RIJENS NIEUWS – Afgelopen week kwam naar buiten dat een aantal milieuverenigingen en omwonenden een rechtszaak hebben gewonnen tegen de gemeente Gilze en Rijen. Hierbij ging het over een uitbreiding van een pluimveebedrijf aan de Mosstraat in Rijen. Volgens de rechter bestaat er teveel onzekerheid of de uitbreiding niet ten koste zou gaan van omliggende natuurgebieden. 

Biomassacentrale 
Er werd bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor een biomassacentrale. Volgens de milieuverenigingen en de omwonenden was deze illegaal aangelegd. De eigenaar had alsnog een vergunning voor de centrale aangevraagd bij de gemeente en ook gekregen van de gemeente Gilze en Rijen én de provincie. 
De centrale is bedoeld om hout te stoken om de kippen te voorzien van warmte – tijdens met name de winterperiode – en elektriciteit mee op te wekken voor het bedrijf. 

Om te kunnen voldoen aan de vergunning heeft de eigenaar extra maatregelen genomen in de stallen. Hierdoor werd de uitstoot van onder meer ammoniak en fijnstof teruggebracht. Het effect was zo groot, dat ondanks de uitbreiding, er per saldo niet meer schadelijke stoffen de lucht in werd geblazen, waarvan dan de natuurgebieden last van zouden hebben. Dit was de reden dat provincie en gemeente akkoord waren gegaan. 

Raad van State 
Daarentegen hebben de milieuorganisaties en omwonenden bij de rechter aangedragen dat bij soortgelijke stallen, de Raad van State heeft geoordeeld dat er meer wordt uitgestoten dan oorspronkelijk werd gedacht. Mede gezien die uitspraak staat volgens de bezwaarmakenden ook niet vast dat de verbeteringen door de pluimveehouder de voorspelde vermindering van bijvoorbeeld ammoniak zou kunnen opleveren. 

Volgens de advocaat van de milieuorganisaties en omwonenden moet elke twijfel worden weggenomen en de vraag was of dat de verbeteringen voldoende zouden zijn.  
De rechter was het hier mee eens. Hij concludeerde dat er onvoldoende zekerheid bestaat dat de stalsystemen wel doen wat ze behoren te doen. Dat betekent dus ook, dat niet vaststaat dat de verbeteringen zoveel effect zouden hebben dat er ondanks de uitbreiding geen toename van uitstoot zou plaatsvinden.

De uitspraak van de rechter houdt voor de gemeente in, dat ze opnieuw naar de zaak moet kijken en met een nieuw besluit moet komen. Niet duidelijk is hoe de provincie er nu over denkt.

(Bronnen: ED, AD) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 10.04.2023  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights