RIJENS NIEUWS – De provincie Brabant heeft op 26 april bekend gemaakt dat ze een besluit heeft genomen over het vervolg van het project N282 Rijen – Hulten – Reeshof. Er worden voorlopig geen vergunningen verstrekt, waardoor de vergunning aan de aannemer is aangepast.  

Aanpassing project 
Voorlopig wordt de N282 tussen de Julianastraat en de N631 niet verdubbeld. Daarnaast zal de N282 bij Hulten niet autoluw worden gemaakt. Mogelijk dat de provincie een begin ermee maakt. De gemeente Gilze en Rijen heeft gemeld dat het besluit van de provincie pijn doet, vooral in Hulten. 
Daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gilze en Rijen een brief gestuurd naar de provincie. Hierin wordt aangegeven dat het college erop rekent dat de provincie alle gemaakte afspraken uiteindelijk zal nakomen. Uitstel, maar geen afstel.  
Daarentegen ziet het college wel in dat dit de minst pijnlijke optie is op dit moment. Het zorgt er voor dat niet het hele project langdurig op pauze zal gaan en vertraging zal oplopen. 

Afspraken ongewijzigd 
Daarnaast heeft de provincie wel aangegeven dat ze de afspraken wil blijven nakomen. Hierbij gaat het om de afspraken die zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. Dat betekent dat het gaat om een fasering van het project. De gemeente Gilze en Rijen houdt zicht op een autoluw Hulten en een verbreding van de N282 tot aan de N631. 

Hierbij rekent de gemeente – samen de inwoners – op de provincie, waarbij

  • sprake is van fasering van het totale project en er geen sprake is van een planaanpassing 
  • de projectonderdelen die nu zijn geschrapt uit de opdracht aan de aannemer alsnog gaan plaatsvinden zodra het kan
  • de provincie in samenspraak met de bewoners van Hulten en de gemeente extra tijdelijke maatregelen in beeld brengt en deze uitvoert
  • de benodigde middelen – financieel en in de vorm van ingekochte stikstofruimte – behouden blijven en ingezet worden voor de realisatie van de rest van het project, zodra dat weer kan 
  • de situatie niet van invloed is op de ontwikkelingen die zijn ingezet op basis van de uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst en het vastgestelde bestemmingsplan, – zoals de verbetering van de stationsomgeving, Tussen de Leijen, Rijen Zuid 
  • de provincie de opgelegde herplantplicht en de afgesproken natuurcompensatie als onderdeel van de werkzaamheden die nu wel doorgaan, daadwerkelijk uitvoert.

De bovenstaande punten zijn voor het college van groot belang en daarom heeft ze aan de provincie gevraagd deze punten te bevestigen. Daarnaast is ook gevraagd om in samenspraak met de inwoners van Hulten en de gemeente, tijdelijke maatregelen te nemen om Hulten alvast autoluw te maken. De gemeente Gilze en Rijen rekent erop dat de provincie dit ook in gang gaat zetten. 

(Bron: Gemeente Gilze en Rijen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 02.05.2023

4 gedachte over “Gemeente rekent op hulp van de provincie in project N282”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights