Gebiedskaart rond Apeldoorn (© gem Apeldoorn)

APELDOORN – Defensie blijft zoeken naar extra terreinen, waar men kan oefenen in springen, aanvals- en beschermingsdoeleinden en het gebruik van explosieven. Al dit wapentuig moet ergens gebruikt, getest en mee geoefend worden. Zo wordt er onder meer gesproken over uitbreidingen, mogelijk Lelystad Airport (voor de F-35 oorlogsvliegtuigen) en in de buurt van Apeldoorn voor de oefeningen met explosieven. 

Provincie Gelderland 
De provinciale site van Gelderland geeft aan dat de provincie – samen met de gemeenten in Gelderland – al heel lang nauwe banden heeft met defensie en een historische relatie. Min of meer trots laat de site weten dat er veel kazernes en defensieterreinen zijn in de provincie, vooral op de Veluwe. En juist daar gaat het om. 

Op een andere pagina van dezelfde site wordt – met nog meer trots – gemeld dat Gelderland een provincie is met veel natuur. Hierbij gaat het dan van de Veluwe met haar bos, heide en zandverstuivingen tot de uiterwaarden langs de rivieren met haar natte natuur en de bijzondere hoogvenen in de Achterhoek. Al deze gebieden zijn leefgebieden van vele bijzondere planten- en diersoorten, waar ook veel inwoners en bezoekers graag vertoeven. De provincie weet dat de natuur onder druk staat en kwetsbaar is. De provincie Gelderland geeft daarom ook aan dat de natuur beschermd moet worden en dat er gewerkt moet worden aan het vergroten van de biodiversiteit. De site geeft zelfs aan dat dit een van de belangrijkste taken van de provincie Gelderland is. 

Defensie zoekt nieuw onderkomen 
Defensie daarentegen blijft op zoek naar nieuwe gebieden om het oorlogstuig te kunnen testen en er mee te kunnen oefenen. Op dit moment zijn er wat gebieden in beeld, waarbij een mogelijke optie een bosgebied is – volgens de regionale media – tussen de A50 (bij Beekbergen) en de Groenendaalseweg (in Loenen). 
Volgens de media is er op dit moment sprake van één gebied waar met explosieven wordt geoefend, dat is bij Reek in Noord-Brabant. Het gebied wordt een springterrein genoemd, maar aangezien er elke week geoefend moet worden, zit het terrein harstikke vol. En daarom zoekt Defensie momenteel hard naar een nieuw gebied, dat eigenlijk net zo groot moet zijn (en liefst nog iets groter) als het terrein in Reek. Tevens kijkt men nog of Reek uitgebreid kan worden. 

Voor een nieuwe locatie zijn 7 plaatsen in beeld, waaronder dus het gebied rond Loenen en onder meer ook een bos bij Wapenveld. Op dit moment is het niet duidelijk of het gebied rond Loenen voldoet. Het gebied mag geen wegen hebben en moet dunbevolkt zijn. Tevens zijn er eisen in het kader van geluid, luchtkwaliteit en de natuur. Gezien de opmerking van de provincie over de natuur, zou het gebied rond Loenen best weleens af kunnen vallen. 

Loenermark 
Aan de Groenendaalseweg – aan de kant van Loenen – ligt het natuurgebied Loenermark. Dit is een zeer aantrekkelijk en gevarieerd Veluws landschap met uitgestrekte bossen en glooiende heidevelden. In het gebied leven edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen. De gemeentelijke site van Apeldoorn meldt dat de Veluwe uniek is daar het heel groot is én tevens veel overgangen kent. Daarnaast zijn er veel hoogteverschillen, daar het op stuwwallen ligt. Stuwwallen zijn een soort heuvels, die ontstaan zijn in een van de laatste ijstijden. Gezien het feit dat het gebied zo groot is, kunnen er ook de grootste zoogdieren van Nederland in het gebied leven. Daarnaast zijn er vele overgangen tussen hoge en lage delen, droge en natte gebieden, tussen bos, hei en stuifzand. En alles heeft haar eigen flora en fauna.

(Bronnen: Provincie Gelderland, De Stentor, Loenen op de Veluwe, Geldersch Landschap & Kasteelen, Gemeente Apeldoorn) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 04.06.2024

Een gedachte over “Defensie zoekt mogelijk nieuw oefenterrein”
  1. Het meest groene gebied van Nederland, een rustplaats voor getraumatiseerde oorlogsslachtoffers, een gebied voor ontspanning, natuurbeleving en dieren. En ook als bedding voor omliggende Retraitecentra – Maitreya, Sada Shiva Dham en Zonnehuis Retraitecentrum), van waaruit mensen dit gebied intrekken om tot rust te komen, te verstillen en te vertragen, juist van trauma te helen. In dàt stukje bos wil Defensie nu gaan oefenen met 1000 bommen en granaten. Hoe dan?! Heel fijn als je ook deze petitie zou willen tekenen en bevestigen, dankjewel https://petities.nl/petitions/sta-geen-explosieven-oefenterrein-toe-in-de-loenense-natuur/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights