RIJENS NIEUWS – Sinds 1936 bestaat de Scouting Rijen in de gemeente Gilze en Rijen en is ondertussen uitgegroeid tot een bloeiende vereniging. Tevens is Scouting Rijen één van de grootste scoutinggroepen van Nederland. Vanaf de oprichting moest de Scouting regelmatig op zoek naar een nieuwe locatie. Vanaf 1986 – 50 jaar na de oprichting – kon de groep het huidige gebouw ‘De Zwerfkei’ in gebruik nemen. 

De Zwerfkei 
Het Scoutinggebouw ‘De Zwerfkei’ werd in 1986 gebouwd en is vandaag de dag aan vernieuwing toe. De vereniging is altijd heel zuinig geweest op het gebouw en het is goed onderhouden. Maar sinds het leggen van de eerste steen is er veel veranderd en voldoet het gebouw niet meer aan de duurzaamheids- en toegankelijkheidseisen. Daarnaast is het ledenaantal het afgelopen jaren verdubbeld, waardoor het gebouw ook te klein is geworden. 

Scouting Rijen heeft daarom plannen gemaakt om het gebouw te vernieuwen en uit te breiden. Daarvoor hebben het college en Scouting Rijen afspraken gemaakt over de financiering. Hierover zal de gemeenteraad nog haar zegje moeten doen. Het college vraagt aan de gemeenteraad om in te stemmen om 50 procent bij te dragen. Tevens in te stemmen voor een deel van de investering van Scouting Rijen een renteloze lening te verstrekken aan de vereniging. De gemeenteraad zal hier in haar vergadering van 2 oktober over spreken. 

Scouting Rijen 
Kinderen, jongeren én volwassenen leren bij Scouting door te doen. Dit gebeurt door een gevarieerd programma-aanbod, dat gebaseerd is op 8 activiteitengebieden: uitdagende scoutingtechnieken, expressie, sport & spel, buitenleven, identiteit, internationaal, samenleving, veilig & gezond.   
Wethouder Marielle Doremalen heeft hierover gezegd dat scouting een belangrijke voorziening is voor jongeren, net zoals sport en cultuur. Volgens de wethouder ligt er een prachtig en efficiënt plan, ondanks dat er weinig ruimte is voor nieuwe investeringen.   

Scouting Rijen kan met de verbouwing een toekomstbestendig scoutinggebouw realiseren, dat toegankelijk en duurzaam is, fris en sfeervol. Daarnaast zal het scoutingspel nieuwe mogelijkheden krijgen en blijft alles voor een grotere doelgroep aantrekkelijk. 
De gemeente heeft de Scouting Rijen en Scouting Gilze aangemerkt als een basisvoorziening vanwege de maatschappelijke meerwaarde. 

Daarnaast is iedereen van harte welkom bij Scouting Rijen, waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht sekse, geaardheid of culturele achtergrond. Tevens is dit van toepassing voor kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking. De Scouting – volgens onderzoek – heeft gemiddeld 20 procent van de jeugdleden gedrags- of (zwakke) beperkingen op verstandelijk gebied.   
Bij Scouting Rijen heeft men een inclusief programma-aanbod en is er ruimte voor kinderen met een beperking. Als de Scouting Rijen niet meer kan voorzien in een passende plaats en begeleiding voor deze kinderen / jongeren, worden ze doorverwezen naar groepen in de regio die zijn gespecialiseerd in het scoutingspel voor kinderen met een beperking. 

(Bronnen: Gemeente Gilze en Rijen, Scouting Rijen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 29.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights