RIJENS NIEUWS – De 3 gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen (de zogenoemde ABG-gemeenten) hebben op 5 april de prestatieafspraken 2023 -2024 samen met de woningcorporatie Leystromen getekend. 

Prestatieafspraken 
De gemeenten en Leystromen willen middels de prestatieafspraken aangeven hoe de samenwerking de komende jaren eruit zal zien. Samenwerking om een bijdrage te leveren aan het woonbeleid van de gemeenten. In de nieuwe prestatieafspraken zijn ook opgenomen de afspraken die zijn voortgekomen uit de onlangs getekende regionale woondeal. 

De beschikbaarheid van sociale en betaalbare huurwoningen zal een belangrijke opgave blijven. Maar dat kan inhouden dat er verschillende woonbehoeften zijn. Zo is in Baarle-Nassau een grote behoefte aan meer sociale huurwoningen. Hiervoor zal Leystromen 24 huurappartementen voorbereiden in plan Croon II. Tevens zal de corporatie onderzoeken of voor het plan Loveren fase 2 zo’n 30 huurwoningen gebouwd kunnen worden.  

Woonbehoefte is divers 
De woonbehoefte verandert ondertussen en is divers geworden. Dit houdt in dat de 3 gemeenten afspraken over woningen voor verschillende doelgroepen hebben gemaakt. Leystromen zal 15 procent van de vrijkomende woningvoorraad beschikbaar stellen voor bijzondere doelgroepen. In Gilze en Rijen wordt onderzocht of het haalbaar is om zo’n 50 tot 100 flexwoningen te bouwen. In Alphen worden dit jaar nog 12 sociale huurwoningen opgeleverd en wordt gezocht naar nieuwe bouwlocaties. Tevens wordt hier de haalbaarheid van de bouw van 5 à 10 flexwoningen onderzocht.  

In de prestatieafspraken – die van toepassing zijn voor 2023 en 2024 – is tevens afgesproken om in dit najaar een tussenbalans op te maken en de knelpunten vast te leggen. Dit zou het voordeel geven, dat de problemen niet pas bij het opstellen van de nieuwe afspraken voor 2025 worden aangepakt. 
Ook op het moment dat woonwetten of woonregels zouden veranderen, worden deze besproken tussen de partijen en vooral wat het zou betekenen voor de lopende prestatieafspraken. 
De partijen vinden het van groot belang om met elkaar in gesprek te blijven, mede gezien de grote opgave in de 3 gemeenten en de snel elkaar opvolgende ontwikkelingen.  

Voor een corporatie is de kerntaak te zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Afspraken over bijvoorbeeld het aantal beschikbare woningen, de betaalbaarheid van woningen, duurzaamheid van de sociale woningvoorraad en de directe leefomgeving worden per gemeente vastgelegd in de prestatieafspraken.

(Bronnen: Gemeente Gilze en Rijen, Leystromen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 09.04.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights