Tonselsedreef bomen

HARDERWIJK – Januari van dit jaar gaf de gemeente al aan dat ze bomen zou gaan uitdelen. Veel bomen moeten verdwijnen op bepaalde plaatsen, soms omdat ze ziek zijn, die dan verdwijnen, maar ook vaak omdat ze ‘in de weg staan’. De gemeentelijke stelregel is dat voor elke gekapte boom er anderhalve boom (terug) geplant gaat worden. Nu is het niet altijd duidelijk waar al die regels staan, wat er gaat gebeuren en of iedereen bij de gemeente weet of en waar bomen zijn gekapt en waar ze terug gaan komen. 

Natuur- en Groenvisie
Harderwijk heeft in 2020 de Duurzaamheidsvisie ‘De Duurzame Stad’ vastgesteld, waarbij het gaat om 4 pijlers: energie, klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit. Deze laatste pijler zou uitgewerkt worden tot een Natuurvisie in combinatie met de actualisatie van het Handboek Harderwijks Groen (2007). Het resultaat is de Visie ‘Harderwijk natuurlijk groen’ geworden. 

In de vergadering van de commissie Ruimte van 17 november 2022 is hierover gesproken. In het Raadsvoorstel wordt onder meer aangegeven dat het waard is om te investeren in groen en de natuur. Op termijn zal dat veel meer opleveren aan ecosysteemdiensten (schone lucht, verkoeling, plaagonderdrukking, geluksgevoel en veel meer). Daarnaast werd  gemeld dat de Visie een uitwerking is van de pijler biodiversiteit van de Duurzaamheidsvisie. Meer groen en natuur zorgt voor een gezond bodemleven en een goede sponswerking. Deze laatste helpt om meer water vast te houden en te bergen. Daarnaast gaf het visiestuk aan dat bomen en beplanting een verkoelende werking hebben en daardoor de hitte in een stad kunnen verminderen. Tevens vond de gemeente dat het inpassen van volwassen bomen en beplanting een vorm van circulair denken is. Sterker nog: volwassen beplanting is veel waardevoller en men hoeft daardoor geen nieuwe te planten.   

In de bijlagen zat het document ‘Natuur & Groenvisie, Harderwijk Natuurlijk Groen!’. De subtitel is ‘Omdenken van ‘de natuur heeft ons nodig’ naar ‘wij hebben de natuur nodig’.’ Op zich een zeer intrigerende titel. Opvallend in het document zijn de uitslagen van inwoners van de gemeente. Zo wordt onder meer aangegeven dat 89 procent van de mensen die meededen aan de enquête meer groen in de straat wil. Een opmerking was “ … Er zijn bomen en gras, maar het is steeds minder groen; struiken worden al jaren weggehaald … “ Daarnaast heeft 75 procent aangegeven dat men meer of betere natuur in de stad wil.  

De Harderwijker Courant kwam in september 2022 met het artikel “Visie ‘Harderwijk natuurlijk groen’: meer natuurbeleving in Harderwijk”. Hierin werd aangegeven dat bij eventuele woningbouw gedacht moet worden aan lage dichtheden en “ … natuurinclusief bouwen … “ Hierbij moet de natuur voldoende draagkracht hebben, waarbij de aanwezige natuurwaarden niet beschadigd moeten worden. Duidelijk werd in het artikel aangegeven dat de gemeente de vergroening van tuinen zal stimuleren en faciliteren, waarbij ondernemers en bewoners worden gestimuleerd om te investeren in natuur- en biodiversiteit.  

Bij de visie is ook een bijlage 2 toegevoegd, waar een aantal ingebrachte reacties zijn benoemd. Zo wordt er gesproken over minder of geheel niet maaien van openbare gazonnen. Dit om meer insecten te kunnen laten leven. Dit zal wel zo zijn, maar dan moet er wel gras zijn. Er zijn plaatsten in de gemeente waar nauwelijks ‘echt gras’ te vinden is. Als er al gras is, dan is dit onkruid. Zo is een hele straat niet ingezaaid met nieuw gras. Het ziet er nu echt zwart uit van het zand, waar ooit onkruid heeft gestaan. 

Maandag 26 februari heeft de gemeentelijke site een artikel getoond “Nieuwe bomen en struiken aan de Tonselsedreef”. Volgens het artikel geeft de gemeente aan dat de klimaatverandering vraagt om verandering hoe er omgegaan wordt met de aarde. En dus zegt de gemeente dat de openbare ruimte groener gemaakt moet worden. “ … Meer stenen eruit en meer groen erin … “ Op de Tonselsedreef zijn daarom 24 bomen op en rond het parkeerterrein geplant. Tevens zijn er struiken geplant.  
Maar om al die gegevens te vinden, waar is een boom gekapt en waar is weer een nieuwe geplant, dat valt niet echt mee. 

(Bronnen: Gemeenteraad Harderwijk, Harderwijkse Zaken, Harderwijker Courant, Gemeente Harderwijk, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 26.02.2024

2 gedachte over “Natuur- en groenvisie gemeente Harderwijk”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights