DEVENTER – In de gemeente Deventer zal ‘de Deventer Klimaatraad’ geïnstalleerd worden. Ondertussen is er een Aanpak Burgerberaad jaarwisseling (Utrecht) en een Burgerberaad Klimaat Zwolle (Zwolle). Deventer gaat ook de weg op van burgerberaad met de Deventer Klimaatraad. Deze eerste burgerberaad in Deventer krijgt de vraag mee hoe Deventer klimaatneutraal kan worden en hoe daarbij de lusten en lasten eerlijk verdeeld gaan worden. 

Deventer Klimaatraad
Zo’n 100 ingelote inwoners zullen onder de naam ‘de Deventer Klimaatraad’ meedenken over het vraagstuk en adviezen geven. De adviezen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De Deventer Klimaatraad is het eerste burgerberaad van de gemeente Deventer. In februari 2024 zal het eerste burgerberaad van Deventer van start gaan. De deelnemers zullen in zo’n 5 gesprekken met elkaar in gesprek gaan over het vraagstuk. Hiervoor kunnen ze bijgestaan worden door klimaatexperts. De deelnemers zullen met elkaar oplossingen bedenken en een advies geven aan de gemeenteraad over hoe de gemeente Deventer klimaatneutraal zou moeten worden. 

Woord aan de inwoner
Voor wethouder Thomas Walder is het interessant om er achter te komen hoe inwoners het vinden om mee te denken en met welke verrassende ideeën ze gaan komen. De wethouder is behoorlijk nieuwsgierig naar het eerste burgerberaad in Deventer. 

Klimaatneutraal worden is best een lastig onderwerp, maar veel mensen hebben er een mening over. Medewerkers van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders en ook de gemeenteraad, iedereen kijkt reikhalzend uit naar het uiteindelijke advies van het burgerberaad. Het woord is aan de inwoner van Deventer. 

Samenstelling burgerberaad
In november zullen 15.000 huishoudens een uitnodiging krijgen om zich aan te melden voor de Deventer Klimaatraad. Na de aanmeldingen zijn binnengekomen, worden er 100 inwoners uitgeloot. Volgens het college zullen deze 100 personen een goede afspiegeling zijn van de inwoners van de gemeente Deventer.   

De bijeenkomsten – 5 maal – van de Deventer Klimaatraad zullen plaatsvinden van februari tot en met juni. Na de laatste bijeenkomst presenteert de Klimaatraad de adviezen aan de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad zullen de adviezen ‘zwaarwegend’ zijn. Daarbij wordt door de raad ook gekeken of de adviezen volgens de wet in orde zijn. Tevens wordt er onderzocht of de gemeenteraad geen grote problemen ziet. Als alles is gecontroleerd, neemt de gemeenteraad de adviezen over.  

Waarom de Deventer Klimaatraad
Vaak moet de gemeenteraad beslissingen nemen over ingewikkelde onderwerpen, die ook heel vaak veel invloed hebben op de inwoners. De raad is van mening dat ze graag wil weten wat en hoe de inwoners over de onderwerpen denken. Het burgerberaad is een nieuwe manier om inwoners te betrekken bij de besluitvorming. In zo’n raad zit een divers samengestelde groep inwoners die advies geeft over een ingewikkeld vraagstuk. De Deventer Klimaatraad is een initiatief van de gemeente Deventer. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afgegeven advies. De Deventer Klimaatraad wordt begeleid door bureau ANNE. Het bureau heeft al veel burgerberaden georganiseerd. 

Meer informatie is te vinden op de site van de gemeente Deventer. 

(Bronnen: Gemeente Deventer, Klimaatraad Deventer) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 25.10.2023

Een gedachte over “De Deventer Klimaatraad gaat binnenkort van start”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights