Gekapte boompjes Rhijnvis Feithlaan

HARDERWIJK – De gemeente Harderwijk is bezig met haar natuur – en groenvisie. Niet iedereen is altijd even blij wat er in zo’n visie staat. Dat betekent eigenlijk dat men zelf de eigen wijk eens moet inspecteren en aan te geven wat goed gaat en wat niet. Op maandag 18 maart is gestart met een optische inspectie (door een leek) in gebied 1 in de wijk Stadsdennen. Dat was het gebied rond de Rhijnvis Feithlaan. Niet te groot en overzichtelijk, ook voor een leek. 

Plan en uitvoering 
De opzet was om het gebied te inspecteren door de ogen van een leek. Dat betekent een optische inspectie, met datgene wat direct te zien is. Gezien het hier om een leek gaat, is er gekeken naar de opvallende zaken, zoals gekapte bomen, bomen die in een combinatie zijn geplaatst, struiken, paden en trottoirs, afval en algeheel gevoel van veiligheid. 

Eerste opvallende zaken 
Het eerste wat opviel is – gezien vanaf het Vondelpark – waren de bomen die achter elkaar stonden aan de rechterkant. Hier stonden 5 boompjes, waarvan de eerste 3 niet in bloei stonden, achterste 2 dan weer wel. Dit wijst op een verschil in bomen, zoals in soort, grootte, leeftijd en plaatsing. In principe oogt dit slordig. Daarnaast is het wel duidelijk dat bij ‘vervanging’ van bomen er op de plaats bomen verschillen gaan krijgen. Echter, in dit gebied was dit echt opvallend.  

Daarnaast hebben de boompjes geen boomspiegel. Dit heeft een aantal nadelen, zoals geen groen of planten rond de boompjes en geen bescherming. Een boomspiegel – ook wel boomkrans genoemd – is de ruimte om de boom heen. In feite is het de ruimte rondom de stam van een boom. Deze ruimte is toegankelijk voor lucht en water en idealiter is de boomspiegel net zo groot als de kruin van de boom. Een boom die een gebied om de stam heeft van verharding, geeft meestal een kleinere boomspiegel dan de boomkruin. Men kan besluiten om een boomspiegel niet te gebruiken – of te gebruiken voor gras – maar mooier is om de boomspiegel te gebruiken voor planten.    
Een beplante boomspiegel heeft ook een aantal voordelen, zoals dat de boom beschermd wordt tegen de ruige mannen van het maaien, die steeds maar tegen die boom aan rijden; de bodem kan beter water vasthouden; het is een verbetering van de straat; een vochtige bodem zorgt voor een gezonde groei van de boom. 

Tevens zijn er bij het eerste huis – van de 7 kleinere woningen – 9 boompjes of struiken gekapt. De vraag is of wiens grondgebied stonden en waar ze zijn ‘herplant’ ?  

In het geheel gezien is het grasveld om de boompjes slecht onderhouden.  In de visie van de gemeente Harderwijk is gesproken over minder maaibewegingen per jaar. Dit zou beter zijn voor de biodiversiteit. Hierbij denkt men aan meer kruiden en plantjes. Echter daar moet wel een start mee gemaakt worden, het lijkt er op dat er veel onkruid tussen het gras terecht is gekomen. Naast het onkruid en het verminderen van het aantal maaibewegingen oogt het gras een slordig onderhoud. Dit zal het gebied er niet beter op maken. 

Tenslotte is het onderhoud van het trottoir achtergebleven, waardoor gevaar kan ontstaan. Dit is duidelijk te merken aan de ongelijk liggende tegels van het trottoir dat met name ligt rond de 7 kleinere woningen.  

Bij vervolg door het gebied is te zien, dat er nergens in het hele gebied bomen op het trottoirgebied staan. Waarom, is mogelijk duidelijk, doordat bomen in het trottoirgebied, tegels kunnen ‘optillen’, maar daar zijn ook wel beschermde oplossingen voor. 

Op het pleintje staan aan de ‘voorkant’ (gezien vanaf het Vondelpark) twee grote bomen en drie kleinere boompjes en wat struiken. Aan de andere kant en zijkant staan nogal wat bomen – een tiental – in verschillende vormen, soorten, afmetingen en leeftijd. Er is een boompje aan de rechterkant dat echt achter blijft op de rest van de bomen. De vraag is of deze boom is aangetast, maar hij heeft wel knoppen. 
Aan de andere kant van het plein zijn wat struikjes waar een boom in staat – drie plaatsen -. Deze plaatsen zijn nauwelijks onderhouden. 

Tenslotte ligt midden in het gebied een grasveldje, misschien een klein parkje, waarover een paadje loopt. Het gras is ook slecht onderhouden, waar zelfs ook af en toe wat afval is gevonden. Deze keer leek het erop of er kattengrit of zoiets op het gras lag. De tegels van het paadje en van het zithoekje zouden misschien beter vervangen kunnen worden door houtsnippers. Misschien iets voor het NK Tegelwippen. Dit kan ook bij het trottoir dat aan het grasveldje is gekoppeld. Door houtsnippers te gebruiken, krijgt het geheel een rustiger parkachtig gezicht en tevens zal het fietsen en brommen over het paadje sterk verminderen. 
Het idee van houtsnippers kan op meerdere plaatsen in de wijk Stadsdennen. Tevens zou men eens wat meer moeten kijken naar de bomen en kijken of alles nog wel in goede staat is. 

(Bronnen: Bomen Campus, Groene Passies, Wikipedia, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 19.03.2024

8 gedachte over “Groene Mantelzorger, deel III: Groene plan wijk Stadsdennen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights