RIJENS NIEUWS – De gemeente Gilze en Rijen geeft aan dat de bouw van de sporthal aan de Mgr. Schaepmanstraat druk bezig is. Ondertussen is de fundering gestort en heeft de aannemer vorige week de stalen balken geplaatst. Deze stalen balken moeten het kader van de sporthal gaan vormen. 

Stappenplan en bouw volgen
Vandaag de dag is de ondernemer bezig om de dakplaten en de gevelplaten vast te maken. Als alles volgens planning gaat, moet voor de zomer de buitenkant van de hal klaar zijn. Als dit lukt, kan de aannemer na de zomer verder met de binnenkant. 
De bouw van de sporthal Mgr. Schaepmanstraat is te volgen via de BouwApp van Van der Horst aannemers. Middels de app zijn ook vragen te stellen over de bouw. Op de site van de gemeente kan men de app downloaden middels een QR-code. 

Bestemmingsplan ligt ter inzage
Voor het bouwen van het woongebouw is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit komt doordat een deel van het plangebied gewijzigd is naar woonbestemming. Het ontwerp bestemmingsplan Herontwikkeling Mgr. Schaepmanstraat 32 is door het college vastgesteld. Dit plan ligt tot 11 juli ter inzage, zowel bij de gemeentebalie in het gemeentehuis als via de site www.ruimtelijkeplannen.nl

Het plan heet ‘Ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Mgr. Schaepmanstraat 32 Rijen’ van 23 maart 2023. In het plan wordt aangegeven dat het binnensportcomplex Tropical Margriethal aan het einde van haar technische levensduur is aangekomen. Daarnaast is een deel van de faciliteiten van de Tropical-Margriethal ‘overbodig’ geworden. Dit kwam door de nieuwbouw van het zwem- en sportcomplex ‘Den Butter’ in de nieuwbouwwijk Vliegende Vennen. 
Het zwembad en sporthal Tropical-Margriethal sloot in 2021 haar deuren,  waarna de sloop van de bebouwing kon beginnen. Voor de herbestemming van de locatie is een gebiedsvisie ontwikkeld, in overleg met sportverenigingen, basisscholen in de wijk, de buurt en omwonenden.  

Uit de gebiedsvisie is naar voren gekomen dat op de locatie van de voormalige Tropical-Margriethal een nieuwe kleinere sporthal gerealiseerd zal gaan worden. Doordat er een kleinere sporthal gebouwd wordt, is ruimte opengevallen voor de realisatie van een woongebouw van 19 appartementen. Beide gebouwen liggen in een groene omgeving, waardoor de bestaande groenstructuur in de openbare ruimte zoveel mogelijk wordt gehandhaafd. 
De nieuwbouw van de sporthal is reeds vergund. Echter de realisatie van het woongebouw past niet binnen het geldende bestemmingsplan en daarom werd het nieuwe bestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. 

In de historie die beschreven staat in het plan, wijst naar de groei van het aantal inwoners en de toename van vrije tijd aan het eind van de jaren 60. Daardoor was behoefte aan overdekte sportlocaties in Rijen. Hiervoor werd de Margriethal in 1972 centraal in de wijk Rijen-West gerealiseerd. Dit was een sporthal en een zwem- en instructiebad. In de jaren 80 werd het zwembad grondig verbouwd om deze aantrekkelijk te maken voor recreatief zwemmen en werd zwembad ‘Tropical’ geopend.

De nieuwe kleinere sporthal is bedoeld om te trainen en zal worden gebruikt door scholen voor bewegingsonderwijs. Tevens als trainingslocatie voor verschillende sportverenigingen. Aan de oostelijke kant van de sporthal zal het appartementengebouw gebouwd gaan worden. Een gebouw met 19 appartementen, waarvan 6 kleinere appartementen en 13 grotere appartementen. Het gebouw krijgt 3 bouwlagen en een plat dak.  

(Bronnen: Ruimtelijke Plannen, gemeente Gilze en Rijen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 07.06.2023

2 gedachte over “Het werk aan de sporthal Rijen vordert”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights