ZAANSTAD – Het college van de gemeente Zaanstad heeft een startnotitie opgesteld. Deze startnotitie, met de naam ‘Startnotitie, De Beren, Krommenie’, spreekt over drie flats met sociale huurwoningen aan de Grote en Kleine Beer in Krommenie. De drie flats met 358 sociale huurwoningen zijn in het bezit van Parteon en al bijna 50 jaar oud. 

Verduurzamen
Eigenaar Parteon wil de flats de komende jaren verduurzamen. Aangezien er grote behoefte is aan woningen en tevens dat de realisatie van woningen zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied moet gebeuren, is tevens onderzocht of het mogelijk is om aan de flats extra woningen toe te voegen. Parteon heeft in mei en juni 2022 een gesprek gehad met de omwonenden en daaruit is nu een voorstel naar voren gekomen. 

Uit het onderzoek is een voorkeursvariant naar voren gekomen, waarin wordt beschreven dat twee flats opgetopt gaan worden met één bouwlaag. Als deze variant uitgevoerd gaat worden, zullen 42 woningen toegevoegd kunnen worden aan het contingent. Deze woningen zullen ongeveer 50 vierkante meter bestrijken.  
Tevens is een extra variant ingediend voor het geval dat er nog ruimte overblijft qua parkeren. Hierbij wordt uitgegaan van maximaal 45 nieuwe woningen in de dichte plinten. Echter men gaat ervan uit dat deze variant er niet door komt. 

Middels een quickscan is voor beide varianten een eerste inschatting gedaan van haalbaarheid en wenselijkheid. Uit de scan kwam naar voren, dat de optop variant het meest kansrijk is. De variant heeft een relatief beperkte invloed op de omgeving. Aandacht moet gegeven worden aan een zorgvuldige oplossing voor het parkeren. Tevens moet de impact op het groen minimaal zijn en / of worden gecompenseerd met kwalitatieve verbeteringen van de openbare ruimte. Bij de variant ‘uitplinten’ zal de aantasting van het waardevolle groen te groot zijn. Daarom is deze variant niet meer verder uitgewerkt in de startnotitie. 

Bestemmingsplan
De flats zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Krommenie’ en de beide flats waarin de notitie over wordt gesproken, hebben een maximum bouwhoogte van 15 meter. Om de twee flats te kunnen optoppen met één laag, zal een hogere hoogte worden gerealiseerd dan 15 meter. Hiervoor is een planologische procedure nodig om de plannen van Parteon mogelijk te maken.  

Een andere uitdaging is het parkeerbeleid. Om het parkeren blijvend mogelijk te maken, wil Parteon de garageboxen vervangen door parkeerplaatsen, nieuwe parkeerplaatsen inpassen en extra plaatsen toevoegen op straat. Echter extra parkeerplaatsen kan leiden tot aantasting van het waardevolle groen. Voor 42 extra woningen zouden in principe 34 extra parkeerplaatsen (dit is 0,8 parkeerplaats per woning) nodig zijn in de openbare ruimte.  
De kans is aanwezig dat voor dit plan een deel van het groen opgeofferd zou moeten worden. Echter, geeft het college aan, dat de aanwezige groenstructuur één van de kwaliteiten van het gebied is. 
Bij de verdere uitwerking van de plannen zal de grootste uitdaging zijn, het realiseren van extra parkeerplaatsen met een zo min mogelijke aantasting van het groen. Mocht er groen moeten worden opgeofferd, dan zal dit gecompenseerd moeten worden door elders het groen c.q. de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls te geven. 

(Bronnen: Gemeente Zaanstad, Zaanstad.nieuws.nl)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 01.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights