Apartheid regime (© Imemc News)

OPINIE – Op het moment dat de onderhandelingen tussen 4 rechtse en rechts-populistische partijen muurvast zit en de VVD nog probeert om de PVV rechts te passeren, stuurt het demissionaire kabinet een persbericht rond een ónderzoek naar demonstratierecht te laten doen. Tegelijkertijd weet de VVD niet welke imam ‘onderzocht’ moet worden, die van Veenendaal of die van Amsterdam en om nog maar even door te treiteren komt er geen verbod op het verbanden van de Qur’an. 

In de treiterstand 
De politiek is in de treiterstand gezet, dat begint met het natrekken van de imams door de VVD (men moet vooral de tweets van de VVD-woordvoerder op dit gebied volgen). Dat een politica in de Tweede Kamer daar tijd voor heeft. 
Volgens de laatste telling zou Nederland 342 gemeenten tellen, maar een gemeente kan bestaan uit meerdere kernen. Stel dat elke gemeente gemiddeld zo’n 5 Islamitische organisaties kent. Dat betekent dus dat er 1.710 potentiële klanten zijn voor de politiek om te controleren. Er zijn al 2 tweets van de VVD over een imam voorbij gekomen, dus nog 1.708 te gaan. Die politica heeft er een dagtaak aan; kan men beter een undercoveroperatie uit laten voeren. Is geheim – als men geen resultaten tweet dan ! – en men heeft per keer een heleboel personen die men in de gaten kan houden. 

Om in de treiterstand verder te gaan: burgemeester Marcouch heeft een brief aan vak K én de Tweede Kamer gestuurd over een verbod op het verbranden van de Qur’an. Maar nee hoor … dat zit er niet in. Dat hoort onder de vrijheid van meningsuiting. Het verbranden van een Qur’an heeft totaal niets met vrijheid van meningsuiting te maken, sterker nog, het is aanzetten tot haat en het is opruiing. Maar dat ziet vak K niet zo, want tenslotte is het maar een boek. Stel je voor dat iemand een duur boek uit een museum zou verbranden, bijvoorbeeld de Max Havelaar van Multatuli of Das Kapital van Karl Marx, dan zou de gehele culturele wereld – met daarachter de politiek – op haar achterste poten staan. 
Maar bij het verbranden van de Qur’an is het gewoon vrijheid van meningsuiting. Ondertussen zouden er al landen zijn waar wel een verbod op het verbranden van de Qur’an is ingevoerd. Maar ja, Nederland loopt op vele gebieden al jaren achter.

In augustus 2023 kwam de rechtsgeleerde Ellian met het artikel “Koranverbranding is fout, maar een verbod is nog fouter”. Meneer Ellian gaat in zijn artikel in op de verbranding van de Qur’an en begint zijn preek met de opmerking dat de slag om de Qur’an is begonnen. Hij begrijpt alleen niet dat er geen slag om de Qur’an is, komt of zal zijn. De Qur’an is het boek van Allah (swt) en de woorden van Allah (swt) middels de Qur’an zijn onaantastbaar en al jarenlang hetzelfde. En dat kan niet altijd gezegd worden van andere boeken. 
De wetenschapper gaat verder met de zin dat de verbranding van de Qur’an een open zenuw raakt, namelijk de vrijheid van expressie versus de Islam. Hier komt dus het echte bericht naar buiten: het gaat niet om het verbranden van de Qur’an maar het gaat om de strijd tegen de Islam. Verderop zegt meneer dat hij tegen het verbranden is van boeken, welke dan ook. Maar tevens geeft hij ook aan dat een verbod op de verbranding van de Qur’an toegeven is aan Islamisten, die pas rusten als elke kritiek op de Islam strafbaar is. 

Dat is natuurlijk helemaal niet zo, want dan heeft men de tekst van de Qur’an niet goed gelezen en de woorden van de Islamitische geleerden niet goed begrepen. 

Het demonstratierecht
En ondertussen gaat vak K erin mee en heeft deze week in een persbericht laten weten dat men om een onafhankelijk onderzoek heeft verzocht. Dit moet onderzoeken of het huidige kader van het demonstratierecht nog voldoende aansluit bij de actuele ontwikkelingen. En dan zegt men over demonstranten die zogenaamd “ … vaak bewust de grenzen van het recht opzoeken of overschrijden of waarbij andere grondrechten of de nationale veiligheid in het gedrang kunnen komen …

De vraag van de ministers De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) gaat over het feit dat het demonstratierecht nog past in de huidige maatschappij. Op zich een zeer vreemde vraag, daar artikel 9 van de Grondwet zegt: 

  • Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet (art 9, lid 1) 
  •  De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bescherming of voorkoming van wanordelijkheden (art 9, lid 2) 

In de toelichting van het artikel wordt aangegeven dat de overheid niet mag ingrijpen bij vergaderingen en betogingen, maar wel (zie lid 2) de mogelijkheid heeft om beperkingen op te leggen. Deze zouden dan weer vastgelegd zijn in de Wet openbare manifestaties (1988). Dit wil zeggen dat de overheid alleen beperkingen mag opleggen als de gezondheid in gevaar komt, verkeersproblemen dreigen of als er wanordelijkheden dreigen. Dit houdt in dat men een demonstratie niet kan verbieden als er ideeën worden verkondigd die de minister niet aanstaan. De vraag is dan waarom steeds wordt opgetreden bij klimaat- en pro-Palestijnse demonstraties en niet bij een Qur’an-verbranding? 

De ministers geven nog wel aan in hun persbericht dat iedereen moet kunnen demonstreren. Minister De Jonge meldt zelfs dat hij voor het demonstratierecht staat, daar een democratie zonder een demonstratierecht niet kan bestaan. Je kan dit ook op een andere manier lezen, namelijk dat Nederland geen democratie meer is, daar men het demonstratierecht wil beperken, althans gaat onderzoeken of het recht nog bij de huidige maatschappij past … ja ja …

Ook minister Yeşilgöz gaat hierin mee want ze zegt: “ … Vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren zijn belangrijke grondrechten. Daar staat het kabinet pal voor … “ Yeah, right …  Volgens de ministers zouden demonstranten steeds vaker bewust de wet overtreden. Wordt daarbij ook gekeken naar de sterke arm, die ook steeds harder gaan optreden? Volgens beide bewindslieden zouden de demonstranten de wet overtreden “ … Vaak met als doel om zoveel mogelijk aandacht te krijgen en beleid hiermee te beïnvloeden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het blokkeren van een snelweg, het bezetten van delen van vliegvelden of het veroorzaken van gevaarlijke verkeerssituaties door brandstichting op of langs snelwegen … “ 

Dat is natuurlijk maar één kant van het verhaal en juist de demonstraties van de klimaatactivisten, die ik overigens ook steun. Maar kijk eens naar het standpunt van vak K op het gebied van de Islam (Qur’an verbranding) en Palestina. Vooral dat laatste roept een tegenactie op – wat ook zeer verklaarbaar is – als men in vak K niet verder komt dan “ … onvoorwaardelijk achter de bezetter van Palestina te blijven staan, daar ze het recht hebben om zich te verdedigen … “ En ondertussen niets zeggen over de slachtoffers van het zionistisch terrorisme, geen sancties uitroept tegen de bezetter van Palestina, de bezetter oologstuig blijft sturen en geen afstand neemt van die bezetter van Palestina. Niet eens een simpele opmerking over een bezetting van ruim 75 jaar van Palestijns grondgebied. Neen, niets te horen, alleen maar woorden over een dodenherdenking op 4 mei en de maatregelen tegen demonstraties, zonder waarbij de gedode, de vermoorde en de geëxecuteerde Palestijnse vrouwen en kinderen niet eens worden herdacht. 
Mijn advies is om op 15 mei (Nakba-dag) op alle overheidsgebouwen de Palestijnse vlag halfstok te hangen en óf Mawtini ((Mijn vaderland) het onofficiële volkslied van Palestina van 1936 tot 1996) óf Humood – Palestine Biladi óf Fida’i af te spelen. Dan spreekt men écht steun uit voor Palestina en de Palestijnen. Mijn voorkeur gaat uit naar Mawtini. 

(Bronnen: Persbericht Ministerraad, EW Magazine, Wikipedia, Nederlandse grondrechten ) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 20.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights