles wat er gebeurde in Zuid-Afrika in de periode van 1948 tot 1990. 

Apartheid 
Het woord Apartheid is het synoniem voor rassenscheiding en rassensegregatie. In het kader van Apartheid in het politieke systeem, zou het woord voor het eerst gebruikt zijn in een manifest van de Nasionale Party in 1948 voor de verkiezingen. Hier werd aangegeven dat deze partij een gescheiden ontwikkeling wilde voor blanken, zwarten, kleurlingen en Indiërs. Hiermee wilde de partij de identiteit van elk ras in het land verzekeren.  

In de loop van de tijd heeft de kreet een veel negatiever begrip gekregen, waarbij werd verwezen naar de systematische discriminatie van etnische minderheden in een land. Wikipedia gaf hierbij zelfs het voorbeeld van de onderdrukking van Palestijnen door de bezettende macht.  
Als men kijkt naar het internationaal recht wordt Apartheid als politiek systeem aangemerkt als misdaad tegen de menselijkheid. Zo hanteert het Internationaal Strafhof de definitief voor Apartheid: “ … onmenselijke handelingen gepleegd in het kader van een geïnstitutionaliseerd regime van systematische onderdrukking en overheersing door een groep van een bepaald ras van een of meer groepen van een ander ras en begaan met de opzet dat regime in stand te houden … “ 

Als men naar de omschrijving kijkt van het Internationaal Strafhof, dan moet men toegeven dat dit soort zaken ook van toepassing zijn bij de onderdrukking van de Palestijnen. Maar dit soort zaken mag – naar nu blijkt – niet besproken worden op de nationale tv. Zo schijnt de Ombudsman van de NPO klachten te hebben ontvangen over de kwalificering van de bezetter van Palestina als ‘apartheidsregime’. 
Natasja Gibbs als journaliste in OP1 heeft vragen gesteld aan Gert-Jan Segers tijdens een interview. De ex-voorman van de CU had aangegeven dat er hardere sancties moeten komen tegen Iran. Natasja Gibbs vroeg waarom dat dan ook niet gedaan moet worden tegen de bezetter van Palestina. Tenslotte worden de Palestijnen al sinds 1948 onderdrukt en bezet. Volgens Gert-Jan Segers zou er geen sprake zijn van een apartheidsregime bij de bezetter van Palestina. Het is maar hoe je het bekijkt, toch? 

Meerdere organisaties hebben het gemeld 
De speciaal rapporteur van de VN, Michael Lynk, heeft in 2022 vastgesteld dat in het land van de bezetter van Palestina, sprake is van Apartheid. En dat wordt doorgevoerd door de bezetter in Palestina. Michael Lynk gaf aan dat de verschillen in levensomstandigheden en burgerrechten groot zijn, zeer discriminerend zijn en in stand worden gehouden door een systematische en geïnstitutionaliseerde onderdrukking.  
Dat betekent dus dat het wordt aangegeven door het Internationaal Strafhof én door de VN. 

En dan zegt de NPO dat er een Journalistiek Code voor de publieke omroep is, waarin wordt gezegd dat men geen vragen mag stellen over het apartheidsregime van de bezetter van Palestina. Het is niet meer te volgen, of zou de NPO boven internationale organisaties staan? 
Er zijn meerdere organisaties die de Apartheid hebben aangegeven; te denken valt aan Human Rights Watch en Amnesty International. Ook hier waren en zijn nog steeds geluiden te horen van de bezetting van de West Bank en de controle door de bezetter over Palestijnen van de West Bank en van Gaza. Deze organisaties geven aan dat er sprake is van systematische discriminatie van de Palestijnen. 

Journaliste Natasja Gibbs 
We mogen van geluk spreken dat BNN/VARA achter Natasja Gibbs is blijven staan. Volgens deze omroeporganisatie heeft Gert-Jan Segers genoeg ruimte gekregen om zijn tegengeluid te geven en werd er tevens een journalistiek evenwichtig gesprek gevoerd. Hulde voor deze opmerking. Maar het is dan toch wel verschrikkelijk dat er dan meteen klachten gaan komen bij de Ombudsman en dat die aankondigt dat er een onderzoek gaat komen. 
Het is al jaren zo, dat er niets gezegd mag worden over de bezetter van Palestina. Wanneer gaan de ogen nu eens echt open en doorziet de media datgene wat er gebeurt in Palestina? Dagelijks worden Palestijnse jonge mannen gedood (lees vermoord, soms van heel dichtbij en middels met scherp in hoofd en buik), worden Palestijnen ontvoerd (de aantallen zijn niet meer bij te houden), worden schoolkinderen lastig gevallen, worden kinderen ondersteboven gereden, worden huizen doorzocht en geplunderd (zonder enige reden), worden eigendommen in beslag genomen, krijgen Palestijnen geen vergunning om te bouwen, worden om niets wegversperringen opgezet en ga zo maar door. 

Dit alleen maar om de Palestijnen hun mensenrechten te ontnemen. Daarbij komt nog dat er gebieden zijn waar Palestijnen niet mogen komen, wegen zijn waar Palestijnen niet over mogen, bussen zijn waar Palestijnen niet in mogen. En dan mag een journalist niets zeggen over een Apartheidsregime? 

The Rights Forum heeft aangegeven dat de hetze tegen Natasja Gibbs geen alleenstaand incident is, maar past in een bepaald patroon. Zeven maatschappelijke organisaties hebben de noodklok geluid, daar het stellen van kritische vragen over de bezetter van Palestina in Nederland automatisch leidt tot lastercampagnes. Deze organisaties zijn BDS Nederland, Een ander Joods Geluid, European Legal Support Center (ELSC), Kairos Sabeel, Oxfam Novib, PAX en The Rights Forum.  
De 7 organisaties melden dat er een patroon is te ontdekken waarbij academici, mensenrechtenverdedigers en journalisten het zwijgen is opgelegd vanwege het benoemen van de mensenrechtenschendingen door de bezetter van Palestina. Zeker ook in Nederland. Het ELSC heeft in 2021 een rapport uitgebracht waarin wordt gemeld dat activisten en mensenrechtenorganisaties regelmatig de mond is gesnoerd. De site van The Rights Forum gaf uit het rapport aan: “ … Tussen 2015 en 2020 constateerde zij 76 gevallen van censuur, laster, pogingen tot deplatforming, beperkingen van academische vrijheden en zelfs fysieke bedreigingen … “ 
Tevens meldt de site over de lastercampagne tegen Natasja Gibbs, waarin ze wordt beschuldigd van het aanzetten tot antisemitisme. Tevens wordt haar journalistieke integriteit in twijfel getrokken.   

In Nederland mag een journalist niets zeggen, geen vragen stellen over de mensenrechten van de Palestijnen, het beleid van Apartheid van de bezetter. Daarnaast brengt de media nauwelijks uitgebreid nieuws over de systematische aanval op de Palestijnen, de onderdrukking en het schenden van de (mensen)rechten van de Palestijnen. Het is bewonderenswaardig te noemen dat Natasja Gibbs dit soort zaken op de nationale tv durft te brengen. Hulde aan deze journaliste.

(Bronnen: Volkskrant, RTL Boulevard, The Rights Forum, Wikipedia) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 18.01.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights