Hulten

RIJENS NIEUWS – Door de problematiek met stikstof en de daarbij behorende vergunningen heeft de provincie Brabant op 26 april bekend gemaakt dat ze een besluit heeft genomen in het project N282 Rijen – Hulten – Reeshof. De provincie heeft gemeld dat er voorlopig geen vergunningen verstrekt worden. 

Autoluw maken N282 Hulten 
In het besluit van de provincie Noord-Brabant heeft de gemeente Gilze en Rijen gelezen dat de N282 tussen de Julianastraat en de N631 (voorlopig) niet verdubbeld zal worden en dat het autoluw maken van de N282 bij Hulten (voorlopig) niet door zal gaan. De gemeente Gilze en Rijen heeft gemeld dat het besluit van de provincie pijn doet, vooral in Hulten. 
De provincie gaf in haar Nieuwsbrief aan dat het stikstof vraagstuk ook gevolgen zal hebben voor de werkzaamheden aan de N282 en N260A. De regels voor vergunningen op het gebied van natuurbescherming en stikstof zijn veranderd. Onder meer betekent dit dat projecten die voor neerslag van stikstof in een Natura 2000-gebied zorgen, geen vergunning meer krijgen en niet meer door mogen gaan. 

Dat heeft consequenties voor het project N282, daar het project tot stikstofneerslag zou leiden in meerdere beschermde natuurgebieden, zoals het Ulvenhoutse Bos en De Regte Heide. Hiervoor krijgt de provincie geen vergunning meer. Dat betekent dat een aantal onderdelen van het project niet uitgevoerd kunnen worden. Met name het autoluw maken van Hulten en de rijbaanverdubbeling van de N282 tussen de Julianastraat en de Oosterhoutseweg (N631). 
Deze uitspraak is nog niet verwerkt op de site van de gemeente Gilze en Rijen. Hier wordt nog steeds aangegeven dat de provincie N282 bij Rijen en Hulten gaat verbreden, waardoor het verkeer niet meer door Hulten gaat en dus Hulten autoluw gemaakt kan worden. Dit zou de leefbaarheid in en om Hulten verbeteren. 

Belangenvereniging Hulten 
De Belangenvereniging Hulten heeft aandacht gevraagd voor de situatie bij de gedeputeerde mobiliteit van de provincie, Stijn Smeulders. Op de site van de Belangenvereniging Hulten zijn de stukken terug te vinden over de N282, zoals de ‘Startnotitie Planstudie N282, traject Rijen – Hulten- Reeshof’ (7 oktober 2008). Onder meer wordt hierin gesproken over de problematiek nabij Hulten. Zo zou een grote hoeveelheid doorgaand verkeer zorgen voor problemen op het gebied van de leefbaarheid (zoals de geluidsoverlast). Veel woningen zijn direct gelegen aan de weg. Tevens zou veel sluipverkeer door Hulten over de Oude Baan gaan. Daarnaast is het moeilijk om de N282 over te steken. De provincie is in dit document van mening dat de toename van het verkeer niet wenselijk is. 

Volgens de Belangenvereniging Hulten is er de afgelopen 20 jaar hard gewerkt om van Hulten een autoluwe kern te maken. Dit heeft geresulteerd in een groen, gezond en veilig ontwerp voor de gemeenschap van Hulten. Alleen het ontwerp staat in schril contrast met de dagelijkse waarheid. Er is nog steeds sprake van een grote verkeersdruk. Maar er is nu een ‘pauze’ ingelast in verband met de stikstofproblematiek. Bij de bewoners van Hulten is de teleurstelling voor deze pauzeknop niet te beschrijven. 

Maar het dorp blijft strijdbaar. Vandaar ook de brief aan de gedeputeerde. De inwoners van Hulten hopen op de complete uitvoering van het scenario, maar er is ondertussen ook gekeken naar een ‘second best’ scenario, zoals een vrachtwagenverbod voor het gedeelte dat nu nog niet wordt afgesloten. Tevens verzoeken de inwoners om een geluidsonderzoek, onderzoek naar de belasting op de woningen, eventuele geluidwerende maatregelen.  

In ieder geval moet het zo zijn, dat Hulten niet vergeten wordt. De inwoners willen niet dat Hulten onderop de stapel komt te liggen. Noord-Brabant zal de plannen aanpassen en doorberekenen en deze plannen in september mogelijk aan de inwoners voorleggen, alhoewel men verwacht dat het eerder oktober zal gaan worden. 

(Bronnen: Provincie Noord-Brabant, Gemeente Gilze en Rijen, Belangenvereniging Hulten, AD, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 02.09.2023

Een gedachte over “‘Autoluw maken Hulten’ door stikstofproblemen in problemen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights