OPINIE – Het was weer prijsschieten in de Tweede Kamer en in de sociale media. Opvallend is de positie van de voorzitter in de Tweede Kamer op het moment dat Stephan van Baarle aan het woord komt. Daarnaast is de kreet ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ onpasselijk in de Kamer maar ook in de media. De media kunnen niet omgaan met bepaalde opmerkingen en schrijven zich uit bij Nieuwsbrieven. Tevens is er een heksenjacht op de sociale media als men wat positief schrijft over Palestijnen en / of Hamas. 

In de politiek en media 
Dinsdagavond en – nacht was er een debat over de Europese Top op 26 en 27 oktober. En natuurlijk ging het over Palestina en meer over Hamas. Zowat iedereen is bang dat er wat humanitaire hulp – en zeker brandstof van de ziekenhuizen – bij de verzetstrijders van Hamas terecht zou komen. 
Aan de ene kant willen alle (sociale) media de verzetsstrijders van Hamas, op wat voor manier dan ook, en de beweging in een zwart daglicht stellen. Van alle kanten komen plotseling berichten over hoe ‘slecht’ de verzetsgroep wel niet is. Aan de andere kant mag men niet veel zeggen in de Tweede Kamer over hulp aan de Palestijnen en al helemaal niet over Hamas. 

In het debat gaf Stephan van Baarle (DENK) in zijn bijdrage aan dat men moet erkennen, om uit de situatie te komen, dat de bezetting al 75 jaar duurt. Er worden al 75 jaar illegale nederzettingen gebouwd op Palestijns grondgebied. De bezetter vermoordt al 75 jaar onschuldige burgers. En steeds komt de internationale gemeenschap met dezelfde opmerking en dat is recht op zelfverdediging. Maar dan wel van de kant van de bezetter. De DENK-fractievoorzitter zei: “ …Dat deugt niet. Er is maar één weg om dit op te lossen: stop de al 75 jaar durende onderdrukking van de Palestijnen. Daarom moeten Nederland en de Europese Unie het enige alternatief bevorderen: één staat met gelijke rechten voor iedereen, of je nou joods bent of moslim. Die staat heet Palestina: From the river to the sea, Palestine will be free … “ 

Daarna kwam de voorzitter van de Tweede Kamer met een ‘heel vreemde’ opmerking. De laatste opmerking zou een bepaalde associatie hebben en dat de opmerking niet nodig zou zijn. Tevens zou de voorzitter waken voor de waardigheid van het debat. 
Hoezo de waardigheid van het debat bewaken. Als een politicus ter rechter zijde van de Kamer keiharde aanvallen op de Islam doet, dan is er geen bewaker van de waardigheid van het debat. Nee, dan is de Kamervoorzitter muisstil.  

De regionale media sprongen natuurlijk er bovenop, want in de saaie Kamer was eindelijk een klein vuurtje, sterker nog, er waren 2 partijen die opkwamen voor de Palestijnen. En op zo’n moment is de Nederlandse media ineens wakker. Een van de regionale kranten gaf aan dat de Kamervoorzitter hard ingreep toen Stephan van Baarle zijn opmerking ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ maakte in de Tweede Kamer. Maar toen Sylvana Simons (BIJ1) een ongeveer dezelfde zin wilde gebruiken was het genoeg voor de voorzitter. Ze gaf zelfs aan: “ … Niet zolang ik hier voorzitter ben … “ 

Vrijheid van meningsuiting is niet meer heilig in de Tweede Kamer en zeker niet voor bepaalde bevolkingsgroepen in de wereld. Men kan in de Tweede Kamer niet aangeven dat men achter de Palestijnen staat. 

Maar ook in een andere krant kwam de term “Palestina vrij van de rivier tot de zee” ter sprake in een analyse artikel. Volgens die krant zouden sommige termen de onschuld verliezen door gebeurtenissen die eraan verbonden zijn. Die krant weet zelfs te melden dat de zin vanaf het begin niet onschuldig was en een sinistere bedoeling had. En dan wordt er meteen een koppeling met Iran, Hamas en Hezbollah gemaakt.    

Maar het werd nog erger, want de lijsttrekker van JA21 zei dat hij versteld stond dat een collega in de Kamer “ … openlijk jodenhaat verkondigt … “.  Zo’n opmerking slaat namelijk nergens op, want de zin ‘From the river to sea, Palestine will be free’ heeft totaal niets te maken met jodenhaat. Waar haalt die persoon die wijsheid vandaan? 

Het blijkt dus duidelijk te zijn dat je in Nederland niets mag zeggen over een vrij Palestina, je mag de zin ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ niet gebruiken, je mag niet eens zeggen dat Hamas een groepering verzetsstrijders is en je mag niet achter Hamas staan. Dit noemt men vrijheid in Nederland en vrije meningsuiting. 

Volgens Amnesty International betekent het recht op vrijheid van meningsuiting dat men mag uitkomen voor je mening én dat men overal informatie mag verzamelen. Zo kan men namelijk een mening vormen. Het recht op vrije meningsuiting is een mensenrecht – uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – wat ook voorkomt in de Nederlandse Grondwet. 
In artikel 7 staat dat men openbaar mag maken wat men denkt, waarvoor vooraf geen toestemming hoeft te worden gevraagd. Maar men mag geen wetten overtreden. 

In het Wetboek van Strafrecht staat dat men niemand bewust mag beledigen op basis van ras, godsdienst, levensovertuiging, beperking of seksuele geaardheid. Tevens wordt de vrije meningsuiting beperkt door bijvoorbeeld art 137 lid d (‘het verbod tot het in het openbaar aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen leden van groepen’) of art 131 en 132 (‘opruien tot geweld en tot het plegen van strafbare feiten’).

Eerder heeft een rechtbank al aangegeven dat de zin ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ is toegestaan, daar het niet slaat op een (deel) van een bevolking, maar over de staat van de bezetter.  In een ander opiniestuk werd al gemeld “ … De Nederlandse officier van Justitie heeft geweigerd om een Nederlandse activist te vervolgen die tijdens een demonstratie in 2021 scandeerde ‘ … Van de rivier tot de zee, Palestina zal vrij zijn … “ De Nederlandse aanklager heeft gemeld dat de zin volkomen legitiem is en de rechtbank heeft gezegd dat een beschermde meningsuiting is. Volgens de rechtbank en de aanklager is de slogan geen oproep tot illegaal gedrag en dat deze ‘ … betrekking heeft op de staat Israël …, maar geen betrekking heeft op Joden vanwege hun ras of religie …

Maar met de zin wordt steun gegeven aan de Palestijnen die strijden voor hun eigen land, voor de eigen mensen en voor het Palestijnse cultuur erfgoed. En die steun blijf ik geven, hoe dan ook. Maar in de Tweede Kamer wordt een motie van de SGP aangenomen, die meteen aangeeft dat de Palestijnen geen recht hebben op verdediging. Palestijnen die al 75 jaar worden bezet. 

(Bronnen: Gelderlander, Nederlands Dagblad, Tweede Kamer, Amnesty International, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 25.10.2023

2 gedachte over “De week van … de Vrijheid”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights