OPINIE – Het was vandaag weer zo’n ‘Goedemorgen Nederland’ en het wordt steeds duidelijker dat hier de herfst is begonnen. Maar dat is in Palestina zeker niet te merken, daar de moord op onschuldige Palestijnen zowel in Gaza als op de West Bank gewoon doorgaat. De soldaten van de bezetter schijnen geen enige vorm van moraliteit te hebben. 

De politiek 
In de ochtend heb je van die praatprogramma’s waar meestal rechtse politici en aanverwante personen worden uitgenodigd. Vandaag was het weer zo’n dag: aangeschoven waren een VVD-kopstuk en een psychiater. En dan durft men met droge ogen te praten over ‘stop de polarisatie’ en ‘neem de verantwoording om die polarisatie tegen te gaan’. En hierbij zou de politiek een goed voorbeeld moeten geven. Ja, dat de politiek een voorbeeldfunctie heeft, dat horen we wel vaker. Echter de laatste week gaat het alleen maar over ‘dat de bezetter het recht heeft om zich te verdedigen’ en dus niets over het recht van de Palestijnen; de ‘terroristische organisatie Hamas’ maar geen woord over de terroristische activiteiten van de bezetter. 

En die voorbeeldfunctie kwam zeker van de motie van de SGP (Chris Stoffer), waarin de regering werd verzocht haar steun uit te spreken “ … voor het Israelische recht op zelfverdediging … “. Tevens werd in de motie opgeroepen om er voor te zorgen dat steun vanuit Nederland niet terecht zou komen bij Hamas. Prima voorbeeldfunctie, wederom niets over steun voor de Palestijnen, het is een eenzijdig en het blijft een eenzijdig afgekauwd stukje potlood. 
De motie heeft het gehaald met steun van – en let op! –  GroenLinks/PvdA, CU, VVD, SGP, CDA, JA21, BVNL, lid Ephraim, lid Omtzigt, PVV en BBB. Natuurlijk zowat heel rechts heeft voor de motie gestemd, het zou eens niet waar zijn. 

Daarnaast waren er ook nog tegenstemmers: D66, SP, Partij voor de Dieren, Volt, DENK, Forum voor Democratie en BIJ1.  
Maar de Tweede Kamer heeft geprobeerd ‘iets goeds’ proberen te maken en staat toe dat er humanitaire hulp wordt geschonken aan getroffen Palestijnse burgers. Ja, dat was niet moeilijk meer, daar Joe Biden al had ‘geregeld’ dat 20 vrachtwagens met hulpgoederen naar Gaza mogen vertrekken. Maar de Tweede Kamer beseft ook heel goed dat die colonne afhankelijk is van de bezetter en nog wat activiteiten. En die bezetter ligt dwars en blijft dwarsliggen, want er zijn weer wat dagen bij gekomen voordat de trucks Gaza binnen mogen rijden. Het is gewoon jennen, dreinen en schofferen van de Palestijnen. Dat is al 75 jaar zo. 

Maar andere moties die wat hulp zouden moeten bieden aan de Palestijnen haalden het in de Tweede Kamer niet. Sterker nog, de Tweede Kamer heeft niet eens een voorstel gedaan voor een staakt-het-vuren. Oh nee, dat past niet bij de motie van de SGP. Zelfs een motie om te komen tot het erkennen dat de Palestijnen onder apartheid leven en dat de Palestijnen gelijke rechten moeten krijgen als de bezetter, is voor de rechtse Tweede Kamer niet bespreekbaar. En dan durft de VVD bij mijn ontbijt te zeggen dat de politiek een voorbeeld moet geven en de psychiater durft nog te praten over het tegengaan van de polarisatie in Nederland. Met deze politiek wordt Nederland op een zeer harde manier gescheiden.

Waar de handen dan weer wel op elkaar voor te krijgen waren, was de motie van het CDA (Derk Boswijk) om “ … de terreuraanval van Hamas … “ te veroordelen. Maar ook hier wordt niet gesproken over de terreurdaden van 75 jaar door de bezetter. Neen, terreur – volgens rechts politiek Nederland – ligt maar aan één kant. Wat een aanfluiting, deze politiek. 

De politiek zou voor de aardigheid eens het artikel van Mohammad Al Nabulsi in Trouw moeten lezen. Mohammad Al Nabulsi is een Nederlands-Palestijnse journalist. Hij geeft in zijn artikel aan dat Nederland zich vervreemdt van Palestijnen, Arabieren en moslims door een dubbele standaard aan te houden “ … ten aanzien van Israël … “ 
Volgens de journalist zou Nederland internationale inspanningen steunen voor een tweestatenoplossing, maar heeft daarentegen de Palestijnse staat niet erkend. Tevens onderhoudt Nederland nauwe betrekkingen met de bezetter (inclusief economische samenwerking en militaire banden). Maar daarnaast wordt er niets gezegd door diezelfde Nederlandse staat over de voortdurende bezetting van Palestijnse gebieden en schendingen van mensenrechten. 

De vraag is dan gerechtigd te stellen of Nederland wel vrede in het Midden-Oosten wil. Op dit moment zeker niet, want dan zou slecht uit kunnen pakken voor de bezetter. Daarbij komt dan nog dat de bezetter nóg niet alle Palestijnse gebieden heeft ingelijfd. Hoewel de Nederlandse media en politiek wel elke dag laten merken dat het gaat over het land van de bezetter en daarin nog wat Palestijnse gebieden, eigenlijk praten ze meer over Palestijnse gebiedjes.

Tevens is er de vraag waarom Joe Biden steeds maar blijft hameren dat de bescherming en veiligheid en vrijheid van Oekraïne en de bezetter van Palestina van groot belang is voor de veiligheid van de Verenigde Staten. Het is opvallend dat de VS miljarden kunnen schenken aan landen als dat van de bezetter, Oekraïne en Taiwan (onder meer aan duivels wapentuig), zelfs miljarden en miljarden, maar niets doet aan de armoede in de wereld. Met name voor de Palestijnen. OK, ok, de Palestijnen krijgen een paar miljoen van de Verenigde Staten, maar dat is meer om de monden even dicht te krijgen. Maar iedereen weet dat welk bedrag ook aan de Palestijnen wordt gegeven, nooit goed maakt wat er gebeurd is: de Nakba, de moorden van Palestijnen, de ontvoeringen van Palestijnen, het vernielen van de huizen en gronden van de Palestijnen. Maar vooral het niet erkennen dat de bezetter Palestijns grondgebied heeft gestolen (onder meer door illegale paramilitaire kolonisten). 

Ondertussen vertellen de Nederlandse media dat er wat schepen en vliegtuigen van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de buurt van de bezetter zijn aangekomen. Dit om de terroristen van de bezetter te verdedigen. Wat niet gezegd wordt, is dat er ook maar meteen 5.000 soldaten mee zijn gekomen en dat die al in het gebied bezig zijn, naast de speciale eenheden om zogenaamde gijzelaars te zoeken. De Verenigde Staten hebben al raketten uit de lucht geschoten die zogenaamd “ … op weg waren naar … “ land van de bezetter.  
Joe Biden en zijn partners zuigen ons een oorlog in en als we niet oppassen zal er een derde wereldoorlog ontstaan en dan zal het te laat zijn, want dan zal de wereld verdwijnen in een wereldbrand die zijn weerga niet kent. Dat betekent echt het einde van de wereld. En speciaal voor de rechtse politici: lees de Qur’an en de hadiths er maar op na, wat er dan kan gebeuren.

(Bronnen: The Rights Forum (+ Instagram), Trouw, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 20.10.2023

4 gedachte over “Update 12: Al-Aqsa Flood”
  1. De US noch Israel zijn in staat langdurig hoog intensieve oorlogen te voeren. Na drie maanden zal israel besluiten tot een wapenstilstand wanneer de oorlog tot Gaza beperkt blijft. Anders ziet het er uit wanneer het strijdtoneel zich uitbreidt met Libanon en strijders uit Syrie, Iraq Iran en Jemen. Tegen die tijd is de US volledig bij de strijd betrokken. De US bases in de Golf, Bahrein, Qatar en UAE zijn dan inmiddels uitgeschakeld door de oppermachtige Iraanse defensie en de straat van Hormuz is geblokkeerd. Met het laatste is de westerse economie ter dood veroordeeld. In dit stadium valt niet uit te sluiten dat Rusland en China reeds hebben geïntervenieerd. De ondergang van het westen is aanstaande

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights