Terrorisme

OPINIE – Zolang een land alleen maar kan bestaan doordat ze het andere land willen onderdrukken en macht over de ander wil hebben, is deze mondiale politiek hopeloos verouderd. Tevens is deze politiek gebaseerd op de regels van Kruisvaarders, Tempeliers en kapitale en koloniale politiek. Dat is elke dag te zien als men kijkt naar organisaties als de VN, de Veiligheidsraad en NAVO. 

Veiligheidsraad 
Volgens gegevens zou de Veiligheidsraad van de VN 15 leden hebben, waarvan 5 leden een permanente zetel hebben. Daarnaast zijn er 10 leden die door de Algemene Vergadering van de VN voor 2 jaar worden gekozen. 

De 5 permanente leden zijn China, Frankrijk, Rusland, VK en de VS, waarbij deze leden vetorecht hebben. Dus deze 5 leden zijn permanente leden én hebben ook nog een vetorecht. Dit is niet meer van deze tijd. Hoe kunnen 5 leden een permanente zetel in de Veiligheidsraad warm houden en dan ook nog het vetorecht hebben? Dit is niet eens democratisch te noemen. 

En zo zal het ook gaan bij andere mondiale organisaties, als er sprake is van permanente leden en het veto-recht. Daarbij komt dan nog het feit dat bijvoorbeeld de NAVO geen eigen leger heeft, maar moet ‘bedelen’ bij de leden van de NAVO. Ook zoiets absurds. Ik ben helemaal niet voor een leger, maar een organisatie die verantwoordelijk is voor de veiligheid van een aantal aangesloten landen maar zelf geen leger heeft, is niet meer serieus te noemen. 

Terug naar de Veiligheidsraad. Waar het vandaag de dag om gaat, is de zogenaamde terroristenlijst: wie stelt de lijst of lijsten op en betekent dit dat er meer lijsten zijn?  Zo blijkt er een nationale terrorismelijst te bestaan, naast een EU-terroristenlijst. Als dit zo is – en waarom zou men daar aan twijfelen –  zijn er veel meer nationale terrorismelijsten te vinden. En dan wordt het lekker spannend: als ik persoon A in de VS niet mag, zet ik hem lekker op de nationale terrorismelijst. Als persoon A dan in Nederland voet op de bodem zet, kan ik hem laten arresteren. Tenslotte staat de persoon op de nationale terrorismelijst. 

De EU-terroristenlijst 
De lijst van personen, groepen en entiteiten die zogenaamd betrokken zijn bij terroristische daden en tegen wie beperkende maatregelen zijn genomen – de EU-terroristenlijst – zou door de EU regelmatig bekeken worden, zeker elke 6 maanden. 
De EU heeft in december een lijst opgesteld in het kader van haar optreden tegen terrorisme na de aanslagen van 9/11. De lijst is opgesteld middels de maatregelen die zijn opgenomen in het Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB, als aanvulling ter uitvoering van Resolutie 1373 (2001) van de VN-Veiligheidsraad. En ja, daar is de raad weer. 

Kijkend naar de informatie van deze Resolutie, kan men het volgende vinden. Alle daden van terrorisme waren een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid (ook de aanslagen van 9/11). Het Handvest van de VN (Oprichtingsverdrag van de VN van 26 juni 1945) gaf aan dat eenieder het recht heeft om zich individueel of collectief te verdedigen. Tevens gaf men aan dat terrorisme met alle mogelijke middelen bestreden moet worden. Daardoor werden landen opgeroepen samen te werken en maatregelen te nemen om terreurdaden te voorkomen en te onderdrukken. In Resolutie 1189 (1998) mochten landen geen terreurdaden plegen of eraan meewerken tegen een ander land. Hoe noemt men het dagelijks bombarderen van Gaza?

Als de VN-Veiligheidsraad personen, groepen of entiteiten in verband brengen met terrorisme en waartegen sancties zijn afgekondigd, kunnen ze op de EU-terroristenlijst worden geplaatst. Lidstaten kunnen voorstellen doen om personen en entiteiten aan de lijst toe te voegen. Daarna wordt onderzoek gedaan door de “Groep beperkende maatregelen voor terroristenbestrijding” (Groep Comet), die aanbevelingen doet aan de Raad. Deze laatste keurt de wijzigingen van de lijst goed (of niet). 

Maar waarom staan dan op bepaalde lijsten heel veel Arabische of moslimorganisaties en waarom staat de grootste terroristen niet op de lijst? Zo zijn nergens op een terroristenlijst de VS, westerse landen of zionistische kopstukken -die elke dag Gaza bombarderen voor nu al zo’n bijna 140 dagen – te vinden. 
Zelfs – natuurlijk was dat vóór de terroristenlijst – waarom staan er geen nazi’s op de lijst of zionisten die afspraken hebben gemaakt met Hitler? Het Ha’avara-Abkommen was een overeenkomst tussen de Jewish Agency, de Zionistische Vereinigung für Deutschland en het Duitse ministerie van economische zaken.  

Doordat Nederland en het westen ‘onvoorwaardelijk’ achter de bezetter blijven staan, gaan de landen in tegen het Handvest van de VN – als het gaat over terrorisme – en andere internationale wetten en regels. Maar ja, we houden elkaar de hand boven het hoofd, als we 5 permanente leden hebben met vetorecht. Zo zullen de terroristische daden van de bezetter van Palestina nooit ergens worden besproken, zal de bezetter geen sancties opgelegd krijgen en ondertussen maar doet wat men wil om te komen tot een groot … rijk. 

De geschiedenis staat bol van kapitale blunders, zoals de Balfour-verklaring, kapitalisme en kolonialisme en Het Ha’avara-Abkommen. Volgens mij wordt het tijd voor een andere mondiale politiek, maar voor de Arabische en /of Islamitische leiders die knuffelen met de bezetter van Palestina is ook niets meer te verwachten. 

(Bronnen: Wikipedia, VN, NCTV, Consilium, Palestine Remembered) 

Henny AJ. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 20.02.2024

2 gedachte over “Mondiale politiek is hopeloos verouderd”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights