Boomspiegel adopteren (© GroenLinks Haarlem)

HARDERWIJK – Deze week is Cobra Groeninzicht met haar cijfers naar buiten gekomen over de mate van verstening in de verschillende gemeenten. In Flevoland speelt dat vooral in de gemeente Lelystad en in de provincie Gelderland staat  Harderwijk bovenaan de lijst van de meest versteende voor- en achtertuinen en andere privéterreinen. 

Overlast van water 
In de afgelopen week zijn een aantal ‘inspecties’ uitgevoerd door een leek, in de wijk Stadsdennen (zie hiervoor de artikelen deel III en deel IV van de Groene Mantelzorger). In een ouder artikel op de site Tuin- en Klimaatroute staat te lezen dat er in 2019 gewerkt is aan de aanpassing van straten om de overlast door regenbuien te voorkomen. Uit een inspectie is gebleken dat dit onder meer in de straat naast het Vondelhuys niet heeft geholpen.    
Volgens de aanpassing zou het regenwater opgevangen worden in een nieuw infiltratieriool, zodat het opgevangen water weer gebruikt kan worden. Men heeft gemeld dat bij flinke regenbuien het overtollige water terechtkomt in zogenaamde wadi’s. Een wadi is een bufferingsvoorziening waar het water tijdelijk wordt opgeslagen. Het zou zo zijn dat de wadi’s zijn aangelegd in nabijgelegen parkjes en groenstroken. Ze zorgen dat het water vertraagd de grond zakt. 

Adviesbureau groene leefomgeving
Cobra Groeninzicht is een adviesbureau dat werkt voor organisaties door heel Nederland. Hierbij moet men vooral denken aan gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijven, ontwikkelaars en non-profitorganisaties.

Het adviesbureau geeft inzicht in de groene leefomgeving van morgen. Hierbij hanteert men de slogan, dat men vandaag moet vernieuwen, innoveren én uitproberen, als men morgen klaar wil zijn.  

Gegevens in Harderwijk 
Volgens de gegevens van Cobra Groeninzicht zou in alle woonwijken samen zo’n ruim 85 procent van alle private buitenruimte ‘grijs’ zijn. Voor heel Gelderland is dit ruim 66 procent. Tevens geven de cijfers van het onderzoeksbureau aan dat ruim 78 procent van de openbare buitenruimte in Harderwijk versteend is. Voor heel Gelderland zou dit ruim 44 procent zijn. Grijs gebied wordt dan gezien als stenen, verharding, kale grond en zandverstuiving.  
De cijfers zijn van groot belang bij het NK Tegelwippen, waarbij de gemeente Harderwijk ook weer meedoet. 

De site Semper Greenwall heeft een overzicht gemaakt hoe men een stad kan vergroenen. Natuurlijk kijkt men hierbij ook naar industrieterreinen, maar ook naar de stad zelf. Voor kantoorpanden zou men groene daken en groene gevels kunnen toepassen op kantoorpanden. 

Daarnaast zijn er meer mogelijkheden als er meer ruimte op de grond is om het hitte-eilandeffect op bedrijventerreinen te dempen. Hierbij kan men ook denken aan de wadi’s. Maar vooral is het van groot belang om bomen te planten en bloemenweides in te zaaien. Maar het is simpel zoals de site aangeeft “ … Zo min mogelijk bestraat oppervlak zorgt voor zoveel mogelijk waterinfiltratie in de grond en dat het koeler blijft … “  

(Bronnen: AD, De Stentor, Semper Greenwall, Tuinvisie, Tuin- en Klimaatroute, Khamakar News Agency)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.03.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights