Gaza aangevallen

OPINIE – Dat de bezetter van Palestina massamoorden heeft gepleegd in Gaza is ondertussen algemeen bekend, zelfs genocide. Alleen de westerse ‘leiders’ zijn horende doof en ziende blind en ‘blijven achter de bezetter staan’. Laatst kwam er een ‘geheim’ document plotseling op tafel over de ‘massale en gedwongen verplaatsing van alle Palestijnse burgers van Gaza naar de Sinaï-woestijn in Egypte’.  

Etnische Zuivering van Gaza 
Ondanks het feit dat het een belangrijk stuk is, is het niet van belang wie het document het als eerste heeft gevonden na het lekken naar de openbaarheid (via de pers). Zo spreekt de Volkskrant erover, de Islam-omroep, P-Magazine, +972 Magazine etc. Het zou een document zijn van het ministerie van Inlichtingen. 
Volgens P-Magazine zou het ministerie van de bezetter met het document sturen op een etnische zuivering van de Gazastrook. 

De authenticiteit zou bevestigd zijn door zowel het ministerie van Inlichtingen als de bezettingsregering. Maar beide partijen hebben het afgedaan als “ … een conceptplan met een hypothetisch karakter … “
Op de site van +972 Magazine heeft Yuval Abraham (een journalist en een politieke activist) een artikel geschreven over de onthulling van het document door Local Call en 972 Magazine (op 30 oktober). Het document is door +972 volledig in het Engels vertaald.  

Het ministerie van Inlichtingen van de bezetter beveelt de gedwongen en permanente verplaatsing / verhuizing aan van de ruim 2 miljoen Palestijnse inwoners van de Gazastrook naar het Egyptische Sinaï-schiereiland. Het ministerie van Inlichtingen is een klein overheidsorgaan, bezig met beleidsonderzoek, dat de voorstellen deelt met inlichtingendiensten, het leger en andere ministeries.  
Dat het document bestaat, wil nog niet zeggen dat de bezetter het voorstel in overweging zou nemen. Het ministerie van Inlichtingen bereidt alleen onafhankelijke studies en beleidsdocumenten voor, die onder de andere partijen worden verspreid.  

Echter het is wel opvallend dat juist in deze periode van een grootschalige oorlog tegen de Gazastrook men bezig is met een plan zoals beschreven in het document. In de wereld is de angst juist voor dit soort plannen toegenomen, mede gezien het feit dat de bezetter zo’n 1 miljoen Palestijnen de opdracht heeft gegeven om de Gazastrook in het noorden te verlaten. Daardoor kan de bezetter Noord-Gaza platbombarderen en het gebied met de grond gelijk maken.

Volgens +972 Magazine zou het document aanbevelen om de burgerbevolking naar de Sinaï te verplaatsen, waar tenten steden opgezet gaan worden. Later zouden er dan meer permanente steden in de noordelijke Sinaï moeten komen, waar de verdreven Palestijnen moeten gaan wonen. Daarnaast moet er binnen Egypte een neutrale zone komen van enkele kilometers. Tevens moet de terugkeer van de bevolking worden voorkomen. Tenslotte moeten regeringen over de gehele wereld – onder leiding van de andere shaytaan: VS – worden opgeroepen om het plan uit te voeren. 

Beleidsnota: Opties voor een beleid met betrekking tot de burgerbevolking van Gaza
In de onofficiële vertaling door +972 Magazine gemaakt, zijn een aantal zaken te lezen. Zo moet de bezetter – volgens de samenvatting – een significante verandering aanbrengen in de civiele realiteit in de Gazastrook. Volgens het document zou dit moeten gebeuren “ … in het licht van de Hamas-misdaden … “ Men moet komen tot een beslissing over een politieke doelstelling met betrekking tot de burgerbevolking en tevens het omverwerpen van de Hamas-regering. Hiervoor worden een aantal fundamentele richtlijnen genoemd: 

  • omverwerping van de heerschappij van Hamas
  • evacuatie van de bevolking buiten de gevechtszone
  • planning van internationale hulp  
  • doorvoeren van ideologische verandering (de-nazificatie) 
  • kiezen van het beleid dat past bij het politieke doel in verband van de toekomst van de Gazastrook 

Verderop in het document worden 3 opties aangegeven

  • bevolking blijft in Gaza maar dan onder het bewind van de Palestijnse Autoriteit (PA)
  • bevolking blijft in Gaza onder lokaal Arabisch gezag 
  • evacuatie van de burgerbevolking van Gaza naar de Sinaï 

Daarna worden de opties besproken. Volgens het ‘beleidsstuk’ zal de eerste optie de meeste risico’s meebrengen, daar de verdeeldheid tussen de bevolking in de West Bank en Gaza één van centrale obstakels is om te komen tot de oprichting van een Palestijnse staat. Tevens is de optie een ‘ongekende overwinning’ voor de Palestijnse nationale beweging. Het zal ten koste gaan van duizenden mensen (van de bevolking van de bezetter) en zal geen veiligheid garanderen voor de bezetter. 

De eerste 2 opties hebben tekortkomingen, zeker op het gebied van de strategische implicaties en het gebrek aan haalbaarheid. Tevens hebben ze niet het noodzakelijke afschrikwekkende effect en zouden ze binnen een paar jaar dezelfde problemen en bedreigingen  kunnen geven, waarmee de bezetter sinds 2007 te maken heeft. 

Dat betekent voor de bezetter – volgens het onderzoeksdocument – dat optie 3 de beste oplossing is. Tevens geeft het document aan dat deze optie positieve strategische resultaten op lange termijn voor de bezetter zal opleveren, naast het feit dat het een uitvoerbare optie is. 

Zo wordt er dus gedacht in het kamp van de bezetter. Hebben ze de Gazastrook al kapot gebombardeerd, nu gaat men de bevolking in de woestijn plaatsen en gaat men door met landjepik op de West Bank. Het is voor deze terroristische bezetter niet genoeg totdat ze geheel Palestina ‘in handen hebben’. En het westen blijft onvoorwaardelijk achter deze bezetter staan. De vraag nu is hoeveel de bezetter met Mark Rutte heeft gesproken over dit plan. 

(Bronnen: Volkskrant, PNWS, +972 Magazine, De Morgen, NRC)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 02.11.2023

Laatste nieuws ook te volgen via de gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights