Engelse Eik Zomereik (© Hans via Pixabay)

RIJENS NIEUWS –  De gemeente Gilze en Rijen heeft ruim 17.000 bomen in de gemeente. Elke inwoner kan op de digitale bomenkaart zien welke bomen er in de straat staan. Op deze kaart kan men de locatie van elke boom terug vinden, kan men zien hoe oud de boom is en kan men zien welke soort waar staat. Zo heeft de gemeente aangegeven dat de zomereik het meest in de gemeente voorkomt. 

Omgevingsvergunning Kapittelstraat
Maar vooralsnog zullen het iets minder bomen worden, daar het college een omgevingsvergunning heeft verleend voor de nieuwbouw van een sporthal en het kappen en het herplanten van 16 bomen op het adres Kapittelstraat 15 te Gilze. Hierbij horen onder meer de activiteiten van het (ver) bouwen van een bouwwerk, handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, werk of werkzaamheden uit te voeren en het vellen van houtopstanden (kappen). De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage tot 13 juni op het gemeentehuis. 

Nu gaat het hier natuurlijk om de 16 bomen. Als men bomen kapt, kan men ze niet meer herplanten. Maar men kan wel kijken of de bomen ergens anders geplant kunnen worden. Dit zou men kunnen doen via een soort bomenhub, een tijdelijk magazijn voor bomen, tot ze weer ergens geplant kunnen worden. Als men werkt op deze manier, hoeven geen bomen met een bepaalde kroon en leeftijd te verdwijnen.  

Aan de gemeente zijn ondertussen de volgende vragen gesteld:

  • hoeveel bomen er gekapt gaan worden en wat de reden is van de eventuele kap
  • hoeveel bomen er herplant gaan worden en op welke locatie 
  • heeft de gemeente of de initiatiefnemer een BEA uitgevoerd en is deze beschikbaar

De antwoorden worden nu verwacht. Daarnaast heeft de gemeente laten weten dat bijvoorbeeld het Wilhelminaplein veel groener moet gaan worden. 
Middels de bomenkaart kan men zien waar bomen staan op de Kapittelstraat, maar niet aangegeven is welke bomen gaan verdwijnen. 

Middels vragen van D66 in november 2023 is gebleken dat het niet altijd duidelijk is voor de inwoners dat er bomen worden gekapt in de buurt of de wijk. Tevens is de informatie over aangevraagde vergunningen en meldingen niet voor iedereen laagdrempelig te vinden. De fractie gaf tevens aan dat bomen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit, beleving en leefomgeving van de straten, wijken en parken. Daarnaast zijn bomen een belangrijke schakel in het tegengaan van de hitte. De fractie is van mening dat in sommige ontwikkelingen de kap van een boom niet altijd te voorkomen is. Echter essentieel is wel een transparante en actieve informatieverschaffing. 

Ook heeft de PvdA al eerder vragen gesteld over de kap van boom 43 (Zomereik)  in het bestemmingsplan Molenstraat. In deze straat staan beduidend minder bomen volgens de bomenkaart. De fractie vroeg naar de reden van de kap van een gezonde boom. In het antwoord van het college is te lezen dat deze Zomereik niet kapvergunningsplichtig is, gezien de omtrek ‘maar 74 cm is’ en dat is ruim onder de grens van 100 cm. De gemeente heeft gekozen – bij de uitwerking van de plannen – om de grotere – die wel kapvergunningsplichtig zijn – te behouden. Zo’n 22 niet-kapvergunningsplichtige bomen staan in een bosachtige privétuin en daar zijn de bomen niet allemaal te behouden. Het plan zou gaan over maximaal 10 levensloopbestendige woningen, waarvoor 15 van de 27 bomen gekapt moeten worden. Daarnaast blijven 12 niet-kapvergunningsplichtige bomen behouden en worden er nog 11 nieuwe bomen geplant. Tevens gaf de gemeente aan “ … De te kappen bomen betreffen dus allemaal niet beschermde, niet-kapvergunningsplichtige bomen in een privé achtertuin … “ 

(Bronnen: Gemeenteraad Gemeente Gilze en Rijen, Weekblad Gilze en Rijen, Gemeente Gilze en Rijen)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 08.05.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights