Boomcontrole

WAGENINGEN – De gemeente Wageningen is in februari begonnen met het controleren van de bomen in de openbare ruimte. Binnen de gemeente is de afspraak gemaakt dat elk jaar ongeveer een derde deel van het bomenbestand wordt gecontroleerd. In 2024 zullen dat zo’n 10.000 individuele bomen in het buitengebied zijn van Wageningen, De Eng en Wageningen-Hoog. 

Inspecties en onderzoeken
De onderzoeken en inspecties worden namens de gemeente Wageningen uitgevoerd door Adviesbureau ‘Tree-o-logic’. Het bureau zal de bomen uit de genoemde wijken controleren en onderzoeken en tevens de attentiebomen. Attentiebomen zijn bomen die door de gemeente zijn aangewezen om jaarlijks te laten controleren omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn of gebreken hebben. 

Onder een boomveiligheidscontrole wordt een visuele beoordeling van de boom verstaan. Hierbij wordt de boom rondom bekeken, waarbij op gebroken of slecht aangehechte takken wordt gelet. Daarnaast wordt er ook gecontroleerd op ziektes of (zwam) aantastingen. Op het moment dat er gebreken worden geconstateerd, wordt door de inspecteur beoordeeld of het een risico kan geven voor de omgeving.
In dat geval wordt een veiligheidsmaatregel geadviseerd. Hierbij kan de boom gesnoeid worden óf er moet aanvullend onderzoek worden verricht óf in een ernstig geval moet de boom gekapt worden. 

De adviezen worden in een digitaal inspectiesysteem ingevoerd. Op het moment dat een adviseur het advies geeft om een boom te kappen, moet de gemeente een beslissing nemen of er gekapt wordt, of de boom op stam wordt gezet of de boom tijdelijk blijft staan.  
De site van de gemeente geeft aan dat door de vele bomen Wageningen een groene gemeente is. Willen de gemeente en haar inwoners lang van de bomen kunnen genieten, zal er goed voor de bomen gezorgd moeten worden. Hierbij zorgt de gemeente Wageningen voor de bomen op gemeentegrond. Dit zouden er op dit moment ongeveer 23.500 zijn. Men kan op de digitale bomenkaart zien waar de gemeentebomen staan en welke soorten.  

Op de site zijn ook vragen en antwoorden te vinden over het onderhoud van bomen. Zo kunnen de inwoners volgen wat er gebeurt met de bomen. De gemeente kiest bijvoorbeeld in het voorjaar de locaties waar de komende periode bomen geplant gaan worden. Daarna worden de locaties in de zomermaanden voorbereid door gaten te graven en grond aan te brengen. Op die manier kunnen er bomen geplant worden in de periode van november tot eind maart.    

De opzet van de gemeente Wageningen is om zoveel mogelijk bomen te behouden. Er zijn sommige zieke bomen die op stam worden gezet. Dit betekent dat alleen de stam blijft staan. 
De overgebleven ‘boom’ wordt dan een plaats voor vogels, vleermuizen, paddenstoelen en zwammen. Daarnaast komt het voor dat bomen zich weer herstellen.
Met felle kleuren markeert de gemeente welke bomen gekapt of op stam gezet moeten worden. Een horizontale streep op een boom betekent dat hij gekapt wordt. Daarentegen betekent een verticale streep dat de boom op stam wordt gezet. Op de digitale bomenkaart is alles te volgen over wat er met de verschillende bomen gebeurt. Meestal worden half september de kapwerkzaamheden gestart.  

(Bronnen: Gemeente Wageningen, Bomen Verzorgen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 21.03.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights