Politiek

OPINIE – Natuurlijk mag je dit soort dingen niet zeggen – men zou het eens kunnen uitleggen als anti-semitisme – maar het lijkt er wel steeds meer op, dat de Palestijnen de dupe zijn (geworden) van het schuldgevoel van het westen over datgene wat in de Tweede Wereldoorlog (WO II) is gebeurd. Het westen is dat gevoel nog steeds niet kwijt en blijft maar ‘ratelen’ dat men ‘onvoorwaardelijk’ achter de zionisten blijft staan. 

Onvoorwaardelijk achter de Palestijnen
De politiek heeft weer eens niet op zitten te letten toen men de ‘verklaring tegen Jodenhaat’ heeft opgesteld en ingediend. De ‘verstoring’ van een optreden van een zangeres heeft niets met Jodenhaat te maken. Het ging de actievoerders over de slappe opstelling van de politiek tegen de aanvallen op de Palestijnen, het geneuzel over cijfers wanneer iets ‘genocide’ wordt genoemd of ‘hongersnood’ en de uitspraken van de zangeres dat ze achter de aanval op Gaza staat. Hier kan men geen Jodenhaat in zien, sterker nog, het is de houding van de Nederlandse (en westelijke) politici die durven te zeggen dat ze ‘onvoorwaardelijk’ achter de bezetter van Palestina blijven staan en dat die bezetter het recht heeft om zich te verdedigen. 

Laat het duidelijk zijn: ik sta onvoorwaardelijk achter de Palestijnen en ik ben van mening dat de Palestijnen het recht hebben zich te verdedigen. Te verdedigen tegen een bezetting die al 75 jaar duurt en tegen de barbaarse aanvallen van zionistische terroristen. 
Op Instagram was een bericht te lezen over een bijeenkomst van de Tweede Kamer op 28 maart. Hier was een autonome groep van Palestina-activisten aanwezig om een einde te eisen aan de medeplichtigheid van de Nederlandse regering aan genocide op de Palestijnen. Het was op dag 173 van de aanhoudende genocide in Gaza en nog steeds is de Nederlandse regering in directe schending van het internationaal recht, de genocideconventie, directe bevelen van het Internationaal Gerechtshof en bevelen van nationale rechtbanken.
Door het standpunt van ‘onvoorwaardelijk te staan achter de bezetter van Palestina’ is de Nederlandse politiek medeverantwoordelijk en -plichtig aan de moord op ruim 32.000 Palestijnen, waaronder 13.000 Palestijnse kinderen. 
Tevens gaf het bericht op Instagram aan dat de groep werd gevraagd om met hun protest weg te blijven van de ingang van het parlement. Daarna werden de activisten gesommeerd om niet meer het woord ‘Intifada’ te gebruiken. Het optreden van de ‘sterke arm’ droeg bij aan het anti-Palestijns sentiment dat wordt uitgedragen door de politiek. De activisten laten weten dat men het jammer vond dat voor een vreedzaam protest van 30 personen minstens 5 politiebusjes in de omgeving klaar stonden.  

Maar het anti-Palestijns gevoel onder de poltiek gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Zo sprak het Instagram account van Middle East Eye over het bevriezen door een Duitse staatsbank van een rekening van een Joodse anti-zionistische organisatie. Tevens zou de groep een lijst van al haar leden openbaar moeten maken. De groep (Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahorst (Joodse Stem voor Rechtvaardige Vrede in het Midden-Oosten)) maakte bekend dat de rekening bij de Berliner Sparkasse op 26 maart met onmiddellijke ingang werd bevroren. Zelfs in 2024 wordt Joods geld geconfisqueerd door een Duitse bank, heeft Jewish Voice laten weten. 

Volgens de groep heeft men een brief van de bank ontvangen waarin werd verzocht om een volledige lijst van alle leden, inclusief adressen, documentatie over belasting, inkomensverklaringen en andere interne documenten vóór 5 april bij de bank in te leveren, zogenaamd om “ … klantgegevens bij te werken … “ De voorzitter van Jewish Voice, Wieland Hoban heeft aangegeven dat het een griezelige brief was, die deed denken aan een samenwerking met de staatsrecherche. De groep is er nog niet achter of dit een actie van de bank alleen was of dat er overheidsdruk achter de stap heeft gezeten.  

Nu we toch onder ‘vrienden’ zijn, een ander bericht. Op vrijdag deze week, vaak Goede Vrijdag genoemd, heeft de militaire correspondent van de krant van de bezetter, Yedioth Ahronoth, vier scenario’s van een mogelijke invasie op het gebied van Rafah en omstreken gepresenteerd.  

Scenario 1 houdt in een complete evacuatie van Palestijnse ontheemden van Rafah naar zogenaamde veilige gebieden, waarna een plotse, hevige aanval plaats zal vinden op de verzetsstrijders en controle van de Palestijnse kant van de Philadelphi corridor of wel Saladin As genoemd. Dit is de codenaam van de bezetter voor een smalle strook land van 14 km lang langs de gehele grens tussen de Gazastrook en Egypte; 

Scenario 2 spreekt van een belegering van het Rafah gebied door de constructie van een weg om Rafah van de rest van Gaza te scheiden, gelijk de Netzarim weg, die het noorden van de Gazastrook scheidt van het zuiden;  

Scenario 3 geeft een aanval aan in verschillende stadia. Hiermee wordt bedoeld dat men een aanval inzet per wijk en dan naar de volgende gaat. De evacuatie operaties zullen geleidelijk gebeuren, waarbij eerst wordt geëvacueerd en daarna bestormd;  

Scenario 4. Hiermee wordt aangegeven dat Rafah en de vluchtelingenkampen in centraal Gaza niet worden binnengevallen, waarbij de huidige situatie blijft bestaan. Hierbij komt de nadruk te liggen op aanvallen en gerichte invallen met de focus op executies om de Hamas leiders te dwingen zich over te geven. Het laatste scenario heeft de voorkeur van de VS.  

Demonstratierecht onder druk 
Een aantal organisaties in Nederland hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven, beginnend: “ … Wij, als voorstanders van mensenrechten en rechtvaardigheid, verenigen ons in dit gezamenlijke statement om onze steun uit te spreken voor zowel het demonstratierecht als ook de groeiende beweging voor Palestijnse bevrijding van Israëlische onderdrukking, apartheid en ethnische zuivering. Nu er onder onze neus een genocide plaatsvindt waaraan Nederland medeplichtig is, is de bescherming van vreedzaam protest belangrijker dan ooit … “  
Mensen die de verklaring willen ondertekenen, kunnen terecht op het account op Instagram . Op het account staat een link (linktr.ee); als men dit volgt, komt men op een lijst terecht, waar men de verklaring kan ondertekenen. 

(Bronnen: Trouw, RTL Nieuws, The Road to Free Palestine, Middle East Eye, The Reality of Palestine, Workers for Palestine Netherlands, Astrid Essed) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 30.03.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights