Hulten

RIJENS NIEUWS – Heijmans en de provincie Noord-Brabant organiseren een inloopavond op donderdag 29 februari over de werkzaamheden aan de N282 en N260a in de gemeente Gilze en Rijen. In opdracht van de provincie zal Heijmans op vier plaatsen aan de verbreding van deze wegen gaan werken. De bedoeling is dat er vanaf april een nieuwe verkeerssituatie is en tevens aangepaste maximumsnelheden.  

Aanpassing project 
Op 26 april 2023 heeft de provincie Noord-Brabant een besluit genomen over het vervolg van het project N282 Rijen – Hulten – Reeshof. Op dat moment werd aangegeven dat er geen vergunningen verstrekt zouden worden. Gemeld werd op dat moment dat er voorlopig geen verdubbeling van banen van de N282 zou komen tussen de Julianastraat en de N361. Daarnaast zou de N282 bij Hulten niet autoluw worden gemaakt. 
Het college van de gemeente Gilze en Rijen heeft daarna een brief gestuurd naar de provincie, met de opmerking dat de gemeente erop rekent dat de provincie de gemaakte afspraken uiteindelijk zal nakomen. 

In september heeft de Belangenvereniging Hulten aandacht gevraagd voor de situatie. Dit is gedaan bij de gedeputeerde Mobiliteit van de provincie, Stijn Smeulders. De Belangenvereniging Hulten heeft aangegeven dat een grote hoeveelheid doorgaand verkeer zou zorgen voor problemen op het gebied van de leefbaarheid. Hierbij moet men zeker ook denken aan geluidsoverlast, daar veel woningen direct zijn gelegen aan de weg. Er zou ook veel sluipverkeer door Hulten over de Oude Baan gaan. Tenslotte is het moeilijk om de N282 over te steken.  

Inloopavond 
Op donderdag 29 februari wordt een inloopavond georganiseerd tussen 19.00 – 21.00 uur in Café-Eeterij ‘t Vermaeck, Rijksweg 115, Rijen. Het projectteam van Heijmans en het projectteam zal tijdens de inloopavond alles uitleggen over de werkzaamheden. Op de avond zullen de tekeningen met het definitieve ontwerp ingekeken kunnen worden. Daarnaast is er meer informatie over de planning en ontwikkelingen met betrekking tot natuurcompensatie. Natuurlijk is er ruimte ingeruimd om vragen te stellen. Aanmelden is niet nodig, men kan gewoon even binnenlopen. 

De provincie Noord-Brabant heeft op de site van de N282 laten weten hoe alles is verlopen de afgelopen periode. Tevens wat de situatie is over de drukte over de (aansluitende) wegen. Het is bij Hulten zeer moeilijk om de N282 over te steken. Daarom heeft men besloten om de weg te reconstrueren. Hierbij worden maatregelen genomen om de verkeersoverlast te beperken en de doorstroming te verbeteren. Over de stand van zaken wordt ook steeds een Nieuwsbrief uitgegeven. De laatste is die van februari 2024.  

De werkzaamheden zullen voor het grootste deel plaatsvinden in 2024 en het voorjaar van 2025. Deze werkzaamheden (aan de N282 en de N260a) worden in 2 tijdvakken uitgevoerd. Zo wordt in het eerste deel het gedeelte aangepakt tussen de kruising N260 / N260A tot aan de kruising Europalaan, inclusief de nieuwe verbindingsboog N260A / N282.  Zo komt er ook een rotonde bij de Europalaan. Tevens wordt in deel 1 het fietspad ten noorden van de N282 aangelegd tussen de Broekdijk (Hulten) en de Oosterhoutseweg (N631).  Het tweede deel loopt van de Europalaan tot aan de Oosterhoutseweg (N631).

(Bronnen: Gemeente Gilze en Rijen, Provincie Noord-Brabant, Nieuwsbrief, Khamakar News Agency)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 20.02.2024 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights