Landgoed Groensche Hoeven (© gem Vught)

VUGHT – Afgelopen weken zijn er al wat berichten gezien over het feit dat bomen moeten verdwijnen, omdat er gebouwd moet worden. Dit zal met de plannen van Den Haag nog erger kunnen worden. Zo was er sprake over ‘Illegale bomenkap op de locatie Eemklooster’ (Amersfoort), zoekt defensie nieuw oefenterrein (Apeldoorn) en moest er een buurtbosje verdwijnen om plaats te maken voor een dure villa (Zwolle).    

Landgoed Groensche Hoeven 
En daar kan dus het volgende dossier aan worden toegevoegd. Er zullen zo’n 20 bomen moeten worden gekapt op het Landgoed Groensche Hoeven in Vught. De bomen – waaronder een aantal monumentale bomen – moeten plaats maken voor 12 landhuizen en een villa. Wederom groen dat het onderspit moet delven. 

Op de gemeentelijke site van Vught is niets te vinden over bomen of over monumentale bomen; over het project Landgoed Groensche Hoeven alleen raadsstukken waarin de raad akkoord gaat – zelfs in de laatste vergadering van 25 mei werd unaniem ingestemd met het bestemmingsplan ‘NSW Landgoed De Groensche Hoeven, herziening 2022’ (gewijzigd voorstel). Tevens werd de provincie verzocht te verklaren geen bezwaar te hebben tegen een eerdere bekendmaking van dit vaststellingsbesluit. 

Helmus Boons, voorzitter van de Stichting Boom en Bosch, is van mening dat de voorgenomen bomenkap een ‘schandelijke vertoning’ is. Van de te kappen bomen is een aantal bomen dat al zeker 100 jaar is. Volgens de heer Boons hebben de inwoners gewoon niet in de gaten wat er staat te gebeuren. Maar volgens de eigenaar van het Landgoed, Bibian van Rijckevorsel, zal Vught er juist mooier van worden.  

De eigenaar heeft op 16 december 2020 de eerste ‘nieuwe’ boom op het Landgoed geplant, samen met vertegenwoordigers van de gemeente en Bosgroep Zuid. Een jaar later werd gemeld dat de aanplant was gerealiseerd. Maar weer 2.5 jaar later werd gemeld dat men ging starten met de verkoop van 12 landhuizen, waarvoor de vergunningen waren ontvangen. Begin van dit jaar was de officiële start van de verkoop van woningen.  

Aangepast plan 
Volgens Helmus Boons is het plan een keer aangepast, maar heeft men vanuit de natuurorganisaties niet gereageerd, mede gezien vanuit de gedachte dat een landgoedeigenaar wel voorzichtig zou zijn met monumentale bomen. Nu blijkt echter dat de gemeente (waarschijnlijk) niet eens de waardevolle bomen op een oude dijk – van de Kettingweg naar het landgoed – op een lijst van monumentale bomen heeft opgenomen.

Mogelijk is er wel geen lijst, wat in zou kunnen houden dat het kappen van de monumentale bomen zonder vergunning zou kunnen. De heer Boons gaf aan dat dit te gek voor woorden is. Ook geeft hij aan dat de gemeente Vught geen gedegen bomenbeleidsplan heeft en hij vraagt zich af waarom er geen eisen zijn gesteld aan het inpassen van de waardevolle eiken op basis van de eigen richtlijnen uit de Groenvisie. Het blijkt dat het door de gemeenteraad vastgestelde beleid niet is gevolgd. Daarnaast heeft Helmus Boons gevraagd aan de gemeente om op te treden daar de bescherming van de bomen tijdens de werkzaamheden ook niet op orde is. 

Daarentegen is het college van mening dat het Landgoed een waardevolle ontwikkeling is en dat het bijdraagt aan waterhuishouding en het vasthouden van water in droge perioden. Dat – volgens de gemeente – daarvoor een aantal bomen moet wijken, onvermijdelijk is. Er was al een kapvergunning aangevraagd voor 36 bomen en op 26 april een vergunning voor 15 bomen. De eigenaar van het Landgoed is van mening dat er zuinig wordt omgegaan met de bomen en dat er 16.5 hectare nieuwe natuur wordt toegevoegd met duizenden nieuwe bomen en struiken.   

(Bronnen: De Gelderlander, Landgoed Groensche Hoeven, BD, gemeente Vught, Khamakar News Agency, Gemeenteraad Vught) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 08.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights