Palestijns Nieuws

YEMEN – Aanvallen gericht op ‘onbeduidende’ locaties. Een militaire bron van Yemen heeft aan Al Mayadeen laten weten dat de agressie van het westen (VS, UK, Canada, Australië, Nederland) er niet in geslaagd is om anti-scheepsraket lancering locaties te detecteren. De door VS en UK geleide coalitie om de raketten van de Yeminitische strijdkrachten (YAF) te monitoren en te lokaliseren, ondanks de coalitie-satellieten en VS spionagevliegtuigen, waren geen succes. Tevens zijn de aanvallen van de afgelopen uren gericht tegen dezelfde sites die al tientallen malen zijn aangevallen (Bron: Al Mayadeen) 

IRAK – Nederland begint een nieuwe missie in Irak. Nederland wordt steeds verder de oorlog in het Midden-Oosten ingezogen. Het begon met de ‘onvoorwaardelijke steun’ aan de bezetter van Palestina, daarna de hoge militaire vertegenwoordiger die blijkt aanvallen op de Houthi’s (mee) te coördineren en nu zijn er een kleine 150 militairen naar Irak afgereisd. De bedoeling is – als onderdeel van de Navo ’missie’ – dat de Nederlandse militairen in en rond Bagdad ‘adviseurs’ te beveiligen. (Bron: ANP)  

PALESTINA – Meron basis voor tweede keer aangevallen. Het Islamitische Verzet in Libanon – Hezbollah – heeft gemeld dat met zijn aanval met een groot aantal raketten en andere projectielen de ‘Meron’ basis van de bezetter rechtstreeks is geraakt. Meron is een luchtmachtbasis en een inlichtingensite van IDF, gelegen bovenop de Al-Jarmaq berg. (Bron: Al Mayadeen) 

IRAK – Drones op haven van ‘Ashdod’. Het Islamitische Verzet in Irak richt zich op de haven van ‘Ashdod’ in bezet Palestina. Dit is een onderdeel van de lopende operaties ‘ter ondersteuning van ons volk in Gaza’. Het Verzet heeft dinsdag bekendgemaakt dat de haven van ‘Ashdod’ in de bezette gebieden met drones is aangevallen. Het Verzet herhaalde nogmaals haar onwrikbare inzet ‘om vijandelijke bolwerken te vernietigen’. Dit als onderdeel van de voortdurende aanpak om de bezetting te weerstaan en de bevolking van Gaza te ondersteunen. (Bron: Al Mayadeen, Gazaalan) 

GAZA – Nauwelijks of slecht internet. Vanuit Khan Yunis komen berichten dat er geen of nauwelijks internet is, zodat er ook nauwelijks contact te maken is met Palestijnen in Khan Yunis. In de korte mogelijkheden van contact, is doorgegeven dat de stad omsingeld is. (Bron: Persoonlijk contact) 

GAZA – In het Nasser Medical Complex zijn 40 martelaren begraven. Maandag heeft de directeur van het Abu Yousef Al-Najjar Ziekenhuis verkondigd dat de bezettingstroepen maandag de communicatie met het Nasser Medisch Ziekenhuis volledig heeft afgesneden. Door het gebrek aan capaciteiten is de situatie moeilijk geworden. Tevens heeft hij gemeld dat er dringend behoefte is aan het opzetten van veldhospitalen in Rafah. Het ziekenhuis had 12 martelaren binnen gekregen als gevolg van de beschietingen van de bezetter op Khan Yunis. (Bron: Gazaalan) 

GAZA – Drie ziekenhuizen belegerd in Khan Yunis. Volgens een journalist kan elk bericht het laatste zijn, daar Gaza op instorten staat. Er zijn tientallen invallen geweest en 3 ziekenhuizen worden belegerd in Khan Yunis en wel het Al-Amal Ziekenhuis (Rode Halve Maan), het Al-Khair Private Ziekenhuis en het Nasser Medical Complex. Martelaren worden op het ziekenhuisterrein begraven, daar tanks van de bezetter de straten blokkeerden. Ondertussen liggen gewonden zonder behandeling op de grond, is er niet genoeg personeel en worden steeds meer bloedbaden gepleegd. (Bron: Wizard Bisan (Instagram)) 

TUNESIË –  Advocaat verhinderd om naar Den Haag te gaan. De autoriteiten van Tunesië hebben advocaat en voormalig hoofd Anticorruptie Autoriteit, Chawki Tabib, verhinderd dat hij het land zou verlaten om naar Den Haag te gaan om Palestina te vertegenwoordigen in de genocidezaak tegen de bezetter. Een maand geleden heeft de advocaat, in opdracht van de Palestijnse Orde van Advocaten, gemeld dat hij een rechtszaak had aangespannen bij het ICC. Volgens het Tunesische ministerie van Buitenlandse Zaken is gemeld dat het land zich niet aansluit bij een rechtszaak tegen de bezetter, daar dit ‘een impliciete erkenning van deze entiteit inhoudt’. (Bron: Middle East Monitor) 

WEST BANK – Toezicht op Palestijnen wordt opgevoerd. Lange tijd wordt de bezetter beschuldigd van het in de gaten houden van Palestijnen op de West Bank. Sinds 7 oktober is dit opgevoerd. Vanaf dat moment heeft het bezettingsleger meer speelruimte gekregen om WhatsApp en andere communicatiemedia te checken, waarbij de aandacht ligt op ‘consumptie van terroristisch materiaal’. De militaire controleposten zijn veranderd in een ruimte waar op grote schaal de privacy wordt geschonden en er inbreuken zijn op het digitale leven. (Bron: Al Monitor)  

MONDIAAL – Verantwoordelijken mogelijk vervolgen. Het lijkt er op dat voor sommigen geen gerechtigheid is. Justice and Accountability for Palestine Initiative (JAPI) heeft enkele Europese overheidsfunctionarissen gewaarschuwd voor mogelijke vervolging wegens medeplichtigheid aan misdaden tegen Gaza. Drie maanden na het begin van de genocide op de Palestijnen in Gaza, bijna 2 miljoen ontheemden en een totale vernietiging, is de internationale gemeenschap er nog steeds niet alleen in geslaagd om een staakt-het-vuren af te dwingen, maar hebben veel Europese functionarissen politieke en militaire steun aan de bezetter veleend (‘onvoorwaardelijk blijven staan achter de bezetter’). (Bron: Justice and Accountability for Palestine Initiative (Instagram))

MONDIAAL – Nieuwe aanklacht bij ICJ. Op 19 februari zullen Indonesië en Slovenië een nieuwe aanklacht indienen bij het Internationale Gerechtshof (ICJ). Deze heeft betrekking op de schendingen van Palestijnse rechten en de 75-jarige bezetting van Palestina. Beide landen nemen deel aan een adviesproces over de controle en beleid van de bezetter over het bezette Palestijnse gebied. Dit komt na het verzoek van de Algemene Vergadering van de VN in december 2022 aan het ICJ om een advies uit te brengen of dat het beleid van de bezetter tegen de Palestijnen in strijd is met het internationaal recht. (Bron: Land of Palestine (Instagram))

GAZA – Vrachtwagens krijgen toegang en worden beschoten. De correspondent van MEMO in Gaza heeft vandaag aangegeven dat er 8 vrachtwagens met hulpgoederen in de stad zijn aangekomen. Op het moment dat de Palestijnen het broodnodige voedsel gingen ophalen, hebben de bezettingstroepen snel op de Palestijnen geschoten. Motasem Dalloul heeft gemeld dat de bezetting 8 vrachtwagens met humanitaire hulp binnen liet en gaf vervolgens de uitgehongerde mensen 5 minuten de tijd om de goederen op te halen en opende daarna het vuur op de Palestijnen. (Bron: Middle East Monitor)  

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.01.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights