Burgerberaad

In de gemeente Almere heeft woordvoerder Eric Oosterom van Extinction Rebellion in augustus aangegeven dat het tijd wordt voor een Burgerberaad Klimaat. Hiervoor heeft XR een document opgesteld met de titel ‘Burgerberaad. De noodzakelijke update van onze democratie’. Ondertussen hebben Deventer en Zwolle een Burgerberaad over het klimaat en Utrecht over de jaarwisseling. 

Burgerberaad
Om inwoners en politici samen te kunnen laten werken op gelijkwaardige voet, is het Burgerberaad ontwikkeld. In een Burgerberaad worden ongeveer 100 inwoners van de gemeente ingeloot. Deze personen krijgen een uitnodiging van de gemeente of andere opdrachtverstrekker. 

De gelote groep – het Burgerberaad – moet een afspiegeling vormen van de samenleving. Dit kan zijn van de gemeente, maar kan ook groter, zoals de regio en zelfs het land. In de afspiegeling moet een ieder zich herkennen. 

Voor het Burgerberaad gaan de deelnemers minimaal 5 dagen in gesprek met elkaar. Het is een dialoog dat begeleid wordt door onafhankelijke gespreksbegeleiders, die professional zijn op dit gebied. 

Werkwijze van Burgerberaad 
Namens de gemeente – indien de groep uit één gemeente komt – wordt er informatie over het onderwerp aangereikt, bijvoorbeeld over klimaatneutraal worden van de gemeente. De deelnemers bepalen zelf welke informatie en deskundigen geraadpleegd gaan worden.

Aan het eind van de reeks gesprekken zal het Burgerberaad met aanbevelingen komen. Deze worden aangeboden aan de politieke opdrachtgever, bijvoorbeeld de gemeente. Vooraf zijn door de opdrachtgever voorwaarden – dit heet het mandaat – opgesteld. 

Indien de aanbevelingen voldoen aan deze voorwaarden, worden de aanbevelingen overgenomen. Hiervoor is een monitorgroep opgesteld, die controle uitoefent, of en hoe de aanbevelingen worden overgenomen en politieke opvolging krijgen.   

Burgerberaad is nodig 
Op landelijk niveau zijn er grote vraagstukken, waarbij men op zoek is naar duidelijke antwoorden. Denk hierbij aan landbouw, zorg, energie, veiligheid, migratie, klimaat. Maar aan de andere kant komt het steeds vaker voor dat zittende politici niet tot een oplossing kunnen komen. 

Hiervoor worden de zaken vooruitgeschoven. Daarnaast is er een groot wantrouwen onder de bevolking jegens de politiek en voelt men zich niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Een Burgerberaad zou wel met een of meerdere oplossingen kunnen komen. 

De start van het Burgerberaad is altijd een vraag. Gezien de politici niet altijd tot een oplossing komen, kunnen ze de inwoners om raad vragen middels een Burgerberaad. Daarnaast kunnen inwoners zelf een Burgerberaad instellen over een onderwerp. 

Belangrijk is dat een vraag altijd een open vraag is, zodat er over gediscussieerd kan worden om te komen tot een of meerdere aanbevelingen. Men kan zich niet zelf opgeven, maar dit loopt via een onafhankelijke organisatie. Dit om het Burgerberaad een afspiegeling van de bevolking te maken. 

(Bronnen: Bureau Burgerberaad (+ Nieuwsbrief), Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 25.11.2023  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights