Station Gilze en Rijen

RIJENS NIEUWS – Maandagavond 3 april heeft de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen in meerderheid besloten om de plannen over de stationsomgeving in Rijen te vernieuwen. Dat betekent dat het Rijk, de provincie en de gemeente verder kunnen. De gemeente meldt dat ze verder wil met de ontwikkeling rondom het station, zodat het een gebied wordt om er goed en veilig te wonen, werken en reizen. 

Totaalaanpak 
Volgens de gemeente gaat het om een totaalaanpak van het stationsgebied:

  • Nieuwe perrons aan beide zijden van het spoor  
  • Vervangen van een overweg en een overpad naar het perron door een onderdoorgang
  • Nieuwe toegangen tot het station
  • Een fietsenstalling aan beide kanten van het spoor
  • De aansluiting van de snelfietsroute Tilburg-Breda op het station
  • Geluidschermen
  • De aansluiting van de Stationsstraat, Julianastraat, Karel Doormanstraat en Constance Gerlingsstraat

Veiligheid voor iedereen 
Volgens de plannen zal de onderdoorgang (onder de spoorlijn Breda – Tilburg) de overweg aan de Julianastraat en het overpad naar het perron vervangen. De onderdoorgang zorgt voor een ongehinderde en veilige verbinding tussen Rijen Noord en Rijen Zuid. Een belangrijk doel van het project is de veiligheid voor iedereen bij het passeren van de spoorlijn. 
De onderdoorgang zal alleen bedoeld zijn voor het langzaam verkeer, waardoor deze smaller en minder diep wordt. De gemeente is van mening dat dit een oplossing is die beter past bij de beschikbare ruimte in de stationsomgeving en tevens geld besparend.   

Vervolgstappen 
Gezien het mogelijk maken van de plannen, is het nodig om met een nieuw bestemmingsplan te komen. Dat nieuwe bestemmingsplan is reeds eerder gemaakt, maar de raad heeft in maart 2022 dit bestemmingsplan nog niet vastgesteld. Maar er moet nog wel eerst onderzocht worden of er aanvullende onderzoeken nodig zijn. Tevens zullen alle zienswijzen op het bestemmingsplan opnieuw bekeken gaan worden, wat zou kunnen leiden tot een andere reactie. Een ieder die een zienswijze heeft ingediend, zal informatie van de gemeente ontvangen. Nadat alles bekeken en besproken is, moet de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen.

Een ontwerpteam gaat aan het werk met het ontwerp van de nieuwe stationsomgeving, waarvoor omwonenden en betrokkenen de mogelijkheid krijgen om mee te denken en mee te praten. Tevens zullen het Rijk, de provincie en de gemeente alle samenwerkingsafspraken vastleggen in een nieuwe bestuursovereenkomst. Tenslotte moeten de toekomstige brandweerroutes naar Rijen Zuid worden uitgewerkt.   

Als alle zaken zijn uitgewerkt, zal de aanbesteding volgen, waarin middels de gunningsprocedure de keuze voor de aannemer wordt gemaakt. 

De gegevens zijn van de site van de gemeente Gilze en Rijen. In de stukken van de vergadering van de gemeenteraad zijn nog meer zaken te lezen. 
Zo is er een amendement ingediend door de fracties van VVD, Gemeentebelang en CDA. In het amendement wordt opgeroepen 1. om de onderdoorgang toegankelijk te maken voor de brandweer en andere hulpdiensten; 2. dat de gemeenten maximaal bijna 17 miljoen euro financiert; 3. dat de gemeente niet het opdrachtgeverschap krijgt; 4. dat het bestemmingsplan wordt hervat op basis van de scope vastgelegd onder het punt 1 van de besluiten; 5. dat het college de opdracht krijgt om samen met Rijk en provincie een gewijzigde Bestuursovereenkomst op te stellen.  

Tevens hebben de drie facties een motie ingediend, waarin wordt gemeld dat ze de handelswijze van het college in het project afkeuren, in het bijzonder waar het gaat om de veiligheid van de 1.040 inwoners in Rijen Zuid. 

In het Raadsvoorstel wordt gesproken over een totaalbedrag van 63 miljoen euro. Dit bedrag is het totaal van 65 miljoen euro minus een geraamd bedrag van 2 miljoen van ProRail. De gemeente Gilze en Rijen zal van het bedrag van 63 miljoen zo’n 25.7 procent financieren. De provincie zal hierbij 35 procent financieren en het Rijk 39.3 procent. 
Voor Gilze en Rijen zullen de kosten zo’n 16.2 miljoen euro zijn, waarvan reeds 8.4 miljoen euro door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld. Daarom zal de raad nog een beslissing moeten nemen over de resterende 7.8 miljoen euro. 

Gezien de kosten voor de gemeente van 16.2 miljoen euro heeft het amendement van de 3 fracties de gemeente aangegeven dat dit ook het maximale bedrag zal zijn voor de gemeente. Alle bijkomende kosten zullen dan op de bordje van Rijk en provincie terechtkomen. 

(Bronnen: Gemeente Gilze en Rijen, documenten gemeenteraad Gilze en Rijen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.04.2023

2 gedachte over “Gemeenteraad gaat project vernieuwen stationsomgeving Rijen hervatten”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights