Politiek Spel (© pixabay)

OPINIE – Eerst was het kamerlid Brekelmans – woordvoerder defensie VVD – dat aan het hengelen was naar de uitspraak van de Tweede Kamer om wederom te bekijken om de bezetter van Palestina onderdelen van het F-35 oorlogstuig te verstrekken. Later werd hij min of meer ondersteund door de VVD-minister van Justitie en Veiligheid. 

Vragenuurtje 
En de volgende stap was de eerste vraag in het vragenuurtje van woordvoerder van de VVD voor Justitie en Veiligheid – mevrouw Becker – die maar weer eens de aanval opende op een moskee, een imam en ook maar meteen op de moslims in Nederland. 
Op X gaf de VVD-woordvoerder aan dat een Islamleraar de Nederlandse moslims verplicht om niet-moslims te haten. Tevens heeft de VVD het OM gevraagd om de imam te vervolgen en of een eventuele verblijfsvergunning ingetrokken kan worden. Volgens de VVD moet het kabinet de vrijheid beschermen door “ … op te treden tegen wie er misbruik van maakt ! …

De vraag van de VVD-woordvoerder kwam voort uit een artikel van de rechtse media, met voorop de Telegraaf. Sterker nog alle media verwijzen naar het artikel van de Telegraaf, dat net als zo vaak, als het gaat over zaken over de Islam en moslims, weggezet wordt achter een pay-wall, zodat er minder gereageerd wordt, behalve de vastgeroeste lezers van dit ‘forum’. De kop spreekt al weer boekdelen ‘Islamcentrum Veenendaal eist: “Nederlandse moslims zijn verplicht om niet-moslims te haten”. 
Het artikel van gelijke strekking is op nog een aantal rechtse media te vinden. Zo gaf Welingelichte Kringen iets meer duidelijkheid over wat er zoal gezegd is. Hier wordt aangegeven in een podcast dat er geen “ … saamhorigheid met christenen … “ is. 

Hierbij valt al meteen een aantal zaken op te merken. Als dit een podcast is, dan hebben we nog veel te leren. Het is gewoon een opgenomen gesprek tijdens een autorit. Volgens de journalist zou Islamleraar Musa Ibn Yusuf het een en het ander gezegd hebben. Nu lijkt me een Islamleraar niet meteen een imam, dus waar de VVD dit vandaan heeft gehaald, weet ik dus niet. 
Het ging in het geheel om een zogenaamd voorval waarbij een kerk tijdens de Ramadan parkeerplaatsen beschikbaar stelde. Een mooi aanbod, en daar heeft broeder Musa Ibn Yusuf op gereageerd op zijn manier. Dit is opgenomen en op YouTube gezet en nu komt de vraag waar de opmerking vandaan komt dat alle moslims niet-moslims moeten haten. Het is niet gehoord en zou het zo zijn, wat voor status heeft zijn opmerking voor ” … Nederlandse moslims … ” zoals de VVD zegt?

Ja, het is wel een belangrijke vraag, daar de VVD als eerste aan de beurt kwam in het vragenuurtje in de Tweede Kamer en dat begint met “ … Nederlandse moslims zijn verplicht om niet-moslims te haten. Vijandigheid is nodig tegenover andersgelovigen. Saamhorigheid met christenen is gewoon fout …” 

Verderop in de tijd van het vragenuurtje komt dan weer “ … vrijheid van godsdienst een kernwaarde … “ Dan nog maar een keertje voor mevrouw Becker alleen. De Islam is verdraagzaam en respectvol voor andere geopenbaarde godsdiensten en de volgelingen daarvan, die geloven in dezelfde Enige God. Sterker nog, het staat zelfs in de Qur’an, onder meer in Soerah Al-Baqarah (Soerah 2, Aya 256):  

… Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, het rechte Pad is duidelijk te onderscheiden van het pad dat doet afdwalen. Iedereen die de afgoden verwerpt en in Allah gelooft heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal afbreken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende …

Op het moment dat een Islamleraar aangeeft dat hij geen gebruik maakt van het aanbod van de parkeerplaatsen is dat zijn recht, tevens de manier waarop hij het zegt. De vraag is of dat de Islamleraar in een direct gesprek wat heeft gezegd tegen de vertegenwoordigers van de kerk in dit geval. Gaarne verduidelijking hierover, daar u spreekt over het beantwoorden met vijandigheid. 
Vervolgens wordt er gesproken over het feit dat het niet de eerste keer is dat de Ar-Rahmah Moskee in opspraak komt. Verderop wordt gesproken over de weekendschool en als men zoekt naar deze moskee komt men uit bij Centrum Ar-Rahman Veenendaal. De VVD heeft wat door elkaar gehaald, neem ik aan.

Tevens is op het internet niet terug te vinden dat de weekendschool in opspraak is geraakt doordat hier de kinderen worden aangezet tot haat. Ik mag aannemen dat de VVD onmiddellijk de Inspectie van het Onderwijs heeft ingeschakeld voor een controle bij de school.  Daarnaast wordt aangenomen dat de school nog steeds dit “ … soortgelijke verderfelijke teksten in de hoofden van onze kinderen plant … “ 

Oh ja, nog een vraagje: wat was het standpunt over de illegale undercoveroperaties in moskeeën, ook die van Veenendaal? Begrijpt u nu, dat er mensen zijn die geen vertrouwen in de politiek meer hebben? Laat het duidelijk zijn, daar hoor ik ook bij. 
Bij de bronnen zijn niet alle rechtse media genoemd, het is zo’n lange lijst met allemaal dezelfde tekst.  

(Bronnen: X (Bente Becker), Telegraaf, Centrum Ar-Rahman Veenendaal, Tweede Kamer, Welingelichte Kringen)  

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 17.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights