Palestine Map 2007

OPINIE – Vele niet-moslims maar ook moslims zijn zich niet bewust van de geschiedenis van Palestina, hoe het land is ontstaan en hoe het in de lange geschiedenis de vele aanvallen heeft moeten doorstaan. Nog steeds worden dagelijks aanvallen op Palestina uitgevoerd, er wordt met scherp geschoten op Palestijnen, die daardoor vaak gedood worden. Dr. Moeh’sin Moh’ammed Saalih’ heeft een artikel geschreven met de titel ‘Ons geliefde Palestina’ wat op verschillende sites terug te vinden is. 

Op vele westerse landkaarten wordt er al helemaal niet meer gesproken over Palestina, maar is daar ‘Israel’ voor in de plaats gekomen.  
Ondertussen heb ik al heel wat artikelen geschreven over de dagelijkse ellende waarin de Palestijnen zitten, naast het feit dat ik deel I van De Palestina Papers (najaar 2016) heb uitgebracht. In dit boekje zijn een aantal artikelen / opiniestukken verzameld over Palestina, momenteel wordt er gedacht over deel II van De Palestina Papers, insha’Allah. 

Het eerste begin
Volgens het artikel van Dr. Moeh’sin Moh’ammed Saalih’ worden zo’n 4.500 jaar geleden de oorspronkelijke bewoners van Palestina de Kanaänieten genoemd (Het volk van Kanaän). Samen met een aantal andere stammen worden de Kanaänieten de voorouders van de huidige Palestijnen genoemd.   
In andere artikelen wordt Kanaän in de Oudheid een gebied in de zuidelijke Levant genoemd. Het gebied werd in het noorden begrensd door de Taurus, de Syrische Woestijn en de noordelijke Grote Arabische Woestijn in het oosten. Met de huidige kaart zou men het gebied kunnen omschrijven als het tegenwoordige ‘Israël’, een groot deel van Jordanie, Libanon, Syrië, Palestina en een deel van Turkije. 

Dr. Moeh’sin Moh’ammed Saalih’ gaf aan dat Kanaän het gebied was ten westen van de Jordaan en vanaf 3000 B.C. bewoond door de Kanaänieten. De ‘Israëlieten’ drongen het land binnen rond 1200 B.C. en de Filistijnen vestigden zich in de kuststreek. Ook in de Hebreeuwse Bijbel werd gemeld dat Kanaän het gebied ten westen van de Jordaan was. Maar het gebied zou voor die tijd nog veel groter zijn geweest.      
Later zouden de 12 stammen van ‘Israël’ de Filistijnen verslaan en zou er een koninkrijk ‘Israël’ zijn ontstaan. Het koninkrijk viel uiteen (in 926 B.C. ) in het Tienstammenrijk (dat later werd veroverd door de Assyriërs) en het Tweestammenrijk (hoofdstad Al Quds). Juda werd later veroverd door de Babyloniërs en de bevolking werd weggevoerd. Hierdoor ontstond de diaspora  (verspreiding van Joden over de wereld). 

Na verloop van tijd kwam Kanaän onder Romeins bestuur. De Joden kwamen in opstand tegen de Romeinen, waarbij door de laatsten Al Quds als straf werd verwoest. Zodoende ontstond er weer een nieuwe diaspora. Keizer Hadrianus voerde toen officieel de naam Palestina in. 
Vanaf het vijfde jaar al-Hidjrah kreeg Palestina Islamitische eigenschappen en dat is nog steeds zo. De moslims hebben steeds de rechten op het land herbevestigd, door deugdzame, natuurlijke, historische en wettige rechten. Tevens door de opofferingen door opeenvolgende generaties die het land voor ruim 1.500 jaar bewoonden, voordat de joden Palestina als hun staat verklaarden. 

De Levant 
Het gebied Levant was een verblijfsgebied, maar zeker ook een druk doorgangsgebied voor volken die van en naar alle windrichtingen gingen. Zodoende ontstond er een smeltkroes van stammen en volken in het gebied. 
Daarbij kwam nog dat het gebied in de invloedssfeer van 4 culturen viel: Mesopotamische (oosten), Anatolische (noorden), Minoïsch Kreta (westen) en Egyptische (zuiden). Na 5000 B.C. ontstond landbouw op de flanken, die in de latere periode afzakte naar de valleien. Eén van de vroege nederzettingen was Aricha (Jericho). Op den duur ontstonden er welvarende steden en vruchtbare omliggende landbouwgebieden.

Aricha (Jericho) was zo’n 10.000 B.C. een rustplaats in de oase en zeker nog geen stad, ondanks het feit dat Jericho bekend staat als de oudste continu bewoonde stad ter wereld. Het is één van de oudste steden in de geschiedenis. In de geschiedenis van de stad is terug te vinden dat gedurende meer dan 11.000 jaar 3 verschillende nederzettingen op of in de buurt van de huidige plaats van de stad Jericho hebben bestaan. Waarschijnlijk is dit ontstaan omdat er voorraden aan drinkwater in een waterrijke oase te vinden waren en tevens dat het gunstig gelegen was aan een oost-westroute.  
De plaats heette vroeger Tell es-Sultan ( تل السلطان, “heuvel van de sultan”) of Tel Jericho en zou zo’n 2 kilometer ten noorden van het huidige centrum van Jericho hebben gelegen.

Palestina werd een voorbeeld voor de wereld, omdat het één van de meest beschaafde en ontwikkelde landen van de Oude Wereld was. In de Qur’an wordt Palestina als een Heilig Land beschreven, waar de Masdjid al-Aqsa gesitueerd is. Deze moskee was de gezegende plaats waar de profeet Mohammed (Sallallahu alaihi wa sallam  صلى الله عليه و سلم ) naar toe ging tijdens de nachtelijke reis (Al-Isrāʾ)en waar de reis naar de Hemelen (Al-Mi’raj) begon.
Tevens is Masdjid al-Aqsa de eerste qiblah (gebedsrichting) in de Islam. 
Palestina is ook het land waar vele profeten zijn geboren en opgegroeid en waar ze de boodschap van de Islam hebben verspreid. Hierdoor wordt Palestina ook omschreven als ‘het land van de Profeten’. 

(Bronnen: Wikipedia, Islamhouse, Muslim-library, Uw Keuze, frwiki wiki) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 21.07.2023

8 gedachte over “Ons geliefde Palestina, deel I ”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights