Klimaat

RIJENS NIEUWS – Op de site van de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen is een klein artikeltje te lezen, dat de Raadsinformatieavond over de Groenvisie van afgelopen 26 februari niet kon doorgaan. De reden was dat de beleidsmedewerker groen was vertrokken en dat er nog geen geschikte kandidaat voor de invulling van de functie was gevonden. Het resultaat was te verwachten en dat is dat het proces van besluitvorming vertraging op gaat lopen.  

Groenvisie 
Juist zoiets belangrijk als een Groenvisie mag geen vertraging oplopen. In deze tijd – begin 2024 – zijn de plannen hoe om te gaan met de klimaatverandering van groot belang. Eerder is in de gemeente – op de site OnsGilzeRijen geschreven over de Groenvisie. Zo zou de gemeente Gilze en Rijen en Alphen-Chaam in 2023 een nieuwe Groenvisie hebben opgesteld. In deze Groenvisie wordt de visie en ambitie van de gemeente beschreven op het gebied van het openbaar groen binnen de bebouwde kom voor de periode 2024 – 2033.  

Met deze Groenvisie wil de gemeente richting geven aan hoe het groen er in de toekomst uitziet en hoe het gebruikt kan worden. Tevens moet de visie bijdragen aan een aantal zaken, zoals de gezondheid en welzijn van de inwoners, versterking van de biodiversiteit, klimaatadaptatie (door middel van verkoelende werking van groen en het verwerken van het water), duidelijke groenstructuur in de kernen en meer groen in groen-arme wijken en de mogelijkheid voor bewoners om mee te werken en mee te doen in het openbaar groen (dit laatste noem ik steeds vaker ‘Groene Mantelzorg’). 

In Harderwijk is bijvoorbeeld ook gesproken over dit soort onderwerpen en daar kwam men in 2020 met de Duurzaamheidsvisie ‘De Duurzame Stad’ waarin het draait om 4 pijlers: energie, klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit. 

In beide plannen draait het om dezelfde pijlers, waarbij klimaatadaptatie en biodiversiteit van groot belang zijn. In de Groenvisie van de gemeente Gilze en Rijen zou staan dat er een verkoelende werking van het groen uit zou gaan. Dit betekent dat er genoeg grote groene bomen moeten zijn in de bebouwde kom en daar direct omheen. Als men kijkt naar een punt als De Vijf Eiken – waar een tunnel onder de spoorlijn is aangelegd – zijn – volgens de politiek in de gemeente – duizenden bomen verdwenen. Een contactpersoon uit de gemeente heeft aangegeven dat er duizenden bomen zijn verdwenen, die (eventueel) door de provincie weer herplant zouden worden. Duizenden bomen die zijn verdwenen ! In de Nieuwsbrief van november 2021(Provincie) staat dat vanaf 8 november 2021 de groenaannemer zou beginnen met het rooien van de bomen en struiken aan de westkant van de N631, bij het defensieterrein en rondom café de Vijf Eiken. In de Nieuwsbrief van juni 2022 wordt daar meer over gezegd, alleen is niet aangegeven waar en wanneer de bomen herplant gaan worden.   

Zo worden er in de gemeente nog op meerdere plaatsen bomen gekapt, noem de beroemde fietsroute, noem de Oude Rijksweg tussen de Julianastraat en Hulten.  
Echter, wat zeker zo erg is dat er in de kern van het dorp Rijen nauwelijks wat groen te vinden is. De politieke partij Groen Gilze en Rijen heeft op haar site hier reeds aandacht voor gevraagd. Er wordt zelfs gesproken over een Deltaplan voor 11.000 bomen, wat opgesteld moet worden en binnen 4 jaar gerealiseerd moet worden.
Tevens geeft de fractie aan dat Rijen het meest verstedelijkte dorp binnen de gemeente is. Het zou zo erg zijn, dat diverse straten zonder of ten hoogste een beetje groen zijn. Om te werken aan de klimaatadaptatie – en dus de ‘hittestress’ te beperken – zal er flink geïnvesteerd moeten worden volgens de fractie. Tevens spreekt de site over achterstallig onderhoud van groen. 

(Bronnen: Gemeente Gilze en Rijen, Ons Gilze en Rijen, Gemeenteraad Gilze en Rijen, Provincie Noord-Brabant, Groen Gilze Rijen, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 29.02.2024 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights