Armoede Gaza

OPINIE – Ondertussen is de oorlog tegen de Palestijnen al ruim een maand bezig en gaan de oorlogsmisdaden van de bezetter dagelijks door. Het lijkt er steeds meer op dat er maar één doel is en dat is het historische Palestina vrij te maken van Palestijnen. Het is geen oorlog meer tegen Hamas als er dagelijks baby’s, kinderen, vrouwen en ouderen worden vermoord, zelfs op de West Bank. 

De bezetter is gewoon van het (humanitaire) pad geraakt en gaat dagelijks blind de oorlog weer in om zoveel mogelijk doden te kunnen ’scoren’. Het is niets meer dan etnische schoonmaak, oorlogsmisdaden en aanvallen op burgers.   
Maar laat het voor de moslims duidelijk zijn, het is geen oorlog tussen de bezetter en Hamas, maar een oorlog tussen de bezetter en de Oemma. Vergeet het niet. 

De Nakba
Al Naqba ofwel de Catastrofe gebeurde in de periode tussen 1947 en 1949. Dit kwam doordat de zionistische beweging eindelijk hun ideaal kon invullen door een eigen zionistische staat. Door deze vorming moesten veel Arabische Palestijnen vluchtten of werden verdreven of werden vermoord. In die tijd werden zo’n 500 Palestijnse dorpen verwoest en moesten zo’n 750.000 Palestijnen vluchtten of werden verdreven. Er zijn zelfs berichten die spreken over nog meer Arabische Palestijnen die werden verdreven. 
De zionisten werden niets in de weg gelegd, waarbij later de zionistische terroristische groeperingen zijn opgenomen in het leger van de bezetter. Echter deze terroristen werden niet op de terroristische lijst van de VN geplaatst.   

Zo’n 75 jaar later is er weer sprake van een Nakba. Ook nu worden weer duizenden Palestijnen van huis en haard verdreven. De getallen zouden deze keer nog groter zijn, dan de eerste Nakba. Maar zelfs dat is niet genoeg voor de zionistische terroristen. 
In Gaza zijn in ruim 1 maand meer doden gevallen dan in de hele oorlog in Oekraïne. En nog is het niet genoeg voor de zionistische terroristen. 
Gaza moet verdwijnen, vernietigd, waarbij alle Arabische Palestijnen vermoord moeten worden of verdreven, liefst naar een plaats waar niets is of komt, de woestijn.   

Abraham Akkoorden 
Tussen de ene Nakba en de tweede is een vrijage ontstaan tussen het westen en de bezetter, wat werd vastgelegd in de zogenaamde Abraham Akkoorden. Middels deze akkoorden werd gewerkt aan de zogenoemde verbetering van contact (‘eerste publieke normalisatie van betrekkingen’ na de Camp David Akkoorden) tussen de bezetter en Arabische en / of Islamitische landen. In augustus en september 2020 konden de UAE en  Bahrein een handtekening zetten onder de akkoorden met de bezetter, onder aanwezigheid van de VS.  

Camp David Akkoorden heeft een onderscheiding (‘Nobelprijs voor de Vrede’) opgeleverd voor de zionisten, vredesprijs. Het idee alleen al ! De Camp David Akkoorden zijn op 17 september 1979 getekend door Anwar Sadat en Menachem Begin. Hierdoor erkende Egypte het bestaansrecht van de bezetter van Palestina en kreeg ze de Sinaï terug. Vrijage voor eigen belang!  Het deel over Palestina in dit akkoord werd door de VN verworpen. 
Hiervoor kwamen de Oslo Akkoorden van 13 september 1993, waarbij de Palestijnen zelfbestuur kregen onder de PA. De volgende besprekingen over Palestijnse autonomie hebben niets opgeleverd.     

Arabische, Islamitische landen zijn ondertussen doorgegaan met vrijage met de bezetter. Zo kwam er een samenwerking op het gebied van AI en defensie, wat verder werd uitgewerkt in de Abraham Akkoorden. Dit bracht verdere economische samenwerking en formele investeringen met zich mee. Zo ontstond er een Abu Dhabi Investment Office in het gestolen Palestijns gebied van de bezetter. 

De site Britannica gaf aan dat de Abraham Akkoorden een reeks overeenkomsten was om de betrekkingen tussen de bezetter en verschillende Arabische staten te normaliseren. De Akkoorden zouden getekend zijn in 2e helft van 2020 en bestond uit een algemene verklaring en bilaterale overeenkomsten. Deze site gaf tevens aan dat naast UAE en Bahrein ook Marokko en Sudan getekend zouden hebben. 
De wederzijdse belangen groeiden en door de snelle economische ontwikkeling en technologische innovatie hadden een economische prikkeling (lees: afhankelijkheid) openbaar gemaakt om banden op te bouwen. Echter daar hoorde nog wat bij en dat was de gemeenschappelijke basis op het gebied van veiligheidssamenwerking.

Dit kwam doordat het westen het regime in Irak omver geworpen had, zodat Iran haar ‘macht’ kon uitbreiden. Dit betekende dat beide kanten van de Abraham Akkoorden een zogenoemde gemeenschappelijke vijand hadden, de Moslimbroederschap. 
In deze tijd heeft de bezetter met zijn matties er van alles aan gedaan, om de economische ontwikkeling en technologische innovatie in Palestina tegen te houden. In feite werd de West Bank onder militair bestuur geplaatst, waarbij de checkpoints overal spontaan ontstonden. Mensen die ‘s ochtends naar hun werk wilden, moesten langs deze checkpoints, waar ze onbeschoft werden behandeld. En ‘s avonds moesten de Palestijnse arbeiders het geluk hebben dat de zionistische terroristische militairen bij de checkpoints een goed gevoel hadden zodat de Palestijnen naar huis konden.Daarnaast werd Gaza hermetisch afgesloten van de wereld.       

In de tekst van de Akkoorden stond niets van Palestina. De verklaring begint met de tekst “ … Wij, ondergetekenden, erkennen het belang van het handhaven en versterken van de vrede in het Midden-Oosten en over de hele wereld, gebaseerd op wederzijds begrip en co-existentie, evenals respect voor de menselijke waardigheid en vrijheid, inclusief religieuze vrijheid … “ en verderop staat “ … Wij streven een visie na van vrede, veiligheid en welvaart in het Midden-Oosten en over de hele wereld … “  

In de oorlog met Palestina zijn de ondertekenaars waarschijnlijk vergeten wat ze hebben geschreven en ondertekend. De Arabische, Islamitische landen die zeggen dat het broeders van de Palestijnen zijn, doen er weinig aan om de broeders en zusters te helpen, te verdedigen en te zorgen dat de al-Masjid al-Aqṣā niet vervuild wordt door vuile schoenen van de bezetter en ongelovigen. 

(Bronnen: Wikipedia, Oemma Podcast, Britannica, Responsible Statecraft, Khamakar News Agency, VRT News) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 12.11.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights