OPINIE – De kreet ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ is volgens de Kamervoorzitter onpasselijk. Er zouden gevoelens aan gekoppeld zijn. Maar weet men ook in de Tweede Kamer dat het onpasselijk is om de microfoon dicht te draaien als men het debat (mondeling gevecht) aangaat en iets later als een politicus aangevallen wordt, dan juist de minister van Justitie zegt dat men mondeling het gevecht (debat) aan moet gaan en niet met een paraplu. Ongepast is het als men inhakt op de Islam en moslims of als men schreeuwt in het land “Minder, minder, minder Marokkanen”. Dat is pas ongepast.  

Ongepast 
Het is ongepast als de premier zegt dat Nederland achter de bezetter staat en dat deze zich mag verdedigen, zónder in die zelfde zin te melden dat de Palestijnen ook het recht hebben om zich te verdedigen. Het is ongepast om steeds maar in nieuwsprogramma’s op tv in de avond Hamas te koppelen aan terrorisme, terwijl de terreur van de bezetter van Palestina niet wordt genoemd. Het is ongepast als maar 2 fracties (Denk en BIJ1) in de Tweede Kamer zich uitspreken om de bezetter voor het ICC te brengen, terwijl de andere fracties achter de bezetter blijven staan. Het is ongepast om in het nieuwsprogramma op tv in de avond steeds een landkaart wordt getoond, waarop de naam Palestina niet wordt gebruikt. Misschien komt dit omdat de bezetter al zoveel Palestijns grondgebied heeft gejat, dat de naam Palestina er niet meer in past. Het is ongepast om te spreken over Palestijnse gebieden en niet over Palestina. Het is net of men spreekt over het Sloegebied of de Botlek. 

Het is ongepast om zielige verhalen op te hangen over de bezetter, zonder daarbij aan te geven dat de Palestijnen al 75 jaar onderdrukt worden, dat de bezetter vele massamoorden in Palestina heeft gepleegd, dat het Palestijnse grondgebied steeds verder wordt ingenomen door de bezetter, dat Palestijnse kinderen en jongeren worden vermoord door de bezetter, dat er in Palestina een genocide en etnische zuivering plaats vindt, dat Gaza al jaren hermetisch is afgesloten is van de rest van de wereld. Dat allemaal is pas ‘ongepast’ en het zou premier en de meeste fracties sieren als daar eens aandacht aan geschonken wordt.  

From the river to the sea
The Rights Forum plaatste laatst een artikel op haar site over het schokkend wanbeleid van Nederland met de titel ‘Tweede Kamer geeft groen licht voor Israëlische oorlogsmisdaden in Gaza’. Hierin wordt ingegaan hoe Nederland de rechtsorde wil ‘ondermijnen’ voor de bezetter. Het ging zelfs zo ver dat de Tweede Kamer alle moties verwierp die oproepen tot respect voor het oorlogsrecht en instellen van het staakt-het-vuren in Gaza. De site gaf aan dat zelfs de vaststelling ‘dat uithongering door de bezetter niet mag worden ingezet als oorlogswapen’ werd verworpen. 

Ook schonk The Rights Forum aandacht aan de zin ‘From the river to the sea, Palestine will be free’. Aangegeven werd dat door een meerderheid van de Tweede Kamer het Nederlands recht aan de kant werd geschoven. Dit gebeurde middels de motie dat de slogan vernietiging inhield van de bezetter. Eerder was al aangegeven dat zowel het OM als het Amsterdams Gerechtshof de uitspraak hebben gedaan, dat er niets mis is met deze slogan. De site meldt dat als het over de bezetter gaat, de Tweede Kamer zich niets aantrekt van de rechter, laat staan van de vrijheid van meningsuiting. 

Natuurlijk kon RTL niet achterblijven en kwam ook met een artikel over de zin ‘From the river to the sea, Palestine will be free’. Volgens het artikel wordt de kreet door verschillende groeperingen op een andere manier uitgelegd, wat dan weer voor frictie zou zorgen. 

Een van die zaken was de motie van de fractievoorzitter van JA21, waarin wordt aangegeven dat het uitspreken van de leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ de vernietiging van de bezetter propageert en daarmee zou oproepen tot geweld. De motie werd met (een kleine) meerderheid aangenomen.  
Ik heb meneer Eerdmans niet gehoord over de vele journalisten die door de bezetter worden doodgeschoten in en om Gaza; ik heb hem niet gehoord toen illegale paramilitaire koloniale terroristen Palestijnen uitmoorden op de West Bank, ik heb hem niet gehoord als Palestijnse kinderen met scherp in het hoofd, nek en buik worden geschoten, worden vermoord. 
Neen, de ondertekenaars van de motie zijn allemaal voor de uitspraak van de premier dat de bezetter zich mag verdedigen, zonder in dezelfde zin te zeggen dat de Palestijnen dat recht ook hebben. 

Maar RTL Nieuws probeert meerdere kanten te ‘belichten’ over de kreet ‘From the river to the sea, Palestine will be free’. Zo zegt het artikel dat het CIDI de uitspraak “ …  Verwerpelijk en walgelijk … “ vindt. Volgens dit orgaan zou men zeggen dat de bezettersstaat opgeheven moet worden. En dan komt het weer natuurlijk, want als men kan trappen, zal men dat ook niet nalaten. De directeur zei: “ … Hamas heeft op 7 oktober laten zien wat zij onder die uitspraak verstaan. Dat je zoiets roept na zo’n terreuraanslag … “ 
Ik mis toch echt wel de opmerking van de directeur van het CIDI over de 75 jarige bezetting van Palestina, van de jarenlange moorden, executies, ethnic cleansing, de diefstal van Palestijns grondgebied, apartheid, de systematische afsluiting van Gaza van de wereld. 

Daarnaast mis ik bij het CIDI de opmerking van de premier van de bezetter, die steeds de wens uitsprak dat de bezetter ‘het gehele gebied rechts van de Jordaan zal beheersen’. Daarnaast staat in de grondbeginselen van de partij Likud (artikel 1), dat de bezetter het exclusieve recht heeft op het grondgebied van Palestina, het land dat tussen de zee en de rivier de Jordaan ligt.    

Voorzitter, dit soort zaken zijn onpasselijk. Het wordt tijd dat er eens aandacht wordt besteed aan het leed van de Palestijnen in de Tweede Kamer en dat de Tweede Kamer onvoorwaardelijk achter de Palestijnen gaat staan. Datgene wat er nu gebeurt in de Tweede Kamer is zeer onpasselijk voor de Palestijnen die moesten vluchten uit hun eigen land omdat het westen haar koloniale beleid wilde uitvoeren en een bruggenhoofd wilde hebben in Arabisch gebied. Het is onpasselijk dat de VS overal in de wereld gebied bezet houden om daar controles uit te kunnen voeren over Arabische landen. Ondertussen bombardementen uitvoerd op Arabisch grondgebied en nu dus ook in Palestina. 

(Bronnen: The Rights Forum, RTL Nieuws, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 27.10.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights