RIJENS NIEUWS – Op woensdag 29 maart heeft de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu vliegbasis Gilze-Rijen (COVM) haar vergadering belegd in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijen. De commissie heeft onder meer de taak om de minister van Defensie te adviseren. 

Openbare vergadering Commissie 
De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. De COVM bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis. De Commissie adviseert bijvoorbeeld over maatregelen om het geluid van de vliegbasis te verminderen. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsonderdelen die bij het vliegverkeer van de vliegbasis horen.  

Bij elke vergadering van de COVM kunnen inwoners en omwonenden gebruik maken van het spreekrecht. Echter dit kan alleen maar over de onderwerpen die op de agenda staan van de vergadering. Indien men hiervan gebruik wilt maken, wordt men verzocht om vóór de vergadering contact op te nemen met het Secretariaat COVM vliegbasis Gilze-Rijen middels een mail naar michiel.huijbregts@rijksoverheid.nl

Op de agenda van 29 maart staan onder meer het concept verslag van de vergadering van 7 november 2022,  mededelingen van de Commandant vliegbasis Gilze-Rijen, de rapportage van de geluidhinderklachten van kwartaal 3 en kwartaal 4 van 2022 en de Voortgang Luchthavenbesluit. 

Rapportages
In de rapportages staan de vliegtuigbewegingen, de melders en de meldingen te lezen. Als men de rapportages 3 (COVM-GZR+23-03+Rapportage-2022-Q3%2BEHGR_DEF) en 4 (COVM-GZR+23-04+Rapportage-2022-Q4%2BEHGR_DEF) naast elkaar legt, dan is te zien dat het aantal vliegtuigbewegingen in kwartaal 2 7706 was, in kwartaal 3 8993 en in kwartaal 4 8037. In dezelfde periode was het aantal melders 31, 65 en 50 en het aantal meldingen 71, 153 en 151. Hierbij kwamen de meeste meldingen in kwartaal 3 en 4 van militaire helikopters, resp. 84 en 107. 
In het derde kwartaal kwamen de meeste melders uit Tilburg (19) en in het vierde kwartaal uit Hulten (14). 

Naast deze grafieken, zijn ook nog meldingen vastgelegd naar het moment van geluidhinder per uur van de dag. Opvallend in het geheel is dat in grafiek 8 twee keer dezelfde kop wordt gebruikt (kwartaal 3), terwijl de naast elkaar liggende grafieken kwartaal 3 én kwartaal 4 moeten aangeven. 

(Bronnen: Gemeente Gilze en Rijen, Gemeenteraad Gilze en Rijen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 20.03.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights