OPINIE – Ambtenaren die in een VN vergadering plotseling met een gele ster op gaan zitten, zijn heel diep gevallen. Verwijzen naar één van de zwartste pagina’s in de geschiedenis van Europa en de wereld. Maar dat was niet de enige zwarte pagina, denk bijvoorbeeld eens aan het werpen van de atoombom of de moord op 8.000 moslims in Srebrenica. Maar we moeten ook niet vergeten de massamoorden op de Palestijnen. Deze moorden gaan nog elke dag door. 

Steun aan de Palestijnen
Op het moment dat er massamoorden op Palestijnen plaatsvinden, is er nauwelijks enige (militaire) hulp voor de Palestijnen te bemerken. Maar dat is al heel lang zo. De bezetting duurt al ruim 75 jaar en Gaza wordt al jarenlang systematisch van de wereld afgesloten. Dit gebeurt terwijl de westerse media melden dat ze geen berichten hebben van de massamoorden op de Palestijnen in Gaza. Daarentegen is er wel genoeg media te vinden op een zender als Al Jazeera en andere Arabisch-talige zenders. 

Electronic Intifada heeft een bericht geplaatst dat (een aantal) Arabische regimes de hoop hebben opgegeven om Palestina te bevrijden. De laatste Arabische leider die nog in het idee geloofde en er ook echt aan gewerkt heeft, was Gamal Abdel Nasser (hij was president van Egypte). Volgens hem was de bevrijding van Palestina van groot belang voor de nationale veiligheid van Egypte. Tevens heeft hij aangegeven dat de vestiging van de bezetter van Palestina in het hart van de Arabische wereld een enorme klap was voor het Arabische streven naar moderniteit, vooruitgang, welvaart en vrijheid. In feite was het gewoon de voortzetting van het (westerse) kolonialisme. Door zijn anti-koloniale plannen, werd hij het doelwit van de westerse (ex-) koloniale machten en de bezetter en zijn mattie Amerika. 

In deze tijd is het alleen nog veel erger geworden, daar vele Arabische landen een alliantie met de bezetter en (ex) koloniale westerse mogendheden hebben gevormd. Alleen voor geld, macht en olie en wapens. Maar deze leiders hebben totaal geen hart meer voor de pijn van de Palestijnen en de massamoorden op de Palestijnen. Elke dag worden Palestijnen vermoord. Ziekenhuizen worden gebombardeerd, het vluchtelingenkamp Jabalya is binnen 24 uur voor de tweede keer aangevallen.  

En waar blijft de militaire interventiemacht van bijvoorbeeld de NATO? Oh ja, die zou alleen maar de bezetter steunen. De Nato heeft een snelle interventiemacht (de enhanced NATO Response Force), die binnen 5 tot 30 dagen overal ter wereld ingezet kan worden. Maar één ding is duidelijk: NATO beschermt geen Arabische landen en geen Palestijnen.   
In 2015 – volgens een artikel van NOS – hebben de leden van de Arabische Liga in Sharm-el-Sheikh (Egypte) besloten tot de oprichting van een Arabische strijdmacht, die ingezet zou worden als de veiligheid in de regio gevaar zou lopen. Vandaag de dag mogen hier wel wat vragen bij gesteld worden, onder meer 1. bestaat dit vehikel nog, of zijn alle leden gezwicht voor de giften en dollars van de bezetter van Palestina en zijn mattie; 2. is de veiligheid in de regio nu niet in gevaar; 3. durven de leden niet tegen de westerse meesters in te gaan; 4. weten die landen wel wat de stand van zaken is in Palestina in de laatste 75 jaar. 

De International Union of Muslim Scholars (IUMS)  laat op haar site weten, dat een oogje dichtknijpen voor de bezettende zionisten tot onvoorspelbare gevolgen zal leiden, waarbij niet iedereen onder controle te houden is. Dr. Ali Al-Qaradaghi, de secretaris-generaal van de Unie,  spreekt van nazi-achtige misdaden, genocide en onethische en castastrofale oorlogvoering die alle grenzen hebben overschreden. De moslimnatie kan niet zwijgen over deze misdaden. Ook als leiders of regeringen zwijgen – of nog erger: hypocriet deze gruwelijke daden steunen voor de eigen belangen – zal de bevolking niet zwijgen. Volgens de secretaris-generaal is het noodzakelijk om de zionistische moordenaars, die alles schenden wat heilig is in Gaza, een halt toe te roepen: “ … Het tolereren van hun misdaden zal alleen maar leiden tot meer spanning en geweld in de regio. Dit is een gevolg van de onderdrukking en bezetting van Palestina door de bezetters … “ 

In een tweede boodschap heeft Dr. Ali Al-Qaradaghi opgeroepen tot de oprichting van een mondiale humanitaire alliantie om de Palestijnen en de bevolking van Gaza te beschermen. Hij dringt er bij de Islamitische landen op aan om dringend actie te ondernemen. Invloedrijke Islamitische landen moeten het initiatief nemen en met spoed een internationale conferentie bijeen roepen. Hierbij wordt gedacht aan Saoedi-Arabië, Turkije, Qatar, Maleisië, Indonesië en Iran. Daarnaast zouden ook landen als China, Rusland, Arabische en Islamitische landen, Aziatische en Afrikaanse landen moeten worden uitgenodigd. Net als die westerse landen die zich verzetten tegen de agressie tegen de burgers van Gaza. Tenslotte werd een beroep gedaan op de secretaris-generaal van de VN om aan te schuiven.  

Dr. Ali Al-Qaradaghi vergeleek de alliantie met die van de in 1961 opgerichte Niet-Gebonden Beweging. Volgens hem leven we in een wereld die wordt gekenmerkt door aanhoudende conflicten. Tevens is de wereld momenteel getuige van brute bloedbaden in Gaza en een voortdurende genocide. Daarom is een internationale alliantie noodzakelijk. Tevens waarschuwde hij dat “ … het ontbreken van een Islamitisch, Arabisch of internationaal standpunt over de aanhoudende bloedbaden en wreedheden individuele en populaire emoties zou kunnen ontketenen die tot onvoorspelbare reacties zouden kunnen leiden … “.
Benadrukt werd de dringende en onmiddellijke noodzaak om hulp te bieden aan de belegerde bevolking van Gaza, die 24 uur per dag wordt blootgesteld aan voortdurende beschietingen en raketaanvallen, en om de onderdrukten overal te beschermen. 

De alliantie zou moeten fungeren als een ‘coalitie van mededogen’ om de kwetsbaren te beschermen en hun rechten te herstellen. Tenslotte gaf hij mee, een boodschap uit de Qur’an, Surah 9 At-Tawbah, ayat 105: 

… (O Mohammed, zeg:) “Werk (naar believen)! Want Allah zal jullie daden zien en ook Zijn Boodschapper en de “gelovigen. En jullie zullen tot de Alwetende van het onzichtbare en het zichtbare worden teruggebracht. Dan zal Hij jullie inlichten over wat jullie gedaan hebben” …

(Bronnen: NPO Kennis, Defensie, NOS, Electronic Intifada (Instagram), IUMS Online, Recite Quran, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 01.11.2023

Laatste nieuws ook te volgen via de gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights