Oude eik (© Csaba Nagy via Pixabay)

ZWOLLE – In de wijk Brinkhoek in Zwolle moet een klein bosperceel verdwijnen omdat op die plaats een vrijstaande villa moet komen. Er is protest aangetekend door 40 omwonenden en de buurtvereniging, maar het college heeft laten weten dat de woning op die plaats gewoon moet kunnen. De gemeenteraad moet nu instemmen of niet. 

Bestemmingsplanprocedure 
Het raadsvoorstel van het plan om aan de Nemelerbergweg in de groene omgeving een woning te realiseren stond op 25 maart op de agenda van de gemeenteraad. Alleen het college heeft op het laatste moment het voorstel van de agenda gehaald. Volgens de regionale media zou dit gebeurd zijn omdat er ‘een foutje’ in de stukken zat. 
Daarom kwam het voorstel in de gemeenteraadsvergadering van 21 mei. Volgens de stukken van het college zou de realisatie van de villa op zo’n manier plaatsvinden dat het “ … beboste landelijke karakter van (de omgeving van) het plangebied de overhand houdt … “ 

Het plan dateert al van jaren terug, onder meer is bij de behandeling van het Bestemmingsplan Berkum (27 mei 2019) al hierover gesproken. Overwogen is daarbij dat de ontwikkeling niet in het bestemmingsplan Berkum kon worden, maar middels een aparte planologische procedure. Het plan wat in mei werd behandeld was deze aparte planologische procedure. Tevens was er een bestemmingsplanprocedure gestart, waarin de ruimtelijke inpassing en de uitvoerbaarheid werd uitgewerkt. Het college heeft gemeld dat er 4 zienswijzen zijn ingediend tegen het plan. De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel. 

Eikenbosje van 100 jaar oud 
Aan de Nemelerbergweg in het noorden van Zwolle ligt een eikenbosje wat volgens de omwonenden bijna 100 jaar oud is. Deze omwonenden hebben laten weten dat de gemeente deze verjaardag niet wil vieren, maar alleen het bosje opofferen om er een vrijstaande villa te bouwen.     
In maart hadden al zo’n 40 omwonenden geageerd tegen de plannen en ook de bewonersvereniging. Men heeft toen kunnen inspreken bij de gemeenteraad. Tevens gaf men aan dat de raad toen bijna geen ‘nee’ kon zeggen tegen het voorstel van het college. Het ging zelfs zo ver, dat als de raad het plan zou afwijzen, dit zou lijken op bestuurlijke onbetrouwbaarheid.  

Twee jaar zijn de omwonenden al aan het strijden voor het behoud van het bosje. Het is voor de omwonenden nauwelijks te begrijpen dat in de huidige tijd dit soort landschapselementen aangetast kunnen worden of mogelijk helemaal moeten verdwijnen. Dit zeker in het kader van het standpunt van de gemeente dat stelt te zijn voor het behoud van natuur.  

De omwonenden hebben gemeld dat het bosje het onderkomen is voor meerdere bedreigde en beschermde diersoorten. Hierbij moet men denken aan 5 verschillende vleermuissoorten, marters, eekhoorns, egels en de knoflookpad. Het college geeft echter aan dat er geen beschermde soorten zijn aangetroffen in het bosje. De omwonenden hebben daarop gereageerd dat het bos al sinds 2013 in de vastgelegde hoofdgroenstructuur van Zwolle ligt. Het is allemaal beschermd. Zelfs wordt aangegeven dat in de omgevingsvisie de gemeente Zwolle deze bosjes als de ‘groene longen’ van de stad benoemt. Het college blijft bij haar standpunt dat het initiatief van de vrijstaande villa aan de gestelde voorwaarden voldoet. 

(Bronnen: Gemeenteraad Gemeente Zwolle, De Stentor, Tubantia) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 06.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights