Iep (© Pixabay)

SUDWEST-FRYSLAN –  De gemeente Súdwest-Fryslân laat op haar site weten dat het de grootste gemeente van Nederland is, met ruim 90.000 fiere Friezen en 89 kernen. De gemeente is een kleurrijk gebied tussen Sneek, Stavoren en de Afsluitdijk en het is uniek door het groene landschap en het mooie water.

Zieke iepen 
Deze week liet de gemeente weten dat vanaf maandag 17 juni de Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) in opdracht van de gemeente weer van start gaat met de jaarlijkse controle om zieke iepen op te sporen. Voor deze inspectie zal de Iepenwacht 6 inspecteurs inzetten om alle iepen te controleren. 
De inspectieperiode loopt van 17 juni tot 1 oktober en de inspecteurs willen graag de hulp van de inwoners hebben bij het opsporen van de zieke iepen. Inwoners die weten of er ergens een zieke iep staat of een iep die niet meer gezond is, worden gevraagd om het formulier op de site van SIF in te vullen. 
Bij het invullen van het formulier wordt onder meer gevraagd naar datum, adres en woonplaats van de zieke bomen, aantal zieke bomen en de eigenaar van de bomen. 

Iepziekte 
In Nederland worden de iepen bedreigd door de zogenaamde iepziekte. Dit is – volgens de gemeentelijke site – een dodelijke en besmettelijke ziekte. Als men de ziekte haar gang laat gaan, zal dit tot gevolg hebben dat op den duur de kenmerkende boom niet meer voorkomt in het Nederlandse landschap. 
De gemeente laat weten dat in Fryslân nog veel iepen staan die stuk voor stuk het behouden waard zijn. De Stichting Iepenwacht Fryslân werkt keihard aan de weg voor het behoud van deze karakteristieke boom. 

Op de site van de Iepenwacht is meer informatie te vinden over de iepziekte. In het Friese landschap is de iep de meest voorkomende boom, waarbij tot het begin van de vorige eeuw er nog 100.000-en iepen groeiden langs dijken, wegen en boerderijen. De boom heeft altijd gediend als windvanger, heeft weinig onderhoud nodig en kan zeker zo’n 600 jaar oud worden. 
Maar bijna was de iep uit het straatbeeld verdwenen, nadat de iepziekte aangetoond werd. Dit kwam door de schimmel Ophiostoma Ulmi. 

Daarentegen meldt de Bomenstichting dat de iepenziekte wordt veroorzaakt door 2 exotische schimmels, waarvan de eerste in 1910 in Europa aangetoond werd. Tevens wordt aangegeven dat niet alle iepen ziek worden van de schimmels. Het verspreiden gebeurt middels iepenspintkevers, die besmet zijn met schimmelsporen en zo de ziekte kunnen verspreiden. 

Volgens SIF ging de verspreiding zo snel, dat men bang was dat de iepen zouden verdwijnen. Dit heeft men kunnen stoppen door onder meer sanering van zieke iepen, preventie en het planten van resistente ieprassen. 
De site spreekt over een verwelkingsziekte die verspreid wordt door een schimmel. De schimmel kan zich verspreiden door wortelcontact tussen gezonde en zieke bomen, kevers die van boom tot boom gaan en het verslepen van besmet hout. 
Indien de kever de reden is van de besmetting, verkleuren één of meer takken, maar bij wortelcontact kan de gehele kroon verkleuren. Dit gebeurt van onderaf. Normaal gesproken is de kleur van de binnenkant van een gezonde tak geelwit. Bij een aangetaste tak, ziet men een bruine of bruin gespikkelde buitenste houtring.  

(Bronnen: Gemeente Súdwest-Fryslân, Nieuwsbrief Súdwest-Fryslân, Stichting Iepenwacht Fryslân, De Bomenstichting) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 07.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights