Eemklooster (© gem Amersfoort)

AMERSFOORT –  De gemeentelijke site van Amersfoort laat de informatie zien over de restauratie en herontwikkeling van het monumentale kloostercomplex Onze Lieve Vrouw ter Eem. De initiatiefnemers zouden de eigenaren EarthY, ABC Vastgoed en Plegt Vos zijn. 

Herontwikkeling tot microstad 
Het uitgangspunt van het plan is een verandering naar een mix van wonen, zorg, werken, leren en ontspanning voor jong en oud. Een deel van het complex is reeds gerestaureerd en in gebruik genomen. Een deel van het Eemklooster moet nog worden ontwikkeld. Men heeft er voor gekozen om het Eemklooster te herontwikkelen tot een microstad. Hierin zou dan ruimte komen voor woningen, zorg, bedrijfs- en kantoorruimte, kinderdagverblijven, horeca, cultuur en mogelijk een hotel. 
De laatste zusters zijn in 2008 vertrokken en sinds dat moment wacht het Eemklooster op een nieuwe invulling en betekenis voor Amersfoort.

Daarnaast is er de site van Eemklooster, die nogal wat informatie toont (13 oktober 2023) . Een van de eerste zaken die worden genoemd is dat er een nieuwe weg moet komen om bij het klooster te kunnen komen. Deze nieuwe toegangsweg moet aan de zuidzijde van het terrein komen, die van de ventweg naast de Daam Fockemalaan via de bosrand over het grasveld naar het Eemklooster zal lopen. De weg krijgt een slinger om het hoogteverschil van 8 meter te kunnen overbruggen.    

En dan begint het verhaal: er wordt aangegeven dat een internationaal gecertificeerde boomspecialist het verwijderen van een aantal bomen heeft begeleid. Volgens de site wordt aangegeven dat bijna de helft van de verwijderde bomen in de BEA (Bomen Effect Analyse) de status ‘onvoldoende conditie en onvoldoende toekomstverwachting’ hebben gekregen. Tevens moesten een aantal bomen verwijderd of gesnoeid worden in het kader van de veiligheid. Daarnaast zijn er een aantal verwijderde bomen die een ‘nieuwe betekenis’ krijgen in het gebied, zoals speelaanleidingen en picknickbanken. Daarnaast is er de mogelijkheid dat er meer bomen verwijderd gaan worden. 

Dit jaar zijn de media op het onderwerp gesprongen. Zo kwam Nieuwsplein33 op 19 maart met het bericht dat de gemeente Amersfoort in de fout is gegaan. Volgens het artikel zijn tientallen bomen in oktober 2023 illegaal gekapt voor de aanleg van de nieuwe toegangsweg. Het artikel kwam na vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD) in de provincie Utrecht. Daarbij heeft de gemeente Amersfoort aan de initiatiefnemer aangegeven dat een melding bij de gemeente voor de bomenkap genoeg was. Echter, alleen de provincie kon een kapvergunning verlenen. Na de kap heeft men nog een melding gedaan bij de provincie. Tevens is de kap in de herfst gedaan, wat in de zomer had moeten gebeuren. Dit in het kader van de dassen die in het gebied verblijven. Ook is de herplanting niet goed gegaan, daar dit gepland stond op een grasveld.   

Ook de Stad Amersfoort kwam met een artikel over de illegale kap van de 110 bomen. Volgens dit artikel hebben de wethouders Johnas van Lammeren en Rutger Dijksterhuis tijdens de raadsvergadering van 26 maart op vragen van de fractie van PvdD gemeld dat niet de gemeente of de provincie verantwoordelijk zijn voor de ‘kennelijk illegale kap van 110 bomen’ maar de initiatiefnemer. Volgens wethouder Van Lammeren ligt de locatie buiten de bebouwde kom en valt daarom buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daar is de provincie het bevoegd gezag. Tenslotte heeft de gemeente aangegeven dat men in gesprek gaat met de projectontwikkelaar en dat de raad dit moet afwachten. De Partij voor de Dieren blijft bij de opmerking dat het een ecologisch delict is.

Eind mei kwam De Gelderlander met een artikel dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt naar de illegale kap van de 110 bomen. Dit kwam van de provinciale uitvoeringsorganisatie RUD, die al eerder had geconstateerd dat het te laat melden van de kap de eigenaar niet aan te rekenen is. De gevelde bomen worden gecompenseerd, de vraag is alleen hoe en waar. 

(Bronnen: Gemeente Amersfoort, Eemklooster, Nieuwsplein33, Partij voor de Dieren, De Stad Amersfoort, De Gelderlander) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 01.06.2024

2 gedachte over “Nogal wat zaken mis bij illegale bomenkap”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights