Abu Obeida

OPINIE – Normaal gesproken zet je ‘s avonds de Nederlandse tv aan om even het nieuws te kijken over de terroristische aanvallen op Gaza. Echter tijdens deze weken is de westerse media – en ook de Nederlandse – gedraaid naar het karrespoor van vak K, dat alleen maar weet uit te kramen dat de bezetter het recht heeft om zich te verdedigen, zonder in diezelfde zin het recht van de Palestijnen aan te geven. Maar het wordt steeds echter met het Nederlandse nieuws. 

Nieuwspodium
Was er de ene dag podium ingeruimd voor een illegale kolonist die met een pistool in haar auto rondrijdt, de volgende dag is datzelfde podium ingeruimd voor racistische terroristen uit de illegale nederzettingen op gestolen Palestijns grondgebied die de kans krijgen om te zeggen dat de bewoners van Gaza – en eigenlijk alle Palestijnen – uitgeroeid moeten worden en dat Gaza kapot gebombardeerd moet worden en met de grond gelijk gemaakt moet worden.  
Het zou eens moeten gezegd worden door een Palestijn uit Gaza of sterker nog door een verzetsstrijder van Hamas dat de bezetter uitgeroeid zou moeten worden. Dan zou de wereld te klein zijn. Maar de toespraak van de woordvoerder van Hamas, Abu Obeida is nergens te vinden in de Nederlandse media. 

En ja, in het Handvest van Hamas – het eerste Handvest, de formele politieke verklaring – stond dat ze een gewapende strijd voert tegen de bezetter. Dit manifest werd in januari 1988 geschreven en op 18 augustus 1988 uitgebracht. Het Handvest was opgedeeld in 36 artikelen en 5 hoofdstukken, naast een introductie en een epiloog. Het laatste begint met de ayat 109 – 111 van Surah Al-Imraan. In Surah 3:110 (Al-Imraan) wordt gezegd: 

… Gij (Moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah. En, indien de mensen van het Boek
hadden geloofd, zou het zeker beter voor hen zijn geweest. Sommigen hunner zijn gelovigen, maar de meesten hunner zijn overtreders …

Een andere vertaling naar het Nederlands zegt het als volgt: 

“ … Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven. En als de Lieden van de Schrift zouden geloven, zou dat beter voor hen zijn, onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen zijn begaan zware zonden …  “  

Hamas heeft op 1 mei 2017 een Beginselverklaring (‘A Document of General Principles and Politics’) uitgebracht, waarin wordt aangegeven dat Hamas akkoord gaat met een Palestijnse staat met de grenzen van voor 1967, maar er wordt geen afstand gedaan van de afspraken op heel Palestina. Tevens werd aangegeven dat het conflict met de bezetter geen religieus probleem is en dat er geen probleem is met de Joden, alleen met het ‘zionistische project’. Dat betekent dat de zionisten die Palestina bezetten, worden gezien als de tegenstanders, waartegen gewapend verzet geoorloofd blijft.   

Het gaat hierbij dus om de zionistische terroristen die Palestina bezet houden. Juist die door de Nederlandse media een podium worden gegeven om hun racistische en terroristische opmerkingen voor tv te kunnen verspreiden. 

Berichten vanuit Palestina / Gaza 
Palestina Youth Movement heeft een artikel geplaatst waarin wordt gemeld dat de wereld kijkt naar de zionistisch bezetting van Gaza, maar ondertussen niet in de gaten heeft dat de zionistische illegale kolonisten en de bezettingstroepen zich verenigd hebben om te profiteren van de onrust om het geweld tegen Palestijnen in het historische Palestina te versnellen. 
Zo heeft IOF wapens uitgedeeld aan de illegale kolonisten om Palestijnen aan te vallen; zijn meer dan 100 jongeren vermoord op de West Bank; zijn er willekeurige arrestaties van mee dan 1.000 Palestijnen mannen en jongens op de West Bank; psychologische oorlogsvoering middels vliegers waarmee de Palestijnen worden opgeroepen om terug te rennen naar Jordanie, voordat ze vermoord worden of verdreven uit wat ze zionisten noemen ‘hun heilige land’; het recht voor de zionistische politie om met scherp te schieten. 

Abu Obeida, woordvoerder van Hamas militaire Al-Qassam Brigades, heeft laten weten dat de Al-Qassam Brigades bereid zijn om een deal te sluiten waarbij alle gevangenen in Gaza worden vrijgelaten in ruil voor de vrijlating van alle Palestijnen die worden vastgehouden in gevangenissen van de bezetter.  
Tevens gaf hij aan dat het tijdperk van de ineenstorting van de bezetters is begonnen en dat het onoverwinnelijke bezettingsleger en de machtige Merkava-tank zijn verbrijzeld. 

Steun voor de Palestijnen
Heden ten dage krijgen de Palestijnse verzetstrijders weinig steun – of dat het militair, hulp of psychologische oorlogsvoering is – van de broederstaten. En dat komt omdat de Arabische leiders en Islamitische leiders in eerste instantie gaan voor de dollars van het westen en de wapens van het westen en de bezetters van Palestina. 

Electronic Intifada kwam met een bericht over de zogenaamde steun van Jordanië.  Het land heeft snel humanitaire hulp voor Gaza beschikbaar gesteld en het koningshuis heeft gezegd dat het verdrijven van de Palestijnen oorlogsmisdaden zouden zijn. De koningin heeft de ‘massale slachting’ van Palestijnse burgers veroordeeld.   
Maar daarnaast staat datzelfde koningshuis toe dat de VS strijdkrachten op Jordaans grondgebied kunnen stationeren in de tijd dat de bezetter van Palestina, Palestijnen in Gaza uitroeit. Ondanks kritiek van de Arabische Organisatie voor de Mensenrechten in Groot-Brittannië, kunnen de VS het Jordaanse grondgebied gebruiken om militair materieel te vervoeren als onderdeel van de inzet van de VS om de bezetter te verdedigen.  

Middle East Eye (MEE) heeft laten weten dat zaterdag 28 oktober de 22e dag was in de oorlog tegen Gaza, waarbij Gaza in een totale media-blackout kwam te zitten. Er kwam nog wat nieuws uit Gaza maar de bezetter gaf aan dat alle pogingen tot herstel van communicatie bestreden worden.  Zaterdagochtend waren er 7.700 doden geteld, maar waarschijnlijk zal het veel hoger liggen. Er is ernstige schade aan ziekenhuizen en hele wijken zijn met de grond gelijk gemaakt.  Bendes van de bezetters hebben Palestijnse burgers lastiggevallen en aangevallen, ondertussen ‘dood aan de Arabieren’ roepend.

(Bronnen: Qur’an, Wikipedia, PYM (Instagram), Electronic Intifada (Instagram), Middle East Eye (Instagram)) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 29.10.2023

(Laatse nieuws ook te volgen via de gratis app)

2 gedachte over “Update 17: Al-Aqsa Flood”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights