Grasland (© gem Gilze en Rijen)

RIJENS NIEUWS – Een aantal partijen heeft met 4 grondeigenaren een plan gemaakt om te komen tot 5 hectare nieuwe natuur en klimaatbuffer bij buurtschap Langereit in het buitengebied van Gilze. Naast de 4 grondeigenaren zijn de partners Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen, de Uilen- en Weidevogelwerkgroep, Brabants Landschap, Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Breda en Gilze en Rijen. 

Leefomgeving verbeteren 
Het buurtschap Langereit ligt in het buitengebied van Gilze, waarbij de laatste één van de 4 kernen is in de gemeente Gilze en Rijen. Het buurtschap ligt zo’n 2 kilometer ten zuidwesten van het dorp Gilze. 
Tussen de 2 kernen van de gemeente – het dorp Rijen en het dorp Gilze – lag en ligt nog steeds het vliegveld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het vliegveld regelmatig gebombardeerd, onder meer door de Royal Air Force. Zo ook op 4 mei 1941, waarbij enkele bommen hun doel misten en terechtkwamen in het buurtschap Langereit. Er waren geen slachtoffers, maar wel een aanzienlijke ravage. 
In het buurtschap hebben nooit veel huizen gestaan; zo waren er in 1840 5 huizen geteld en momenteel zullen dit er zo’ n 20 zijn. 

De gemeente en haar partners hebben besloten om 5 hectare nieuwe natuur en klimaatbuffer te maken in het gebied. Hiervoor wordt de gemeenteraad voorgesteld om financieel bij te dragen aan het natuurherstel. Deze week kwam het college met het bericht ‘Raadsvoorstel gebiedsontwikkeling Wouwervallei bij Gilze’, waarin het bovenstaande voorstel werd gedaan.   

In het gebied stroomt de Gilzewouwerbeek die stroomt van Gilze, via de Molenleij, naar de Mark in Breda. Een van de plannen is om het hele stroomgebied van de Gilzewouwerbeek natuurlijker en klimaatbestendig in te richten. 
Hierbij valt te denken aan hakhoutsingels, struweelrand, kruidenrijk grasland, braamstruweel en verschillende bomen. Met de natuurlijke inrichting moet de leefomgeving van onder meer de kerkuil, de steenuil en de boomkikker en diverse planten verbeterd worden. 

Vroeger was Gilzewouwerbeek een kronkelende sloot, maar in de jaren ‘80 van de vorige eeuw is het rechtgetrokken tot een brede diepe sloot. Tevens loopt het deels evenwijdig aan de verharde wegen. In de plannen wordt de kronkeling weer teruggebracht. Middels deze natuurlijke inrichting moet wateroverlast worden tegengehouden en het water langer vasthouden. Door deze opzet kan men droge periodes overbruggen in de omliggende gebieden. 

Instemming raad
Indien de gemeenteraad instemt met de bijdrage van de gemeente, zullen alle partners een samenwerkingsovereenkomst sluiten. Daarna zullen de grondeigenaren de benodigde vergunningen aanvragen. Op het moment dat de vergunningen zijn verleend, kan er gestart worden met de graaf- en grondwerkzaamheden, gevolgd door aanplant. Volgens de gegevens zal de natuurlijke inrichting naar verwachting eind 2024 worden afgerond. Natuurlijk moet er onder meer rekening worden gehouden met teeltplanning, weersomstandigheden, beschikbaarheid en opdrachtverlening aan aannemers. 

(Bronnen: Gemeente Gilze en Rijen, Wikipedia, gilze en rijen.nieuws.nl, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Plaatsengids, Hallo Gilze en Rijen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 18.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights