Bomen Brink_1 (© gem Assen)

ASSEN – De gemeente Assen heeft deze week gemeld dat binnenkort 2 bomen op de Brink grondig gesnoeid gaan worden. Volgens de gemeente zijn beide bomen ziek, daar op de stammen de tonderzwam zou groeien. De gemeente heeft gemeld dat deze zwam een schimmel is die ervoor zorgt dat de stam van de boom zwak wordt en uiteindelijk kan omvallen. 

Kappen van de bomen uitstellen
De gemeente Assen is van mening dat door men nu gaat snoeien, de bomen nog een tijdje ‘in leven kan houden’. Met het snoeien wil de gemeente het kappen van de bomen nog een tijd uit te stellen, maar er wordt wel gemeld dat de kans groot is dat binnen een paar jaar de bomen toch gekapt moeten worden. Hierbij gaat het om een Amerikaanse eik en een Zomerlinde.  

Volgens het Landelijk Register van Monumentale Bomen (Bomenstichting) gaat het hier onder meer om een Zomerlinde uit de periode 1860 – 1870. De boom is eigendom van de gemeente en staat op de Brink (beschermd stadsgezicht), dat in 1844 werd ingericht als wandelpark. 
De boom is door een inspecteur gecontroleerd op 17 mei, die op dat moment de conditie als ‘redelijk’ heeft vastgelegd. Tevens is er een boomveiligheidsonderzoek verricht.

Toch kappen volgens gemeente 
Ondertussen is er een vergunning aangevraagd voor het innemen van de boomkronen, waardoor een heel stuk van de bomen zal verdwijnen. Hierdoor krijgen de bomen een ander ‘uiterlijk’. De gemeente is van mening dat hoewel men nu gaat snoeien, het zeker is dat de bomen in de toekomst gekapt moeten worden. Dit zou niet meer te voorkomen zijn, alleen is het niet duidelijk hoe lang de bomen nog kunnen blijven staan. Onder meer heeft dit te maken met hoe de bomen zullen reageren op de snoei en hoe de schimmel zich zal ontwikkelen. In deze periode zal Assen op zoek gaan naar nieuwe bomen die geplant gaan worden, als de huidige zijn gekapt.  

De Amerikaanse eik en de Zomerlinde zijn monumentale bomen. Naast deze 2 staan er nog meer monumentale bomen op de Brink. Voor een aantal van deze bomen heeft de gemeente aangegeven dat men extra aandacht geeft aan de bomen, omdat ze oud of mogelijk ziek zijn. 
Alle bomen op de Brink worden elk jaar gecontroleerd door een boomdeskundige. Uit de resultaten van de controles kan de gemeente dan besluiten om acties te ondernemen om de bomen op een veilige manier te behouden. Maar de acties hebben niet altijd voldoende effect, zoals nu is gebleken bij de Amerikaanse eik en de Zomerlinde. De gemeente heeft in ieder geval aangegeven de andere bomen middels de jaarlijkse controles in de gaten te houden. 

Echte tonderzwam 
Dit is een schimmel, die leeft op verzwakte levende of dode bomen, met vooral voorkeur voor berk en beuk. Daarnaast zijn er ook die groeien op andere bomen zoals populier, eik en een aantal andere loofbomen. Het is een zwakteparasiet, wat betekent dat de schimmel voornamelijk voorkomt op verzwakte bomen, totdat ze afsterven. 
Daarnaast is de echte tonderzwam van groot belang voor de voortplanting van veel insectensoorten. Hierbij valt te denken aan zeldzame kevers en sluipwespen. 

(Bronnen: Gemeente Assen, Bomenstichting (+ Instagram), Arcgis) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 08.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights