RIJENS NIEUWS – Mogelijk staat Earth Hour al in de agenda, maar zaterdag 25 maart is die dag. Op die dag doen miljoenen mensen, bedrijven en gemeenten over de gehele wereld één uur het licht uit tijdens Earth Hour. Dit is een actie van het Wereld Natuur Fonds. En door de actie laat men zien dat men de toekomst van de aarde belangrijk vindt. 

Licht uit 
De gemeente Gilze en Rijen doet op 25 maart ook mee aan de actie. Zo zal de gemeente van 20.30 tot 21.30 de buitenverlichting van het Gemeentehuis in Rijen uit doen. Tevens roept de gemeente op of dat de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen ook mee doen. 
Iedereen kan meedoen om de aarde te beschermen. Hierbij valt te denken aan minder plastic te gebruiken, zuinig om te gaan met energie, zonnepanelen te plaatsen of het huis te isoleren. Maar het kan ook middels minder voedsel te verspillen of de tuin groener te maken. Bij dit laatste worden de tegels uit de tuin gewipt en komt er groen voor in de plaats. 

Duurzaam Gilze en Rijen 
De gevolgen van de klimaatverandering wordt steeds meer ervaren in de samenleving. De gemeente Gilze en Rijen wil werken aan een duurzame, groene omgeving en een schone toekomst. Hierbij wordt er gericht op 4 Global Goals: Energie, Circulaire economie, Klimaat & Biodiversiteit en Partnerschap. 

De aanpak van de gemeente is kleinschalig, op maat en dichtbij. Men zet in op stapsgewijs samen bewust op weg te gaan. Maar de gemeente kan dat niet alleen, de bewoners van Gilze en Rijen zijn hierbij hard nodig.  

Duurzaamheid is niet van de gemeente alleen, maar van de gemeente én de inwoners, instellingen, organisaties en ondernemers. Want alles om de mens heen, de wereld, de natuur en het klimaat, is snel aan het veranderen. Alleen samen kunnen de klimaatdoelstellingen gehaald worden. En dat betekent dan in 2050 energieneutraal te zijn en voor 20 procent duurzame energie te hebben. En die doelstellingen zijn niet voor de inwoners van nu alleen, maar zeker ook voor de kinderen die in de toekomst nog op deze wereld moeten, kunnen en willen leven. Ook in de gemeente Gilze en Rijen. 

Daarvoor kunnen de inwoners van alles doen. Denk hierbij aan het inbrengen van ideeën van wat er in de wijk of buurt moet gebeuren. Maar ook meepraten over de plannen van de gemeente over de energietransitie. Maar ook de zaken eerder genoemd, zoals tuin vergroenen, zonnepanelen plaatsen, het huis isoleren. 
Voor de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen zijn er leningen en subsidies te verkrijgen, zie hiervoor de site van de gemeente . Zo bestaat er onder meer de Subsidie ‘Regeling Reductie Energieverbruik Woningen’ (RREW), Duurzaamheidslening, Subsidie ‘Klimaatbestendig Gilze en Rijen’. 

De gemeente Gilze en Rijen doet zelf ook veel in het kader van de duurzaamheid. Om het goede voorbeeld te geven, heeft de gemeente gemeentelijk beleid opgesteld voor het verduurzamen van alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij zijn de volgende ambities gesteld: 1. in 2030 zijn (bijna) alle gemeentelijke gebouwen voorzien van het energielabel A; 2. de energie die de gemeente gebruikt, zal duurzaam worden opgewekt.  

(Bron: Gemeente Gilze en Rijen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 25.03.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights