OPINIE – Bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer was het weer prijsschieten voor bepaalde fractievoorzitters. En alsof het niet goed genoeg was, werd bij een bepaald kamerlid de microfoon maar weer eens dicht gezet. Het is steeds hetzelfde als de PVV het woord weer eens krijgt. 

Te gek voor woorden
Op het moment dat de heer Wilders weer aan het orakelen is over de Islam, hoort men niets van de kamervoorzitter of andere Kamerleden. Echter als Stephan van Baarle van DENK het woord heeft en wat zegt over een bepaalde minister, dan krijgt hij meteen wel een standje van de Kamervoorzitter. Volgens de voorzitter met natuurlijk in haar slipstream, vak K, was het zo dat Stephan van Baarle veel te ver ging als hij de rechtse partijen verwijt ‘een racistisch zondebokverhaal’ op te hangen. Hierbij zou de minister voorop lopen volgens DENK.  
De Kamervoorzitter greep in en liet hierbij tevens de premier aan het woord, wat zeer opvallend is. De premier is niet aangenomen om de orde te handhaven in de Tweede Kamer. De Kamervoorzitter liet de premier toe om te zeggen dat ‘Nederland helemaal klaar was met de vorm van politiek bedrijven’ door de fractievoorzitter van DENK. 

Nu heeft de premier nauwelijks namens mij gesproken, maar nu zeker niet. Hoe kan het in vredesnaam mogelijk zijn dat de ene politicus de hele tijd vuil mag spuien en de Islam mag beledigen en dat een andere politicus nauwelijks een mening mag geven? Het is een zeer vreemde gang van zaken dat de Kamervoorzitter de ‘hulp’ inroept van de demissionair premier.  
En ja, dan kan de heer Van Baarle inderdaad aangeven dat het meten is met twee maten, terechte opmerking. 

De fractievoorzitter van de PVV – als eerste spreker tijdens de Algemene Beschouwingen – zat natuurlijk op zijn (s) preekstoel. De ‘grote’ kleine koning die telkens maar de aanval met het gestrekte been inzette. Natuurlijk moeten asielzoekers het ook ontgelden. En dan gaat het natuurlijk over asielzoekers  die op ‘luxe cruiseschepen zitten, inclusief dure vijfsterren diners’.  
Nu kan je als rechtse politicus de hele dag lopen orakelen over wat slecht is gaat in Nederland, maar heeft deze fractievoorzitter ook weleens een AZC of een andere opvangplek voor asielzoekers en statushouders van binnen gezien? Of is hij ook weleens een gesprek met een asielzoeker aangegaan of met een statushouder die het recht heeft op een woning?

Het gaat bij deze fractievoorzitter steeds maar over een ‘falend migratie- en asielbeleid’. En ja, daar moet ik deze politicus gelijk in geven, maar dat ligt niet aan de asielzoekers, maar dat ligt aan de afspraken die vak K, de Tweede Kamer en Europa hebben gemaakt. En ja, daar hoort ook de PVV bij. Geeft de asielzoeker niet de schuld over iets waar hij of zij niets aan kan doen. Ga eens als grote oppositieleider – zoals hij zichzelf steeds noemt –  in gesprek met asielzoekers en statushouders en luister eens naar hun verhaal. Dan ben je pas een leider. 
Daarna komt meneer de oppositieleider met verhalen van ‘aanvallen uitgevoerd door asielzoekers’, maar de verhalen uitgevoerd door Nederlanders, door racisten, door mensen die hier geboren en getogen zijn, worden voor het gemak maar even overgeslagen. 

En dan begint het riedeltje anti-Islam weer en dan is de fractievoorzitter ‘weer op zijn best’. De instroom van arbeidsmigranten zou gepaard gaan met de instroom van meer en meer niet-westerse allochtonen en dus ook de Islam. Volgens het Kamerlid zou de Islam ‘ … een ideologie zijn die haaks staat op vrijheid en tolerantie … ’ En dan gaat het maar door met zinnen als “ … Of het nou vrouwen, homo’s, christenen, joden, afvalligen of islamcritici betreft, ze worden als minderwaardig gezien, gediscrimineerd, verketterd en niet zelden met geweld, fatwa’s of bedreigingen geconfronteerd …. “  

Wederom gaat de fractievoorzitter van de PVV hierbij in de fout. De Islam is geen ideologie, maar een religie. In de gedoogconstructie van kabinet Rutte I was hier al gekrakeel over. Men kon het daar al niet eens worden over de vraag of de Islam een ideologie of religie is. Religie is – volgens de site Differkinome – de “ … tak van kennis die zich bezighoudt met de methodologie van de aanbidding en de lof van God … “ Daarentegen de ideologie dat handelt “ … over het systeem van ideeën dat aan de basis ligt van een economische of politieke theorie … “ 
Maar het is duidelijk dat het bedoelde Kamerlid zich beroept op ideologie en niet op religie. Een religie is niet te verbieden (is verankerd in de Grondwet, artikel 1) en een ideologie is dat wel. Zo kan racisme, rechts-radicalisme, zelfs communisme verboden worden. Artikel 1 lid 6 van de Grondwet zegt: “ … Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet …

In zijn bijdrage bij de Algemene Politieke Beschouwingen ging de fractievoorzitter nog een tijdje op dezelfde manier door. Zo wist hij te melden dat de Islam een gigantisch probleem is, zoals overal in Europa. Waar deze wijsheid vandaan komt, is niet duidelijk, het wordt namelijk niet onderbouwd. Maar het werd steeds ‘beter’, daar meneer Kamerlid van mening is dat de Islam een totalitaire ideologie is en zou er geen land zijn waar de Islam dominant is, dat vrijheid kent. En zonder ingrijpen van de Kamervoorzitter ratelt het Kamerlid nog een tijd door over geen vrijheid van meningsuiting, mensen in gevangenis, afvalligen, fatwa’s, geen vrije pers en geen middenklasse.

Ondanks dat er foto’s rondgaan op het net over het bewuste Kamerlid voor een bepaalde muur met een bepaald hoofddeksel op, spreekt hij met geen syllabe over de onderdrukking van de moslims in landen, maar ook niet over de onderdrukking van de Palestijnen door de bezetter. 

Voor de fractievoorzitter van de PVV nog enkele ayat uit de Qur’an: 

  • Al Ma’idah (5.3) Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen
  • Al Baqarah (2:256) Er is geen dwang in de godsdienst
  • An-Nisa’ (4:137) Voorwaar, degenen die geloven en dan ongelovig worden en dan geloven en dan (weer) ongelovig worden en dan het ongeloof vermeerderen: Allah vergeeft hen niet en Hij leidt hen niet op een (recht) Pad
  • Al Hujurat (49:12) O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen.


De eerste Ayat hier weergegeven is duidelijk: het gaat over een godsdienst, een religie en geen ideologie. Ook de tweede lijkt me duidelijk: er is geen dwang in de godsdienst. In Ayat 4:137 wordt niet gezegd dat een moslim een prsoon die de Islam verlaat of een andere religie aanhangt, moet doden. Allah (swt) weet wat Hij moet doen. Tenslotte,  Ayat 49:12 spreekt racisme tegen, het gaat zelfs zo ver dat de moslim de andere moet leren kennen. Dat zou ook goed zijn voor sommige Kamerleden. En zo staat de hele Qur’an vol met wat een goed moslim moet doen. Als er een bepaald Kamerlid is, die een andere mening is toegedaan, is het handig om met bewijzen te komen. 

Overigens spreekt het Kamerlid alleen over de Islam, maar niet over bepaalde groeperingen – in en buiten de politiek – waarbij de vrouwen niet of nauwelijks mee mogen doen, sommige vrouwen kunnen zelfs vandaag de dag niet (hoog) op de lijst van de Tweede Kamer komen. Bij sommige groeperingen van zogenaamde ridders worden geen vrouwen toegelaten. 

(Bronnen: ANP, Nationale Wetenschapsagenda, Differkinome, Overheid, Recite Quran, Moslimvrouwen, Tweede Kamer)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.09.2023

2 gedachte over “Fractievoorzitter krijgt elke nacht nachtmerries over de Islam”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights