Al Yaqoet

OPINIE – Nu is het niet bekend of deze minister een grote of kleine maat heeft, maar het is wel opvallend te noemen dat de achtervolgende ministers steeds met ‘aanvallen’ bezig waren richting Islamitische scholen. Je zou als kind maar op zo’n school zitten of als ouder je kind op die school hebben zitten en de (rechtse) media hebben – samen met de minister – weer de aanval ingezet. 

Islamitische scholen onder vergrootglas 
Eerst was daar minister van Onderwijs, Arie Slob, die bezig was met het Cornelius Haga Lyceum, omdat volgens de minister zogenaamd sprake zou zijn geweest van een ontoereikend burgerschapsonderwijs en een financieel wanbeleid. De Raad van State kwam echter met een totaal ander verhaal, daar deze aangaf dat de school zich niet schuldig heeft gemaakt aan zelfverrijking en dat er geen sprake was van wanbeheer. Tevens werd gemeld dat de oud-minister geen grond heeft gehad om het bestuur van het Haga te vervangen. Hiermee had de minister een flinke tik op de vingers gekregen. 

Meneer Slob gaat weg en de volgende minister komt op het podium. De nieuwe minister van Onderwijs, Dennis Wiersma, gaat het weer proberen met het Lyceum en schrijft in een brief aan de Tweede Kamer en geeft aan dat het slecht nieuws is voor de leerlingen dat de school geen beter onderwijs kan geven. Tevens geeft hij aan dat zijn geduld op is en spreekt zijn ergernis uit dat de school geprobeerd heeft het rapport van de Inspectie van Onderwijs tegen te houden. Het is maar hoe men het vertelt, toch? 
Maar het Lyceum was niet de enige school die ‘gevolgd’ werd. Volgens de Inspectie zou de Islamitische basisschool Al Islaah in Harderwijk in een rapport van 24 september 2018 ‘zeer zwak’ zijn. Echter, de advocaat van de school had al gemeld dat de resultaten niet klopten en dat de school ten onrechte op de lijst van ‘zeer zwakke scholen’ was gezet. 
De Inspectie had gewezen op drie punten “ …  zicht op ontwikkeling, didactisch handelen en (extra) ondersteuning … “ In 2021 bleek de school voldoende te scoren (na ‘Herstelonderzoek’), waarbij de Inspectie aangaf dat de school flink verbeterd was, ondanks dat op de site van de Inspectie er nog steeds het vlaggetje ‘onvoldoende’ stond. Het blijft moeilijk en het lijkt tegenstrijdig.  

Maar er was meer. In september 2022 kwam het bericht dat de minister van Onderwijs, Dennis Wiersma, van mening was dat het bestuur van de Islamitische Al-Siddieqscholen zo snel mogelijk moest opstappen. Het bleek gezegd te zijn, nadat een rapport van de Inspectie was uitgelekt. Op dat moment werd ook gemeld dat in 2018 de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, hard wilde ingrijpen bij de Islamitische Universiteit in Rotterdam. Zo zijn er al vier Islamitische scholen / scholengemeenschappen aangepakt. Waarom worden dit soort zaken niet gezegd over niet-Islamitische scholen met het label ‘zeer zwak’ ? Nee, het zijn elke keer de verhalen van de Islamitische scholen die de rechtse media halen. 
In het rapport werd steeds gesproken over Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA) en niet over de scholengroep Islamitische As-Siddieqscholen zoals de media steeds blijven doen. Daarnaast zijn er media die het verhaal op haar eigen vertrouwde manier: “ … de onderwijskwaliteit staat onder druk, er is sprake van wanbeheer en er is 3 ton aan rijksgeld onrechtmatig besteed … “    

Maar wat bleek toen? Er was geen media te vinden die met het bericht kwam over het rapport van 14 januari 2020 waarbij de Onderwijsinspectie aangaf onder het kopje Financieel Beheer dat het bestuur van de As-Siddieqscholen “voldoet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid” (hierbij wordt zelfs ‘voldoende’ aangegeven). 
En deze week kwam er weer een artikel in de media over de mening van de nieuwe minister van Onderwijs, Mariëlle Paul, over het bestuur van de Stichting Islamitische School (ISA). Deze keer werd aangegeven dat onder deze Stichting 3 Islamitische basisscholen in Amsterdam vallen. Het artikel spreekt over het feit dat de geldkraan voor ISA zo goed als dicht wordt gedraaid. De reden is dat het bestuur onvoldoende verbetering heeft laten zien, nadat er financieel wanbeleid is geconstateerd.  

Dit bericht was onder meer te lezen op RTL Nieuws. Volgens de nieuwssite zou het bestuur zo’n 2 jaar geleden op de vingers zijn getikt. Tevens kreeg ISA een waarschuwing voor onder meer financieel wanbeleid. De administratieve organisatie en interne controle zouden niet op orde zijn geweest en ook hier spreekt men weer over “ … onrechtmatige verrijking van bestuursleden … “  
Het blijkt dat in het rapport van 17 augustus 2022 van de Onderwijsinspectie sprake was van wanbeheer, echter in het rapport van 15 december 2023 zegt de Inspectie dat ze geen wanbeheer meer vaststelt. Hierbij geeft de Inspectie zelf aan “ … Allereerst omdat de destijds vastgestelde belangenverstrengelingen met de weekendscholen en de vervoersstichting zijn opgelost. Daarnaast is de aard en omvang van de geconstateerde onrechtmatige bestedingen minder ernstig dan in de periode daarvoor. Er wordt inmiddels een vergoeding betaald door de weekendscholen voor het gebruik van de lokalen. Tevens heeft Stichting ISA de schoolbussen verkocht en overgedragen. Ook rond de niet-educatieve activiteiten en vrijwilligersvergoeding is de situatie in 2023 verbeterd ten opzichte van 2022 … “ 

Als men kijkt naar de conclusie van de Inspectie wordt er aangegeven dat inderdaad Stichting ISA de wettelijke tekortkomingen, vastgesteld in november 2021 onvoldoende heeft hersteld dat het ingezette herstel nog niet is doorgezet. Maar daarna volgt: “ … Hoewel de inspectie nog steeds onrechtmatige bestedingen heeft geconstateerd, stelt de inspectie geen wanbeheer meer vast bij Stichting ISA. De kwaliteit van het financieel beheer en de verantwoording daarover binnen Stichting ISA is echter nog niet op orde. Ook zijn er meerdere belangrijke verbeterpunten ten aanzien van de financiële administratie … “ 

Hoe komt het dan dat de minister de kraan dicht gaat draaien? Waarop is dit gebaseerd? In ieder geval niet op het Herstelrapport (van 6 februari 2024) van de Islamitische BS Al Maes (onderdeel van de Stichting ISA). In het rapport kan men de conclusie lezen dat kwaliteit van het onderwijs op Al Maes als ‘Voldoende’ is beoordeeld. Daarentegen zijn de verbeteringen nog pril, niet genoeg verankerd waardoor de situatie nog kwetsbaar is. 
Tevens staat op de site van de Inspectie van Onderwijs dat alle 3 de scholen voldoen aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren. 

(Bronnen: Onderwijsinspectie, RTL Nieuws, Islamitische Nieuwsbank, ISA, Schoolwijzer Amsterdam)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 12.03.2024 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights