RIJENS NIEUWS – De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe sporthal in Rijen in de gemeente Gilze en Rijen zijn ondertussen gestart. In de week van 3 april wordt door de gemeente het terrein aan de Mgr. Schaepmanstraat geschikt gemaakt voor de bouw.  

Nieuwe Sporthal 
In september 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gilze en Rijen het definitief ontwerp van de nieuwe sporthal vastgesteld. Hierbij gaat het om een sporthal in het plangebied herbestemming Tropical – Margriethal. Het ontwerp van de nieuwe sporthal is tot stand gekomen met medewerking van de externe werkgroepen Sporthal en Omgeving, de interne projectgroep van de gemeente en ervaringsdeskundigen uit de gemeente. 

De gemeente heeft op haar site aangegeven dat de sporthal bedoeld is voor bewegingsonderwijs (Burgemeester van Mierloschool en de Vijf Eiken School), trainingen door sportverenigingen en voor beweegactiviteiten voor specifieke doelgroepen. De diverse ruimtes zijn geschikt voor gebruik door mensen met beperking, zodat iedereen mee moet kunnen doen. De gemeente wil een zo duurzaam mogelijke sporthal bouwen. In de plannen zijn daarom nadere duurzaamheidseisen opgenomen.

Werkzaamheden 
Deze week is de gemeente gestart met de werkzaamheden om het terrein geschikt te maken voor de bouw. Daarna – volgende week – kan de aannemer beginnen met de graafwerkzaamheden. Het blijkt dat het terrein ongelijk is en lager ligt. Hierdoor moet de aannemer de grond op het terrein aanvullen, zodat de sporthal en het woongebouw op gelijke hoogte komen te liggen met de bestaande omgeving. 

Om dit te kunnen realiseren, zal er grond aangevoerd moeten gaan worden. Dit gebeurt met vrachtwagens, die daarvoor een speciale route gaan rijden en wel via de Oosterhoutseweg, de Nassaulaan, de Mgr. Nolensstraat naar de Mgr. Schaepmanstraat.  
Op het moment dat deze zaken geregeld zijn, zal de aannemer bouwhekken plaatsen rond het terrein en zal gestart gaan worden met de fundering van de nieuwe sporthal. Het bouwverkeer naar het gebied zal rekening houden met de schooltijden van basisschool De Vijf Eiken in de wijk.  

De aannemer, Van der Horst Aannemers, meldt op haar site dat de organisatie de opdracht heeft gekregen na een zorgvuldig aanbestedingstraject door de gemeente. Op de plaats van sportcomplex Tropical – Margriethal zal de aannemer een nieuwe sporthal en een woongebouw gaan bouwen. Dit moet een nieuw groen en duurzaam woonhart in Rijen gaan worden. Het wordt een gebied met voldoende ruimte voor wonen, sporten, spelen en genieten van de buitenruimte.   

Bij de bouw zal veel aandacht zijn voor duurzaamheid. Hierdoor zal de nieuwe sporthal energieneutraal zijn, met zonnepanelen op het dak. De binnenwanden zullen een akoestische bekleding krijgen, gemaakt van gerecyclede petflessen. Tevens is er gedacht aan natuurinclusief bouwen en komen er – in overleg met Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen – nestkasten in de daarvoor geschikte gevels.  

Bouw is te volgen
Mensen die de bouw willen volgen, kunnen dit doen middels de BouwApp Van der Horst. Via deze app kan iedereen op de hoogte blijven van de bouw. Tevens zijn er vragen te stellen via de app. De app is te downloaden in de appstore of via Google Play Store. Daarnaast kan men op de hoogte blijven van de bouw middels de Nieuwsbrief Sporthal Rijen. Om deze te kunnen ontvangen, is het nodig om een mail te sturen naar secretariaat@abg.nl o.v.v. ‘Aanmelding Nieuwsbrief Sporthal Rijen’. 

(Bronnen: Gemeente Gilze en Rijen, gilze en rijen.nieuws.nl, Van der Horst Aannemers)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 04.04.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights