Apartheid regime (© Imemc News)

OPINIE – Het was te verwachten dat in het vragenuurtje in de Tweede Kamer de eerste vraag zou gaan over verstoring van een muzikaal optreden van een zangeres. Het ging natuurlijk over het feit dat Nederland moet optreden over woorden als ‘antisemtisme’ en ‘jodenhaat’. Maar waar blijven de politici die oproepen tot complete boycot of sancties tegen de bezetter van Palestina? Niemand, maar ondertussen moet men ‘keihard optreden tegen zogenaamde demonstranten’. 

Bezetting van Palestina 
De politici trekken het nog maar breder en dat het niet alleen maar gaat over ‘antisemtisme’ maar zelfs over ‘vrijheid van meningsuiting’. En men roept steeds harder in de Tweede Kamer dat men iets moet doen aan de zogenaamde ‘jodenhaat’. 
Maar waarom geldt de vrijheid van meningsuiting niet voor die mensen die opkomen voor Palestijnen? De Palestijnen, die steun zoeken voor hun positie tijdens de genocide en hongersdood die door de zionistische terroristen dagelijks worden uitgevoerd op het Palestijnse volk. Maar Nederland doet al 75 jaar niets of nauwelijks voor de Palestijnen. Men wacht in de Tweede Kamer en vak K tot de hongersnood en de genocide op de Palestijnen voldoen aan de wetenschappelijke cijfers voordat men dit soort zaken noemt zoals het is. Daarna zou men pas in beweging kunnen komen om wat te doen. Het lijkt niet door te dringen tot de politici dat ze zelf ook medeverantwoordelijk zijn van datgene wat er gebeurt en gebeurd is. 

In de Tweede Kamer wordt steeds maar gezegd dat het gaat om antisemitisme als het gaat om een cultureel optreden van een zangeres. Maar nergens wordt wat gezegd over het feit dat er uitspraken zijn gedaan rond 7 oktober, dat men achter de zionistische bezetter bleef staan. Geen woord over het ‘onvoorwaardelijk’ staan achter de Palestijnen en alles te doen om de Palestijnen te helpen, te ondersteunen, zodat ze eindelijk eens een veilig leven kunnen hebben op hun eigen gebied. 
En wat blijkt: er schijnt een resolutie aangenomen te zijn in de VN. En daar staat in dat er een staakt-het-vuren is afgesproken. Een resolutie die zeker niet wordt nageleefd door de bezetter, daar er ondertussen weer bombardementen op de Palestijnen zijn uitgevoerd. Daarbij komt dan nog dat het alleen geldt voor de rest – we zijn nu op de helft – van de Ramadan. 

Zijn deze heren en dames politici op de hoogte dat de Palestijnen nauwelijks Ramadan kunnen volgen, daar er geen eten of drinken is voor de Palestijnen?
Zelf ben ik dagelijks bezig met de contacten in het humanitaire veld voor hulp in Noord-Gaza. Maar niemand doet wat, want het is te gevaarlijk. Men durft niet of kan geen hulp bieden aan Gazanen in Noord-Gaza. En dan zegt men dat Hamas alle gijzelaars moet vrijlaten. Begrijpt men niet dat het vrijlaten van gijzelaars groen licht is om de rest van Gaza van de kaart te vegen?  

De site van Amnesty International legt uit dat antisemitisme de afkeer, discriminatie of vervolging van Joden is en dat de term uit de 19e eeuw zou stammen. Echter het verschijnsel is veel ouder. De christelijke kerk heeft vroeger een sterk antisemitisch denken uitgedragen. Dit was gebaseerd op het idee dat Joden schuldig waren aan de dood van Īsā ibn Maryam (Jezus). 
De site gaat verder met de opmerking dat antisemitisme een specifieke vorm van discriminatie op grond van geloof of etniciteit is. Maar juist daarom moet antisemitisme worden onderscheiden van kritiek op de bezetter, wegens behandeling van de Palestijnse burgers of vanwege het optreden in de door bezetter Palestijnse gebieden. Dit soort kritiek valt onder vrijheid van meningsuiting, wat een mensenrecht is. 

De ‘verstoring’ van een optreden 
Op Instagram heeft de groep activisten Palestine Action NL uitleg gegeven over de ordeverstoring die ze heeft uitgevoerd in het theater- en filmhuis De Leest in Waalwijk. Hier wordt uitgelegd dat de zangeres amusement brengt maar tevens het podium gebruikt om “ … propaganda te spuien voor het bloeddorstige regime … “ Het regime dat inmiddels meer dan 32.000 Palestijnen in Gaza “ … op brute wijze heeft afgeslacht … “ Daarnaast werd door de zangeres gemeld dat ze voor de aanval op Gaza is; dit is ook gemeld op de site van Jonet. Op deze laatste site staat te lezen dat ze achter de oorlog staat of met haar woorden “ … Het gaat om het voortbestaan van de staat Israël dat altijd wordt bedreigd … “   

Niets te horen over de slachtoffers aan Palestijnse kant, niets te horen over de bezetting van 75 jaar, niets te horen over de genocide of de hongersdood. 
Palestina Action NL gaf aan dat het niet ging om het culturele deel van de zangeres, maar juist om haar opinie rondom de aanval op Gaza. Daarbij zouden haar kleinkinderen in het bezettingsleger dienen. Dit is juist het leger wat het internationaal recht op grote schaal schendt. Dit is onder meer gebeurd door een barbaarse moord op 32.070 Palestijnse burgers en aanvallen op 74.248 mensen die gewond zijn geraakt. Tevens heeft de bezetter de hongersnood als oorlogsinstrument ingezet om Palestijnen uit te moorden. Tevens is men bezig om Palestina van de kaart te laten verdwijnen. 
Bij het Internationaal Strafhof zijn meerdere aanklachten ingediend, waaronder een genocide-aanklacht.

Volgens de activisten is er hardhandig opgetreden tegen de actievoerders. Tijdens het lopen van de actievoerders naar de uitgang is fysiek geweld gebruikt. Palestine Action NL heeft het OM opgeroepen om soldaten met een Nederlandse nationaliteit die dienen in het bezettingsleger te onderzoeken en te vervolgen voor de misdaden. De groep maakt een vergelijking met Syriëgangers, die voor het minst geringste opgepakt worden voor oorlogsmisdaden maar soldaten in het leger van de bezetter van Palestina mogen vrijuit gaan. Tevens roept de groep op tot een algemene boycot van de bezetter. Daarnaast werd Rusland voor minder geboycot. Men roept tot een algehele erkenning van een Palestijnse staat. Tenslotte heeft men gewaarschuwd dat de acties doorgaan tot Palestina vrij is. De zin ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ heeft men niet in het Instagram bericht gebruikt. 

Bij het schrijven kwam een bericht binnen van de directeur van The Rights Forum, Gerard Jonkman, die wist te melden dat de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten op ‘bezoek’ gaat bij de bezetter op het moment dat genocide en hongersdood als oorlogsstrategie worden gebruikt. 

(Bronnen: Wikipedia, Nu.nl, Amnesty International, Jonet, Palestine Action NL (Instagram))

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 26.03.2024 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights