Edelhert in bos (© pixabay)

Staatsbosbeheer heeft de afgelopen weken de jaarlijkse najaarstelling van de grote grazers in de Oostvaardersplassen uitgevoerd. De telling wordt gedaan middels een helikopter die boven het gebied vliegt. Dit gebeurt al zo’n 13 jaar. De telling is een onderdeel van de monitoring en onderzoek van het gebied. Het onderzoek is met name gericht op de ontwikkelingen van de vegetatie, de broedvogels en niet-broedvogels, de dynamiek van het waterpeil en het terreingebruik van grote herbivoren en ganzen. 

Tellingen 
De gegevens van de tellingen zijn te volgen op de boswachtersblog van Staatsbosbeheer. Volgens de blog zijn er 860 Edelherten, 380 Konikpaarden en 345 Heckrunderen geteld. Hierbij wordt wel onmiddellijk gemeld dat het afgeronde en gemiddelde getallen zijn.  

Staatsbosbeheer heeft de doelstelling om de aantallen grote grazers in ‘het gareel’ te houden. Zodoende kan men de biodiversiteit bevorderen en tevens er voor zorgen dat er genoeg voedsel in het gebied beschikbaar is. 

Daarom heeft de organisatie ook een grens van de aantallen grote grazers vastgesteld. Dat betekent dat er 500 Edelherten in het gebied mogen verblijven en in totaal 600 Heckrunderen en Konikpaarden. 

Resultaten en vervolg 
Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat op basis van deze najaarstelling de aantallen verminderd moeten worden met 45 Heckrunderen, 80 Konikpaarden en 360 Edelherten. Voor de Konikpaarden zal eerst gezocht worden naar een andere geschikte plaats.

Mochten er geen andere gebieden worden gevonden, dan zullen de paarden – net als in andere jaren – naar slachthuizen worden vervoerd. Om de hoeveelheid Edelherten en Heckrunderen te verminderen, is gekozen voor afschot.   

Staatsbosbeheer weet nog te melden dat het vlees van de Edelherten ter consumptie aangeboden zal worden. Daarnaast blijven nog een aantal afgeschoten Edelherten achter, die dan gegeten kunnen worden door aaseters en insecten. Dit zou bijdragen aan de biodiversiteit. 

De doelstellingen zouden hebben aangegeven dat men de grote grazers wil terugdringen tot 500 Edelherten, 300 Konikpaarden en 300 Heckrunderen. Eerder in het voorjaar was gemeld dat het grootschalig afschieten niet meer nodig zou zijn, daar de aantallen flink waren teruggebracht. Daarom geeft Staatsbosbeheer ook aan dat het nu niet gaat om grootschalig afschieten, maar om ‘reguleren’. 

(Bronnen: Boswachtersblog, NOS, Omroep Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 24.11.2023

Ook te lezen via Lelystad Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights