RIJENS NIEUWS – Vaak staan er in de gemeenten van die grijze nutskasten, die heel vaak ook nog ondergekliederd zijn – ‘soms met graffiti’ -. De meesten mensen vinden het lelijk. Het college van de gemeente Gilze en Rijen wil het straatbeeld in de vier kernen van de gemeente opvrolijken. 

Nutskasten   
De nutskasten in een gemeente hebben een technische functie, zowel voor het internet, voor stroom als voor gas. Aangezien het geklieder geen gezicht is – volgens de gemeente – worden de stroomkasten ‘aangepakt’. Dit gaat gebeuren in samenwerking met Heemkundekring Molenheide. De bedoeling is dat de kasten voorzien gaan worden met oude foto’s. 

De gemeente vraagt hierbij de hulp in van de inwoners.  Indien een inwoner van de gemeente graag een oude foto op zo’n nutskast zou willen zien, kan er contact opgenomen worden met de gemeente. Het voorstel kan gestuurd worden naar ro-secretariaat@abg.nl .
Bij het indienen van het voorstel wordt gevraagd om duidelijk aan te geven om welke nutskast het gaat (belangrijk hierbij is de straatnaam en eventueel het huisnummer). Tevens wordt gevraagd om een foto mee te sturen. In het onderwerp van de mail moet ‘project nutskasten’ geplaatst worden. Insturen van de gegevens kan tot woensdag 5 juli. 
Indien men een vraag, idee of opmerking heeft, kan men dit ook melden via het mailadres. 

De opzet is dat zo’n 10 tot 20 kasten een foto gaan krijgen. Deze nutskasten worden verdeeld over de 4 kernen. In aanmerking komen de nutskasten in de openbare ruimte én in de bebouwde kom.  
Aangezien niet alle nutskasten eigendom zijn van de gemeente, moet eerst toestemming worden gevraagd aan de eigenaren. 

Dit zou kunnen inhouden dat een eigenaar geen toestemming geeft en dat een foto die op een bepaalde kast geplaatst zou worden, niet geplaatst kan worden. De gemeente zal in augustus een definitieve keuze maken. Na de keuze zal een ieder die zich gemeld heeft een bericht krijgen van de gemeente of de nutskast die is voorgesteld, ook in aanmerking kan komen.  Aan het eind van het jaar wil de gemeente de foto’s plaatsen. 
Tevens wil de gemeente in de komende jaren het aantal foto’s op nutskasten uitbreiden. Daarom worden alle aanmeldingen vastgelegd en foto’s die buiten de eerste 20 vallen, worden op een reservelijst geplaatst.  

Antwerpen 
Ook in de stad Antwerpen is men tegen hetzelfde probleem aangelopen. Vanaf 2011 is de gemeente begonnen om illegale graffiti en ‘taggen’ van nutskasten tegen te gaan. Ook hier waren de kliederingen, maar ook het grijze muis-beeld een doorn in het oog. Daarom is men daar begonnen met het aanbrengen van een ‘creatief kleedje’.  

De gemeente Antwerpen heeft gekozen voor street art. Hierbij zijn lokale adviesraden – sport en cultuur – om advies gevraagd. Jonge kunstenaars op het gebied van street art hebben input gegeven, waarbij de inwoners konden kiezen welk ontwerp de voorkeur genoot. 

(Bronnen: Gemeente Gilze en Rijen, Gemeente Antwerpen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights