Gevangenis

OPINIE – Vanochtend kon men een klein zinnetje zien in de ochtendprogramma’s op nationale tv over een magazine wat niet de gevangenis in mocht – alleen de laatste editie. Later werd het een radicaal-Islamitisch magazine en was het bedoeld voor moslims die gevangen zitten in de gevangenissen in Nederland. Dus, de media hadden weer gescoord, want de interesse was weer wakker. Na een mogelijke Qur’an verbranding, wel of geen hoofddoekjes voor boa’s, undercoveracties in moskeeën, is er weer een onderwerp in het overvolle dikke dossier anti-Islam. 

De Vrije Zielen 
Volgens het ontbijt ‘praatprogramma Goedemorgen Nederland’ zou het gaan over het radicaal-Islamitisch tijdschrift De Vrije Zielen.  Dat wordt dus googlen, maar er is weinig te vinden over het tijdschrift zelf, maar wel documenten die er wat over zeggen. 
Het eerste wat opviel was een column van Ana van Es (Volkskrant, vrijdag 7 april 2023). Bij de column staat een foto van een editie van het tijdschrift met als thema de dood. Het zou afkomstig zijn van de organisatie Muslims Behind Bars.
Volgens een Twitteraar zou ‘Muslims Behind Bars’ een Jihad-beweging zijn met contacten met jihadisten in Belgische en Nederlandse gevangenissen. Duidelijk moet wel gemeld worden dat de Twitteraar een naam heeft met ‘aanvulling antiJihad’.  

Echt veel is niet te vinden over Muslims Behind Bars, behalve een oud Facebook account. Wat daar staat is niets mis mee, er wordt opgeroepen om te bidden voor broeders die in de gevangenissen zitten. Alhamdulillah, dit is een nobel streven, ook hebben de broeders wat gedaan, bidden voor je broeders, een du’a verrichten, is noodzakelijk als moslim. 

Terug naar de column van Ana van Es, die op 7 april van dit jaar wist te melden dat het tijdschrift De Vrije Zielen sinds 2 jaar verspreid wordt in de Nederlandse gevangenissen. Ze sprak over editie 14, de speciale editie in verband met Ramadan. Volgens de journalist moet men moslim zijn én gevangen zitten om een editie te kunnen ontvangen. Dat zou kunnen kloppen, daar online geen editie te vinden is. Maar volgens de journalist wordt het magazine gelezen door moslims die op de terroristenafdelingen leven. Is dit een aanname of geteld? Nu het magazine is geweigerd, is het wel duidelijk wat er allemaal gebeurd: een gewoon magazine mag al niet naar moslims in de gevangenis. Eén geluk is dan wel aan te geven: er wordt niets uit het magazine geknipt of hele stukken zwart gemaakt, net als bij de Toeslagen Affaire.  
Maar de journalist weet nog wel te melden dat De Vrije Zielen geen Jihad predikt, alleen de vraag is dan wel, wat er met het woord Jihad bedoeld wordt, want dit wordt meestal verkeerd geïnterpreteerd. Het magazine is om de moslimgevangenen te laten weten dat de Ummah hun niet vergeet. Alhamdulillah !  

En dan begint het weer, daar de woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gemeld heeft dat het tijdschrift voor 100 procent wordt gescreend. Dat is toch mooi, dat DJI nog tijd en personeel genoeg heeft om elk tijdschrift te lezen. Insha’Allah zal er een medewerker ooit moslim worden. Daarna gaat de journalist weer lekker verder, daar ze niet kan achterhalen waar het blad vandaan komt. Dus het komt van een of twee ‘Jihadistische netwerken’ en dat zouden dan weer Muslim Behind Bars zijn en Project Aseer. Maar ook hier kan niet veel over gevonden worden. Dus eindigt de column het artikel met een zin over – zoals de journalist schrijft – “ … een blad vol spelfouten over de Islam … “ Ja, je moet wat om weer een column te kunnen schrijven. 

Maar het is wel een ‘belangrijk onderwerp’ daar de commissie voor Justitie en Veiligheid op 4 juli 2023 een debat heeft gewijd aan ‘Justitiële Inrichtingen’ waar het tijdschrift ook ter sprake werd gebracht. Het was wel een spannend onderwerp, daar er maar 9 Kamerleden aanwezig waren. De woordvoerder van de VVD vroeg zich af waarom “ … zo’n magazine wordt toegestaan als het ernstige vermoeden is dat dit Jihadistisch gedachtegoed verspreidt? …
Dit is zeer opvallend, zeker als de spreker verwijst naar de column in de Volkskrant, waarin staat dat men het magazine pas kan lezen als men moslim én gevangen is. Uitgaande dat de woordvoerder niet in deze categorie valt, hoe is men achter die wijsheid gekomen over het Jihadisme? 

Het antwoord van de minister van Rechtsbescherming was dat er religieuze literatuur aan de gevangenen beschikbaar wordt gesteld, maar zeker geen Jihadistische literatuur. Daarnaast is er een controle voor dat de literatuur wordt vrijgegeven. Het tijdschrift De Vrije Zielen schijnt onder de aandacht van de DIJ en de Bureaus Inlichtingen en Veiligheid te ‘zijn’vallen’. Maar, zoals de minister aangaf, werd in nummer 58 van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland gemeld dat het tijdschrift niet oproept tot haat of strijd.
Dan stel ik nu de vraag, waarom juist vandáág De Vrije Zielen werd geweigerd.  
In het document ‘Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 58’ (mei 2023) staat op pagina 11 te lezen “ …  Er wordt ook een “tijdschrift” genaamd De Vrije Zielen verstuurd naar gedetineerden op de TA. Het tijdschrift roept weliswaar niet op tot haat of strijd, maar stelt wel dat de gedetineerden op steun van buiten de gevangenismuren kunnen rekenen …
Hierin staat niet te lezen dat er wordt opgeroepen tot terrorisme of Jihad (zoals het westen wil geloven), dus waarom – nogmaals – wordt het tijdschrift zo’n klein jaar later verboden?  

Maar de discussie over ‘die Moslims’ gaat al jaren door heel Nederland en de ene na de andere schrijver en/ of journalist moet aandacht besteden aan een aantal zaken. Zo kan men op de site Carel Brendel (13 oktober 2014) het artikel ‘Polderjihadisme is digitaal clubhuis kwijt, maar floreert ook zonder grote vissen’ vinden, waar ook gesproken wordt over de organisatie Free Aseer en over de organisatie Project Aseer. Volgens deze schrijver worden brieven gestuurd naar moslimgevangenen en gevraagd om du’a te verrichten. Volgens mij niets mis mee, maar gezien de toon van het artikel en de rest van de site, is het weer zo’n aanval.  
Als men gaat zoeken, dan kan men nog meer van dit soort zaken vinden, waar het steeds draait om ‘De Islamisering van Nederland’. Wie daar mee begonnen is, weten we ondertussen, maar het wordt nog dagelijks gezegd in de vergaderingen van de Tweede Kamer. 
Het enige wat we kunnen doen is bidden voor de broeders en zusters in gevangenissen en du’a verrichten voor hen, met of zonder tijdschrift. 

(Bronnen: Goedemorgen Nederland, Twitter (Peter Velle), Volkskrant, Commissie Justitiële Inrichtingen Tweede Kamer, Muslim Behind Bars (Facebook), Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 58, Carel Brendel, Republiek Allochtonie)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 17.01.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights