HARDENBERG – Volgens de gemeente Hardenberg verandert het klimaat, wat zorgt voor andere weersomstandigheden. Hierbij valt te denken aan hevige regenbuien, hitte en droogte. Om de omgeving hier beter tegen te beschermen, kan men zelf groen aanleggen en regenwater opvangen. Vanaf februari 2024 kunnen de inwoners van Hardenberg subsidie bij de gemeente aanvragen. 

Klimaatbestendig en gezond 
De omgeving is nog niet aangepast op lange droge periodes en flinke regenbuien. Om de woonomgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat, kan men onder meer de bebouwde kom vergroenen, groene daken aanleggen en regenwater opvangen. Deze oplossingen zorgen ook voor een betere diversiteit aan planten en dieren. Alle tuinen en daken van de gemeente vormen samen een groot oppervlakte. 

Het gaat alle inwoners aan om te zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde gemeente. Daarom kunnen vanaf 2024 inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties gebruikmaken van de groene subsidie. Hierdoor krijgt men net dat extra zetje in de rug.  

Zeven maatregelen 
Elke inwoner van de gemeente kan subsidie aanvragen, als men één of meer van de maatregelen toepast: 

  • het plaatsen van een regenton, regenzuil of regenschutting
  • het planten van bomen
  • regenwater afkoppelen
  • tegel eruit en plant erin
  • het aanleggen van een groen dak of groene gevel 
  • installaties voor nuttig gebruik van regenwater
  • het vervangen van verharding door waterdoorlatende verharding 

Op de pagina van de gemeente Hardenberg staat meer informatie over de 7 maatregelen te lezen en de aanvraag van subsidie. 
De gemeente Hardenberg wil samenwerken met ondernemers die materialen leveren die passen bij de groene subsidie. Hierbij valt te denken aan groene daken, regentonnen, bomen of waterdoorlatende verharding. De gemeente nodigt deze ondernemers uit voor een informatieavond over de groene subsidie op 23 november in het gemeentehuis. De ondernemers kunnen zich aanmelden tot en met 12 november middels gemeentehardenbergkleurtgroen@hardenberg.nl

Groene Karavaan  
Naast de groene subsidie , is er ook nieuws van de Groene Karavaan. In februari heeft het raadslid van de VVD, Bert Gelling, in de gemeenteraad van Hardenberg een diner bezocht met als thema ‘Fijn leven en wonen in een toekomst’. Nu, een half jaar later, is er een concept klaar voor een ‘natuurinclusieve meetlat’ voor nieuwe bouwprojecten in de gemeente. 

Het diner was tijdens de Groene Karavaan en hier werd gesproken over hoe een raadslid, wethouder of Statenlid kan sturen op de toename van natuurwaarden in de gemeente. Naar voren kwam dat de ontwikkeling van een natuurinclusieve wijk helemaal niet zo moeilijk is. De gemeente wil de meetlat hoger leggen bij bouwprojecten. Hierbij komen maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen, de inrichting van de openbare ruimte, toepassing van groen en de aanleg van fietspaden. Voor Hardenberg betekent dat de nieuwbouwwijken – de gemeente heeft de planning om 400 woningen per jaar te bouwen – én de bedrijventerreinen natuurinclusief worden ontwikkeld. 

(Bronnen: Gemeente Hardenberg, Nature Today) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 26.10.2023


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights